A klinikán folyik a III., IV., V. éves fogorvostanhallgatók szájsebészeti, orális implantológiai és a „Praxisszervezés” c. tárgy oktatása, valamint az általános orvostanhallgatók szájsebészet-fogászati elméleti és gyakorlati oktatása, magyar, német és angol nyelven. A hallgatók nagy számban végeznek TDK munkát, készítenek rektori pályamunkát, szakdolgozatot a klinikán. A magas színvonalú graduális és posztgraduális oktatást a külföldi társegyetemek is elismerik. A Klinikán évi 10-12 szájsebész szakorvos képzése és szakvizsgáztatása történik. A klinika oktatói rendszeresen részt vesznek különböző szakvizsga előkészítő tanfolyam előadásainak megtartásában. Rendszeresen tartanak továbbképző, szinten tartó előadásokat szájsebész, fogorvos, sebész, szemész és fül-orr-gégész szakorvosok, szakorvosjelöltek részére.

Klinikánk által oktatott tárgyak követelményei magyar fogorvostanhallgatók számára.

ORAL SURGERY I-V requirements

ORAL CHIRURGIE I-V Anforderungssystem

 

IMPLANTOLÓGIA tantárgy követelményei fogorvostanhallgatók számára

IMPLANTOLOGY requirements

IMPLANTOLOGIE Anforderungssystem

 

Praxisszervezés tantárgyi követelményei