A nyári szakmai gyakorlat tantárgyak kritérium követelmények, amelyeket a kurrikulumban foglaltak szerinti félévben szükséges teljesíteni. A nyári szakmai gyakorlatok előírt félévben elmulasztott teljesítése esetén a hallgató felsőbb évfolyamba nem léphet.

Fontos tudnivalók/dokumentumok

Szakmai gyakorlatok tantárgyi tematikái

Szakmai gyakorlat előtti orvosi alkalmassági vizsgálat

Tisztelt Fogorvostan-hallgató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy „Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény” 27. §-a értelmében az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni.

Fentiekkel összhangban a 2019 szeptemberétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Szervezeti és Működési Szabályzat III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer III. 2 RÉSZ) 10.§ (7) bekezdése értelmében a hallgatók számára évente kötelező a szakmai gyakorlatot megelőzően alkalmassági vizsgálat elvégzése.

Érvényes alkalmassági vizsgálat hiányában a szakmai gyakorlatot a hallgató nem kezdheti meg. Az alkalmassági vizsgálat teljesítése a hallgató felelőssége és kötelessége.

Az alkalmassági vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata végzi.

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a NEPTUN rendszer ÜGYINTÉZÉS/ IDŐPONTFOGLALÁS modulján keresztül kell jelentkezni. Az oktató videó itt található→

Azoknak a hallgatóknak, akik rendelkeznek korábbi alkalmassági eredménnyel (előző tanévekről), amelyet az Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok című egészségügyi kiskönyvébe bejegyzett a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, a vizsgálatra az alábbi dokumentumokat kell magukkal vinniük:

  • egy éven belüli mellkas röntgen, vagy tüdőszűrő negatív lelete,
  • 1 hónapon belüli laborvizsgálat (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet),
  • Gyermekkori oltási könyv,
  • anti HCV (hepatitis C virus) lelet eredménye,
  • Hepatitis B védőoltás igazolása. Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor anti HBs AT ellenanyag vizsgálatot kell végezni és ennek eredményének függvényében szükségessé válhat az oltási sorozat megismétlése,
  • egyéb, az előző alkalmassági vizsgálat óta kialakult krónikus betegségről szóló orvosi dokumentáció, gyógyszerérzékenység stb.

Amennyiben nem rendelkezik egy éven belüli negatív mellkas röntgen lelettel, ill. 1 hónapon belüli laborvizsgálati lelettel (teljes vérkép, májfunkció, vesefunkció, teljes vizelet), lehetőség van ezen vizsgálatokra jelentkezni a NEPTUN rendszer ÜGYINTÉZÉS/IDŐPONTFOGLALÁS modulján keresztül.

Természetesen térítés ellenében lehetőség van a mellkas röntgen és a laborvizsgálat elvégzésére a lakóhely szerinti illetékes egészségügyi intézményekben is. Ebben az esetben a leleteket magával kell vinnie az alkalmassági vizsgálatra.

Azoknak a hallgatóknak, akik először vesznek részt alkalmassági vizsgálaton a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál, az alábbi dokumentumokat kell magukkal vinniük a vizsgálatra:

Az oltások meglétét kérjük, hogy az Anamnézis lapon tüntesse fel, és az oltási könyvét (gyermekkori oltási könyvét is) vigye magával.

Amennyiben az oltási könyv nem áll rendelkezésre, akkor Hepatis B (Anti HBs AT) ellenanyag szint vizsgálatot kell végezni, és ennek eredményétől függően szükségessé válhat az oltások pótlása vagy ismételt megadása.

Végezetül tájékoztatom Önt arról, hogy a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat a tudomására jutott egészségügyi adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szigorú rendelkezéseinek megfelelve kezeli.

Segítő közreműködésüket köszönjük!