Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. augusztus 1.
352918 Összes oltás

A szak indítása akkreditálás alatt!

Tisztelt Hallgató!
A fogászat területének technikai fejlődése új típusú szakképzettséggel rendelkező munkaerőt követel. A közeljövőben a klasszikus fogtechnikusi munka drasztikus változásokon megy majd keresztül: az IT támogatású gyártástechnológia gyorsabban, olcsóbb, azonos, vagy magasabb színtű minőséget eredményez. A fogorvos és fogtechnikus kapcsolódási pontjai IT interfacekké alakulnak át.
A képzés célja olyan digitális szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján és a fogászatban működő modern technológiák ismeretében az emberi egészség megőrzését szolgáló, korszerű digitális technológiák alkalmazására képesek. A digitális fogászati tervezés alapképzési szakon diplomázók birtokában vannak mindazon elméleti és gyakorlati ismereteknek, melyek segítségével képesek a fogorvosi team tagjaként tudásukkal hozzájárulni a fogtechnikai laboratóriumok digitalizációjához, a fogászat egyéb területein alkalmazott digitális technológiák működtetéséhez és fejlesztéséhez, különböző innovációk szakmán belüli telepítéséhez. Tisztában vannak a fogorvoslás területeinek, a fogtechnikai laboratóriumok munkafolyamatainak és a digitális fogászati technológia területének kapcsolódási lehetőségeivel. A fogpótlások készítésének, a fogszabályozás és az implantációs protetikai megoldások modern, számítógép vezérelte tervezését és gyártását a tudományos ismeretek és gyakorlati képességek birtokában gyakorolják a folyamatosan digitalizálódó környezetben.
Az OKJ-s fogtechnikus képzéstől markánsan eltér a digitális fogászati tervezés alapképzés tematikája, kifejezetten azokra a területekre összpontosít, amely ma hiányzik a fogtechnikus képzésből és ezáltal teszi a jelöltet felsőfokú alapképzés folytatására alkalmassá.
A digitális fogászati tervezés alapképzés végén így olyan magasan képzett szakembereket kapunk, akik a korszerű számítógépek által vezérelt fogtechnikai munkafolyamatokat nem csupán elvégezni képesek, de mélyebb és szélesebb körű ismereteik alapján ezeket fejleszteni is képesek. Így munkájuk eredménye képpen, a páciensek szájában kizárólag fogorvosok által végezhető tevékenységek nagy része rövidebb idő alatt és pontosabban lesz kivitelezhető.

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1.) Az alapképzési szak megnevezése: digitális fogászati tervezés
2.) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
    
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve:  (BSc fokozat)
     szakképzettség: digitális fogászai tervező
3.) Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4.) A képzési idő félévekben: 6 félév
5.) Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
      a szak orientációja: gyakorlat orientált
6.) képzési forma: részidős
7.) képzés nyelve: magyar illetve angol
8) képzés tervezett indítása: Akkreditálás folyamatban, várhatóan a 2022/2023 tanév

Elérhetőség: SE Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal