Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
12773 Összes oltás
5384 Beoltott Semmelweis Polgár

Fogászati Általános Propedeutika

Az elméleti oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a fogak makroszkópos anatómiájával, a fogászat nemzetközi jelölési rendszerivel, a fogászati alapbetegségekkel, azok ethiológiájával, valamint a hazai fogászati epidemiológiai adatokkal.  

A gyakorlatokon, fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a Konzerváló fogászat, a Fogpótlástan, a Parodontológia, a Fogszabályozás és a Szájsebészet legfontosabb klinikai lépéseit, amelyet azután a klinikai gyakorlatban is alkalmaznak.

Mindezeken kívül a tanszéki infrastruktúra ad helyet a következő tárgyak oktatásához is: fogászati általános propedeutika; fogászati anyagtan; gyermekfogászati és fogszabályozástani propedeutika; konzerváló fogászati propedeutika; odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika; parodontológiai propedeutika; szájsebészeti propedeutika.

OKTATÁSI DOKUMENTUMOK: