A Testnevelés tárgy alóli felmentés eljárási rendje:

Tisztelt Hallgatók!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a Testnevelés tárgyat esedékes sorszámmal, a mintatantervük által előírt valamennyi félévben szükséges felvenniük ugyanolyan módon, mint a többi kötelező vagy kötelezően választható tárgyat abban az esetben is, ha a tárgyból felmentésük van.
A Testnevelés tárgy alóli felmentés eljárási rendje:
A tárgyat a tárgyfelvételi időszakban felveszik, a felmentésüket kérvényezik a Sportközpontnál, ahonnan a Dékáni Hivatal megkapja a felmentési javaslatot, majd az Önök által a tárgyfelvételi időszakban felvett tárgyat teljesített státuszba állítja.
Amennyiben elmulasztják felvenni a tárgyat a tárgyfelvételi időszakban, azonos eljárás vonatkozik Önökre, mint bármely egyéb kötelező vagy kötelezően választható tárgy tárgyfelvételi időszakon túli felvétele esetén (6000 Ft. késedelmi díj megfizetése).
Kérjük, hogy a jövőben a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni!
Üdvözlettel:
Dékáni Hivatal