A fogászat területének technikai fejlődése új típusú szakképzettséggel rendelkező munkaerőt követel. A közeljövőben a klasszikus fogtechnikusi munka drasztikus változásokon megy majd keresztül: az IT támogatású gyártástechnológia gyorsabban, olcsóbb, azonos, vagy magasabb színtű minőséget eredményez. A fogorvos és fogtechnikus kapcsolódási pontjai IT interfacekké alakulnak át.

A képzés célja olyan digitális szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján és a fogászatban működő modern technológiák ismeretében az emberi egészség megőrzését szolgáló, korszerű digitális technológiák alkalmazására képesek. A digitális fogászati tervezés alapképzési szakon diplomázók birtokában vannak mindazon elméleti és gyakorlati ismereteknek, melyek segítségével képesek a fogorvosi team tagjaként tudásukkal hozzájárulni a fogtechnikai laboratóriumok digitalizációjához, a fogászat egyéb területein alkalmazott digitális technológiák működtetéséhez és fejlesztéséhez, különböző innovációk szakmán belüli telepítéséhez. Tisztában vannak a fogorvoslás területeinek, a fogtechnikai laboratóriumok munkafolyamatainak és a digitális fogászati technológia területének kapcsolódási lehetőségeivel. A fogpótlások készítésének, a fogszabályozás és az implantációs protetikai megoldások modern, számítógép vezérelte tervezését és gyártását a tudományos ismeretek és gyakorlati képességek birtokában gyakorolják a folyamatosan digitalizálódó környezetben.

Az OKJ-s fogtechnikus képzéstől markánsan eltér a digitális fogászati tervezés alapképzés tematikája, kifejezetten azokra a területekre összpontosít, amely ma hiányzik a fogtechnikus képzésből és ezáltal teszi a jelöltet felsőfokú alapképzés folytatására alkalmassá.

A digitális fogászati tervezés alapképzés végén így olyan magasan képzett szakembereket kapunk, akik a korszerű számítógépek által vezérelt fogtechnikai munkafolyamatokat nem csupán elvégezni képesek, de mélyebb és szélesebb körű ismereteik alapján ezeket fejleszteni is képesek. Így munkájuk eredménye képpen, a páciensek szájában kizárólag fogorvosok által végezhető tevékenységek nagy része rövidebb idő alatt és pontosabban lesz kivitelezhető.

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

1.) Az alapképzési szak megnevezése: digitális fogászati tervezés
2.) Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
    
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve:  (BSc fokozat)
     szakképzettség: digitális fogászai tervező
3.) Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4.) A képzési idő félévekben: 6 félév
5.) Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
      a szak orientációja: gyakorlat orientált
6.) Képzési forma: részidős (levelező) A hallgatók tanóráira minden negyedik héten (hétfőtől péntekig) havi váltásban a két oktató intézményben (Semmelweis Egyetem, Budapest, és Neumann János Egyetem, Kecskemét) kerül sor.
7.) Képzés nyelve: magyar illetve angol 2023-ban csak magyar nyelvű képzés indul
8.) Felvételi követelmény:
Az alábbiak közül kettő érettségi tantárgyat kell választani (nem szükséges emelt szintű vizsga)
biológia vagy fizika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy ágazati szakmai érettségi vizsga tárgy vagy egy idegen nyelv vagy egy szakmai előkészítő tantárgy
10.) képzési helyszínek: Semmelweis Egyetem (Budapest) és Neumann János Egyetem (Kecskemét)

Elérhetőség: SE Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatal