Fogászati Általános Propedeutika

Az elméleti oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a fogak makroszkópos anatómiájával, a fogászat nemzetközi jelölési rendszereivel, a fogászati alapbetegségekkel és azok etiológiájával, a hazai fogászati epidemiológiai adatokkal, valamint a fogászati infekciókontroll, a hulladékkezelés és a környezetvédelem alapjaival.

A gyakorlatokon fantomfejeken, szimuláció segítségével gyakorolják be a hallgatók a konzerváló fogászat és a fogpótlástan legfontosabb klinikai lépéseit, valamint megismerkednek a parodontológia, a gyermekfogászat és fogszabályozás, továbbá a szájsebészet elméleti és gyakorlati alapjaival, melyeket azután a klinikai gyakorlatban alkalmaznak. 

Mindezeken kívül a tanszéki infrastruktúra ad helyet a következő tárgyak oktatásához is: fogászati általános propedeutika; fogászati anyagtan; gyermekfogászati és fogszabályozástani propedeutika; konzerváló fogászati propedeutika; odontotechnológia és fogpótlástani propedeutika; parodontológiai propedeutika; szájsebészeti propedeutika.

OKTATÁSI DOKUMENTUMOK: