A pályázat célja a Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutatói munka elismerése.

A pályázat célja a Kar oktatási szervezeti egységeiben végzett magas színvonalú kutatói munka elismerése.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

Egyszeri bruttó 600.000.-Ft. 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A díj elnyerésére a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott PhD fokozattal rendelkező munkavállalók nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot:

 • magasabb vezető, vagy vezetői megbízással rendelkező oktató,

   (pl. rektor, rektorhelyettes, dékán, dékánhelyettes, és tanszékvezető),

 • nyugellátásban részesülő oktató (pl. professzor emeritus),
 • aki jelen pályázati időszak előtti 5 éven belül Merit-díjban részesült,
 • aki az elmúlt 5 évben legalább egy Q1 besorolású közleményt nem jegyzett.

A pályázat elbírálása:

Merit-díjban  évente maximum 3 fő részesülhet.

A Merit-díjat a Kar Dékánja ítéli oda a Kar Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság javaslata alapján.

A díjak ünnepélyes átadására a évente, a decemberben tartandó Kari Tanács ülésen kerül sor.

A pályázathoz benyújtandó:
 • Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése az alábbiak szerint (1. sz. melléklet):
  • Személyes adatok (beleértve a doktori és a PhD cím adatait).
  • Az előző 5 évben megjelent publikációk, azok impakt faktora, SCIMAGO szerinti besorolása és idézettségük, ezen belül első és utolsó szerzős cikkek adatai (az MTMT alapján), illetve meghívott előadóként külföldi konferenciákon tartott előadások címei szintén 5 évre visszamenőleg, a meghívó levél csatolásával.
  • A pályázó Hirsch indexe (H index, az MTMT alapján).
  • Pályázóként (témavezetőként) elnyert – jelen pályázati szakaszban – is futó, valamint az elmúlt 5 évben lezárt hazai és külföldi kutatási pályázatok, és azok forint összege.
  • Részvétel kutatás-fejlesztés-innovációs kutatásban.
  • Kutatási tevékenységének transzlációs tartalma.
  • Tanítványok az elmúlt 5 évben:
   1. témavezetőként jegyzett TDK hallgatók és eredményeik (egyetemi/országos/nemzetközi TDK konferencián előadás tartott hallgatók és elnyert díjaik, valamint Pro Scientia Aranyérmet elnyert hallgatók),
   2. végzett PhD hallgatók, jelenlegi PhD hallgatók (név szerint),
   3. témavezetőként elnyert pályázatokon alkalmazott kutatók adatai (név, pályázat).

Amennyiben a pályázó az elmúlt időszakban gyermekgondozással kapcsolatosan igazoltan távol volt, úgy ezeknek az éveknek a száma hozzá adódik a pályázatban meghatározott 5 éves időszakhoz.

 • Adatkezelési hozzájárulás (5. sz. melléklet)

A pályázat benyújtásának határideje:

A kitöltött pályázati űrlapot, az adatkezelési hozzájárulást, valamint az MTMT adatbázisból letöltött Excel formátumú melléklet fájlt elektronikus úton kell eljuttatni a fok.dekan@semmelweis.hu e-mail címre, valamint egy aláírt példányt kinyomtatva be kell nyújtani a Dékáni Hivatalnak. A beküldési határidő mindkét formában 2023. november 20-a.

Felhívom a pályázók figyelmét, hogy valótlan adatok feltüntetése (pl. az MTMT szabálytalan használata, nem korrekt adatfeltöltés, rendszerben történő jogosulatlan közlemény besorolás átállítások, idegen citációk magához rendelése, stb.) a pályázatból való kizárást vonhatja maga után, akár visszamenőlegesen is.

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Merit-díj pályázaton résztvevő természetes személyek adatainak kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót a 4. sz. melléklet tartalmazza.