Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
A FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ONLINE NYÍLT NAP
2022. JANUÁR 27. 9.00
PROGRAM
09:00 – 09:05 Rektori köszöntő
A Semmelweis Egyetem Online Nyílt Napjának megnyitóján dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszönti az érdeklődőket.
09:05 – 09:15 Dékáni köszöntő, általános tájékoztató
Dr. Gerber Gábor, a Fogorvostudományi Kar dékánja köszönti az esemény résztvevőit, a kar leendő hallgatóit. Az eseményen a felvételizők bepillantást nyerhetnek az egyetem és a kar életébe, továbbá tájékoztatást kapnak a felvételi eljárásról, a hallgatói előrehaladásról, az elméleti alapozó tárgyakról és a klinikumról is.
09:15 – 10:00

Online fogadóóra
A Semmelweis Online Nyílt Nap résztvevői kötetlen formában tehetik fel kérdéseiket a kar vezetőinek, oktatóinak és a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek. (Javasoljuk a már ismert kérdéseket a regisztrációkor elküldeni, de élőben is lehetőség lesz kérdésfeltevésre.)

10:00 – 10:07 Körséta a Fogorvostudományi Karon dr. Hegedüs Tamással
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának (FOK) épületeit, legfontosabb oktató és hallgatói tereit mutatja be kisfilmjében a karon 2020-ban végzett dr. Hegedüs Tamás, a Fogpótlástani Klinika klinikai orvosa. A kari körséta során az érdeklődők bepillantást nyerhetnek – többek között – abba a tanlaborba, ahol a hallgatók speciális fantomfejeken, vagyis élethű bábukon tanulnak meg fogat fúrni vagy fogsorlenyomatot készíteni, megismerhetik a kar saját könyvtárát is, de az is kiderül, hogy milyen hallgatói élet vár azokra, akik a Semmelweis Egyetemet választják.
10:07 – 10:22 Propedeutikai Tanszék – Tanlabortól a fogorvosi székig
Virtuális séta a Propedeutikai Tanlaborban. Megmutatjuk, hogyan tanulnak meg a másod- és harmadéves fogorvostan-hallgatók fogat fúrni, lenyomatot venni vagy fogsort készíteni, mielőtt a klinikánkon valódi pácienseket kezelnének. Fantomfejekkel, műanyag fogakkal és rengeteg érdekes műszerrel várunk titeket.
10:22 – 10:37 Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika – a Pál utcai fiúk története újragondolva
Egy történelmében és szakmaiságában hagyományt hordozó klinika, mely több mint 100 éve szépíti Budapestet és gyógyítja az itt lakókat. Az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika a fogorvostan-hallgatók számára szájsebészeti, orális implantológiai és praxisszervezés tárgyakat oktat, de itt történik az általános orvostanhallgatók szájsebészet-fogászati elméleti és gyakorlati oktatása is. Az előadás célja e patinás és értékes épületnek és benne dolgozó egészségügyi dolgozók izgalmas és mozgalmas “életének” a bemutatása.
10:37 – 10:52 Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet – Diploma után
Nagyon fáj a fogam és előttem az éjszaka… Kit hívjak? Hova menjek? Indulás a Szentkirályi utca 40-be! A sürgősségi fogászati ellátás az alapját képezi a fogászati alapellátásnak és felöleli az összes diszciplínát. Az FSZOI-ban a sürgősségi ellátás a hét minden napján, 0-24 óráig elérhető az ország bármely pontjáról. „A fogorvos korunk polihisztora: orvos, pszichológus, mérnök, művész, kutató, kétkezi szakember, és megannyi más. Összetett, változatos, szép hivatás a miénk.” (dr. Szathmári-Mészáros Noémi)
10:52 – 11:07 Fogpótlástani Klinika – Ki teszi fel a fogorvosi kezelésre a digitális koronát?
A Fogpótlástani Klinika fő profilja a fogpótlások készítése. A hagyományos módszerek mellett, mint az élet számos területén itt is a digitális lett az új varázsszó. „Gyurma” lenyomatanyag helyett 3D szkennerrel veszünk lenyomatot, és a szájmozgások élethű digitális szimulálása után a fogpótlásokat számítógépen tervezzük meg. Végül a hidakat, koronákat 3D nyomtató- vagy számítógépvezérelt marás segítségével készítjük el néhány óra alatt, akár a rendelőben. Ezen izgalmas területek integrációja a fogpótlástan.
