Betűméret: A A A

FOK

FOK magyar tárgyleírás

FOK magyar órarend

Tananyagok:

Ecsedy – Vakság vezető okai a hátsó szegmentumban

Fluorescein angiográfia és optikai koherencia tomográfia a szemészetben

Holló – Glaucoma -Szemészet tankönyv

Holló – Glaucoma

Imre – A kötőhártya betegségei, a vörös szem differenciál diagnosztikája

Korányi – Orbita

Kóthy – Szemészeti gyógyszertan

Maka – Gyermekszemészet

Nagy – Katarakta

Nemeth – Anatómia és funkciók

Nemeth – Látáromlás

Récsán – Hirtelen látásromlások

Resch – Bevezetés

Szepessy Zsuzsanna – Uveitisek tünetei és kezelése

Vörös szem differenciál diagnosztikája

 

Gyakorlati anyagok:

A gyakorlatilag anyagok a Moodle rendszerben érhetők el.

 

Tantárgyleírás Magyarul: FOKVSZE168_1M 

Tantárgy: Szemészet, kötelezően választható a 8. szemeszter

Előtanulmány: patológia II

kódja: FOKVSZE168_1M

kreditértéke: 1

kreditkód: K1E1G0,5

heti óraszám: elmélet 1, gyakorlat 0,5                

szervezeti egység: Szemészeti Klinika, Mária utca

Az elérni kívánt képzési cél:A hallgató sajátítsa el azt az elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, melyre a nem szakorvosnak (fogorvosnak) szüksége van a súlyos, vaksághoz vezető szembetegségek felismerésében, a preventióban, egyes törvényben rögzített szűrővizsgálatok elvégzésében és az elsősegélynyújtásban.

Rendelkezzék kellő tájékozottsággal a szakorvosi ellátást igénylő betegségek tünettanával

 Kompetencia kérdések

A glaukómás roham tünetei, teendők
Hirtelen látásvesztés okai
Artéria centrális retinae elzáródás tünetei, akut kezelése
Amblyopia
Akut teendők lagophthalmus kialakulásakor
Fokozatos látásromlás okai
Diabetes mellitus szemészeti szűrése: célja, gyakorisága.
Elsősegélynyújtás a szem maródásos sérülésekor
Leucocoria lehetséges okai
Conjunctivitis és akut iritis elkülönítése
Pangásos papilla tünetei, felismerése utáni teendők
Conjunctivitis és keratitis elkülönítése
Kancsalság felismerése
Corneális idegentest, erosio és conjunctivális idegentest felismerése
Látótérkiesés felismerése, teendők a felismerés után
Cellulitis orbitae felismerése, teendők  felismerés után
Teendők áthatoló szemsérülés gyanúja esetén
Szemmozgató ideg bénulás felismerése, teendők a felismerés után
Fertőzéses eredetű és allergiás conjunctivitisek elkülönítése

Gyakorlatban elsajátítandó készségek:
1. Közeli és távoli látóélesség vizsgálata
2. Konfrontális látótérvizsgálat
3. Szemmozgások vizsgálata a hat fő irányban
4. Kancsal szemállás megállapítása
5. Pupillavizsgálat: pupillaméret és reakció
6. Elülső szegment vizsgálata pupillalámpával.
8. Szemnyomás becslése tapintással
9. Szemhéjkifordítás
10. Kötőhártya idegentest eltávolítása

Gyakorlatban elsajátítandó ismeretek:
Szemészeti probléma felismerése:
1. Látásromlás.
2. Vörös szem differenciál diagnózisa (conjunctivitis, keratitis, elülső uveitis, glaukómás roham).
4. Hemianopiás és bitemporális látótér-kiesések.
5. Akutan fellépő III., IV. és VI. agyidegbénulás.
6. Leukocoria.
Kezelés önállóan:
1. conjunctivitis (vírusos, bakteriális, allergiás).
Elsősegélynyújtás:
1. maródás
2. kötőhártya-idegentest
3. akut glaukómás roham
Sürgős szemészeti beutalás indokai:
1. hirtelen látásromlás, látótérkiesés
2. maródás
3. glaukómás roham
4. tompa vagy áthatoló sérülés
5. cornea fekély
6. corneális idegentest
Rendszeres szemészi vizsgálat indokai:
1. Diabetes mellitus

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:Félév végi aláíráshoz max. 2 gyakorlatról való hiányzás fogadható el. A többi gyakorlaton egyéni pótlás szükséges. (minden második héten gyakorlat: 2x30min; egy alkalom 2 gyakorlatnak számít az összevonás miatt)
A félév végi aláírás követelményei:A félév végi aláíráshoz a gyakorlatokról való hiányzás ne legyen több, mint 2 és sikeres gyakorlati vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: A szigorlaton mutatott teljesítmény.
A vizsga típusa: Szigorlat (gyakorlat és elmélet). Az elméleti szigorlat feltétele a sikeres gyakorlati vizsga.Az elméleti szigorlat formája: írásbeli.
A vizsgajelentkezés módja: NEPTUN rendszeren keresztül meghirdetett vizsganapokra, megadott számú hallgató.
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: NEPTUN rendszer szabályai szerint.
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:A vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell az oktatási szervezeti egység vezetőjénél (a tárgy előadójánál). Sikertelen, illetve ismétlő kollokvium között hét napnak kell eltelni.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Németh J, Farkas Á: Szemészet fogorvostan hallgatóknak, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2007

A Szemészet tantárgy és a felmérés adatai. Intézkedési terv

Neptun kód: FOKVSZE260_1M

Típusa: kötelezően választható

Az oktatás nyelve: magyar

A tárgyról beadott kitöltött kérdőívek száma: 31 (34.83 %)

A kitöltetlenül beadott kérdőívek száma: 23 (25.84 %)

A tárgyat a Neptunban fölvett hallgatók száma: 89

Kari esetszám (összes tárgy, azonos oktatási nyelven): 2032

 

A tárgy összevetése a kari átlaggal

Az eredmények táblázata:

A kérdések szövege a következő volt:

K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt?

K02 Milyen mértékben volt szervezett a tantárgy oktatása?

K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?

K04 Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?

K05 Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?

K06 Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?

K07 Mennyiben járult hozzá a gyakorlat a tananyag sikeres elsajátításához?

K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához?

K09 Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?

K10 Milyen mértékben tartott az intézet oktatási fegyelmet? (előadások, gyakorlatok pontos kezdése, megjelenés,oktatási idő pontos betartása stb.)

K11 Milyen mértékben határozta meg az intézet a tantárgy vizsgakövetelményeit?

K12 Milyen mértékben segítette a tantárgy elsajátítását az intézet oktatógárdája?

K13 Mindent összevetve a tantárgy oktatását milyennek minősíti?

K14 Összességében a tárgy oktatását a szervezeti egység a veszélyhelyzeti oktatás alatt a körülményekhez képest: jól kezelte 5-4-3-2-1 rosszul kezelte

Intézkedési terv:

webes oktatási anyagok és gyakorló tesztek további fejlesztése

új, papír alapon is megjelenő jegyzet készítése