Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár

 

Félév Tantárgy Előadás Gyakorlat Számonkérés
2. Fogászati Általános Anyagtan 1 0 Vizsga
  Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika nyári gyakorlat     Aláírás
3. Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika I. 1 2 Gyakorlati jegy
4. Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika II. 1 3 Gyakorlati jegy
5. Odontotechnológia és Fogpótlástani Propedeutika III. 0 3 Szigorlat
6. Fogpótlástan I. 1 3 Gyakorlati jegy
7. Fogpótlástan II. 1 6 Vizsga
8.  Gnatológia 1 2 Szigorlat
8. Fogpótlástan III. 1 3 Gyakorlati jegy
9. Fogpótlástan IV. 0 3 Gyakorlati jegy
9. Klinikai fogászat I. 0 6 Gyakorlati jegy
10. Fogpótlástan V. 0 3 Szigorlat
10. Klinikai fogászat II. 0 6 Gyakorlati jegy