11:07 – 11:22 Fogorvosi tudományterületek, tanszékek/klinikák bemutatása – Konzerváló Fogászati Klinika Fogak a konzervben? – Bemutatkozik a Konzerváló Fogászati Klinika
A konzerváló fogászat célja tulajdonképpen a fogak „konzerválása”, megőrzése. Az ebbe a tárgykörbe tartozó kezelések megtartják, helyreállítják a fogak eredeti állapotát, funkcióját és esztétikai megjelenését. Ilyen terápia például a tömés készítése: a szuvasodás okozta szövetpusztulás megállítása és szövethiány helyreállítása. Ide soroljuk az endodonciát is, ami a fogászatnak egy rendkívül dinamikusan fejlődő ága, amely a fog élő részének, a fogbélnek a megbetegedéseivel, valamint a sikertelenül gyökérkezelt fogak gyógyításával foglalkozik. A mindennapi fogászat 80 százalékát ez a két tevékenység teszi ki, amiket ha jól végzünk, akkor elkerülhető a fog elvesztése és a fogpótlás készítése.
11:22 – 11:37 Parodontológiai Klinika Parodontológia szerepe a fogászatban- avagy mitől vérzik az íny?
Míg 20-30 éve a szuvasodás volt a leggyakoribb panasz a magyar lakosság körében, addig ma már a fogágybetegségek jelentik az első számú problémát. Intézményünkben, amely Magyarországon egyedülálló módon működik önálló klinikaként, az évi több ezer beteg ellátása mellett magas színvonalú oktató tevékenység és kutatómunka folyik a területen.
11:37 – 11:52 Orálbiológiai Tanszék – Kutatás a fogak körül; a zománcképződéstől a mikrobákig
A fogzománc az emberi szervezet legkeményebb szövete, mely majdhogynem kizárólag szervetlen hidroxilapatit kristályokból épül fel. Ez a nagy rendezettségű struktúra rendkívül bonyolult módon jön létre, melynek részletei máig tisztázatlanok. Bizonyos baktériumok ugyanakkor lebontják a fogzománcot, mivel savtermelésük révén csökkentik a szájüregi pH-t. Így jön létre a fogszuvasodás. A tanszéken mind a felépülési, mind a lebontási folyamatokat vizsgáljuk.
11:52 – 12:07 Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika Fogszabályozás – Esztétika és gyógyítás
Sokan már az egyetemi évek legelején tudják, hogy fogszabályozással szeretnének foglalkozni. Nagyon jól is teszik, hiszen ez a világ egyik legjobb szakmája. A döntés tökéletes, a kérdés csak az, miért ennyire jó? Legtöbben a fogszabályozás szó hallatán egy kaotikus fém készülékre asszociálnak, amivel az orvos szép mosolyt varázsol (valahogyan). Előadásommal – reményeim szerint – bepillantást nyújtok abba, hogyan is történik a varázslat, és az esztétikán túl hogyan változtatja meg a fogászat ezen határterülete az emberek életét, hogyan teszi szebbé mindennapjaikat, és bemutatom azt is, milyen sokrétű, egész testre ható gyógyítás zajlik klinikánkon.
12:07 – 12:20 Bemutató a Tudományos Diákköri Tanács működéséről
Bemutatkozik a Tudományos Diákköri Tanács, mely az egyetem összes hallgatója számára kínál kutatási lehetőséget, akár már az első évtől kezdve. Bemutatjuk a hallgatók tudományos munkáját támogató programokat, pályázati lehetőségeket, és a minden évben megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciát. Ismertetjük a TDT kezdeményezésére indított Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz tantárgyat. Célunk az, hogy megismertessük a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket a hallgatókkal. A tárgy betekintést ad TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá a kurzus az előadói képességek fejlesztésére is törekvéseket tesz.
12:20 – 12:37 Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
Prof. dr. Fekete György, a Tehetséggondozó Tanács elnöke bemutatja a 2007-ben alapított Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programot, amely minden kar hallgatója számára nyitott. A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, illetve itt tanuló legkiválóbb, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére.