Oktató: Dr. Felszeghy Endre

Az igazságügyi fogorvostan a Fogorvostudományi Karon 1, az őszi szemeszterben kerül oktatásra. Az oktatás tantermi előadás formájában történik, minden héten 1×45 perc időtartamban 14 héten át. Az előadásokon elektronikus dia és videofelvételek kerülnek szemléltetésre.

Igazságügyi fogorvostan követelményrendszer (pdf)

Előadások

Tantermi előadások

 1. Általános jogi ismeretek
 2. Az orvosi, fogorvosi működés jogi szabályzása
 3. Az orvosi, fogorvosi beavatkozás kockázata. Szövődmények, „orvosi műhiba”
 4. Sérülések gyógytartama, arc táj és fog sérülések. Látlelet a fogorvosi rendelőben.
 5. Mechanikai, fizikai, kémiai sérülések.
 6. Személyazonosítás és fogorvosi személyazonosítás I.
 7. Személyazonosítás és fogorvosi személyazonosítás II.
 8. Munkaképesség-csökkenés, keresőképtelenség, (Össz-szervezeti egészségkárosodás) sérelem-díj
 9. Közlekedési balesetek igazságügyi orvostani vonatkozásai, különös tekintettel az arc sérüléseire, ezek büntetőjogi és polgárjogi kérdései.
 10. Biztosítási orvostan kérdései, felelősségbiztosítás, betegbiztosítás.
 11. Az orvosszakértő, fogorvosszakértő. Szakértői vélemény és annak felülvizsgálata. Fogorvosszakértői esetbemutatások.
 12. Harapási nyomok és azok vizsgálata.
 13. A hőmérséklet szervezeti hatásai (égés, fagyás, kihűlés)
 14. Újraélesztés és kockázata. Igazságügyi elmeorvostani alapismeretek.

Vizsgák

Vizsgák

A gyakorlati szemléletű szóbeli vizsga során az előadásokon elhangzottak, valamint a kötelezően használandó tananyag egyes fejezeteinek számonkérése történik. A szóbeli elméleti vizsgán a hallgatók 2 darab tétel alapján adnak számot tudásukról. A tételek az intézet honlapján megtalálhatók. A meghirdetett vizsgaalkalmak száma a hallgatói létszám másfélszerese.

Szigorlat

Szigorlati tételek

 1. A bűncselekmény törvényi tényállása
 2. A testi sértések jogi felosztása és orvosi vonatkozásai
 3. Az orvosi titoktartás
 4. A gyakorló orvos jogai
 5. Az orvos etikai, fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelőssége
 6. A gyakorló orvos kötelességei és etikai magatartása
 7. Az orvosi beavatkozás kockázata
 8. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
 9. A szerv- és szövetátültetés jogi vonatkozásai
 10. “Nem vagyoni kár”-térítés fogorvosi vonatkozásai
 11. A fogorvosi felelősség
 12. A munka- és keresőképesség-csökkenés fogorvosi vonatkozásai
 13. A munka- és keresőképesség. Munkaképesség-csökkenés, rokkantság
 14. A rendkívüli halál. Eljárás rendkívüli halál esetén
 15. Halottszemle – halottvizsgálat
 16. Agónia, intermedier élet, “vita minima”
 17. Korai hullajelenségek
 18. Késői hullajelenségek
 19. A sérülések szakértői vizsgálatának általános elvei
 20. Az orvosi látlelet, az orvosi bizonyítvány
 21. Az orvos, mint szakértő. Az orvosszakértői vélemény és annak felülvizsgálata
 22. A jog, a jogszabály, a jogrendszer, a jogágazatok
 23. Életellenes bűncselekmények jogi felosztása
 24. A sérülések gyógytartama
 25. Magasból lezuhanás
 26. A fulladásos halálesetekről általában. Az oxigén anyagcsere zavarai
 27. Közlekedési baleset alkalmával keletkező jellegzetes sérülések
 28. Az arckoponya tompaerő okozta sérülése. Fogorvosi vonatkozások
 29. A maradó fogazat életkori változásai. Gustafson életkor-meghatározó módszere
 30. Személyazonosítás. A nem, testmagasság és életkor meghatározása vázcsont alapján
 31. Vízbe fulladás
 32. Hirtelen halált okozó hasüregi elváltozások
 33. Akasztás, zsinegelés, kézzel való megfojtás
 34. Szúrt, metszett, vágott sérülések
 35. Személyazonosítás a fogazat egyedi sajátosságai, a fogkezelés nyomai és a protézis vizsgálata alapján.
 36. A fogorvosi nyilvántartás. A fogorvosi személyazonosítás elvei és lehetőségei
 37. Az elektromos áramütés. Az elektromos áram okozta szervi elváltozások
 38. Harapási nyomok vizsgálata
 39. Személyazonosítás röntgenfelvétel alapján. A szuperimpozíciós személyazonosítás
 40. Hirtelen halál az életkor szerinti csoportosításban (újszülött- és csecsemőkor, gyermek- és ifjúkor, felnőtt- és öregkor)
 41. A mellkas összenyomatása. Oxigénhiány okozta fulladás. A légzőnyílások elzárása, idegentest félrenyelése okozta fulladás
 42. A mellkas tompa sérülései
 43. Hirtelen halált okozó idegrendszeri megbetegedések
 44. A lövési sérülés és orvosi véleményezése
 45. A has tompa sérülései
 46. Vitális jelek
 47. A koponya és agy tompa sérülései. Intracranialis és intracerebralis sérülések. Commotio, contusio, compressio cerebri
 48. Hirtelen halált okozó szív- és érrendszeri megbetegedések
 49. Életkor becslés a dentitio alapján
 50. Örökletes vér- és szérumtulajdonságok. Antropológiai örökléstani vizsgálatok fogorvosi vonatkozásai
 51. A mérgezésekről általában. Eljárás mérgezés gyanúja esetén
 52. Alkaloida mérgezések
 53. Növényvédőszerek és szerves oldószerek okozta mérgezések
 54. Marószermérgezés. Ciánmérgezés. Fém- és fémsómérgezések (Pb, Hg, P, Ba, As)
 55. Szén-monoxid-mérgezés
 56. Helyi érzéstelenítők. Kábítószerek
 57. Altatószer-mérgezés. Egyéb gyógyszermérgezések
 58. Az ittas állapot orvosi és jogi mérlegelése. (A szokványos és atipusos részegség)
 59. Heveny alkoholmérgezés
 60. Az idült alkoholizmus és társadalmi jelentősége

Szakdolgozat

Szakdolgozat témák

 1. Dinamikus terhelés hatása frontfogakon
 2. Kemény szövetek dinamikus terhelésének összehasonlító vizsgálata