A nyári szakmai gyakorlat tantárgyak kritérium követelmények, amelyeket a kurrikulumban foglaltak szerinti félévben szükséges teljesíteni. A nyári szakmai gyakorlatok előírt félévben elmulasztott teljesítése esetén a hallgató felsőbb évfolyamba nem léphet.

Fontos tudnivalók/dokumentumok

Szakmai gyakorlatok tantárgyi tematikái

Szakmai gyakorlat előtti orvosi alkalmassági vizsgálat

Tisztelt Fogorvostan-hallgató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy „Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény” 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni.

Fentiekkel összhangban a 2019 szeptemberétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer III. 2 RÉSZ) 10.§ (7) bekezdése értelmében a hallgatók számára évente kötelező a szakmai gyakorlatot megelőzően alkalmassági vizsgálat elvégzése.

Érvényes alkalmassági vizsgálat hiányában a szakmai gyakorlatot a hallgató nem kezdheti meg. Az alkalmassági vizsgálat teljesítése a hallgató felelőssége és kötelessége.

Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a NEPTUN rendszer ÜGYINTÉZÉS/ IDŐPONTFOGLALÁS modulján keresztül kell jelentkezni. Az oktató videó itt található→

Azoknak a hallgatóknak, akik rendelkeznek korábbi alkalmassági eredménnyel (előző tanévekről), amelyet az Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok című egészségügyi kiskönyvébe bejegyzett a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, a vizsgálatra az alábbi dokumentumokat kell magukkal vinniük:

 • COVID oltásról szóló igazolás, védettségi igazolvány,
 • egy éven belüli mellkas röntgen, vagy tüdőszűrő negatív lelete,
 • 1 hónapon belüli laborvizsgálat (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet),
 • Gyermekkori oltási könyv,
 • anti HCV (hepatitis C virus) lelet eredménye,
 • Hepatitis B védőoltás igazolása. Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor anti HBs AT ellenanyag vizsgálatot kell végezni és ennek eredményének függvényében szükségessé válhat az oltási sorozat megismétlése,
 • egyéb, az előző alkalmassági vizsgálat óta kialakult krónikus betegségről szóló orvosi dokumentáció, gyógyszerérzékenység stb.
 • Hepatitis B védőoltás igazolása. Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor anti HBs AT ellenanyag vizsgálatot kell végezni és ennek eredményének függvényében szükségessé válhat az oltási sorozat megismétlése.

Amennyiben nem rendelkezik egy éven belüli negatív mellkas röntgen lelettel, ill. 1 hónapon belüli laborvizsgálati lelettel (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet), lehetőség van ezen vizsgálatokra jelentkezni a NEPTUN rendszer ÜGYINTÉZÉS/IDŐPONTFOGLALÁS modulján keresztül.

Természetesen térítés ellenében lehetőség van a mellkas röntgen és a laborvizsgálat elvégzésére a lakóhely szerinti illetékes egészségügyi intézményekben is. Ebben az esetben a leleteket magával kell vinnie az alkalmassági vizsgálatra.

Azoknak a hallgatóknak, akik először vesznek részt alkalmassági vizsgálaton a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál, az alábbi dokumentumokat kell magukkal vinniük a vizsgálatra:

 • Anamnézis lap kitöltve, aláírva,
 • Háziorvosi nyilatkozat kitöltve, háziorvos által aláírva,
 • SE Munkavédelmi szabályzat 5. sz. melléklete szerinti Nyilatkozat kitöltve, aláírva,
 • Hallgatói nyilatkozat egészségügyi állapotról
 • Egészségügyi-nyilatkozat
 • Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok” című egészségügyi kiskönyv (nyomtatványboltban beszerezhető) kitöltve, aláírva,
 • Gyermekkori oltási könyv,
 • anti HCV (hepatitis C virus) lelet eredménye,
 • amennyiben valamilyen krónikus betegsége van, akkor az arról szóló orvosi dokumentáció (ambuláns lap, zárójelentés) fénymásolata,
 • gyógyszerérzékenység esetén bőrgyógyászati szakvélemény,
 • COVID oltásról gazolás, védettségi igazolvány,
 • egy éven belüli mellkas röntgen vizsgálat, vagy tüdőszűrő negatív lelete,
 • 1 hónapon belüli laborvizsgálat (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet)

Az oltások meglétét kérjük, hogy az Anamnézis lapon tüntesse fel, és az oltási könyvét (gyermekkori oltási könyvét is) vigye magával.

Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor Hepatis B (Anti HBs AT) ellenanyag szint vizsgálatot kell végezni, és ennek eredményétől függően szükségessé válhat az oltások pótlása vagy ismételt megadása.

Végezetül tájékoztatom Önt arról, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat a tudomására jutott egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szigorú rendelkezéseinek megfelelve kezeli.

Segítő közreműködésüket köszönjük!