A szak megnevezése: FOGORVOS
Képzési idő:
10 szemeszter
A megszerezhető diploma: Fogorvos, doctor medicinae dentarie (dr. med. dent.)

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára (SE FOK) a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókat, jelentkezési határidőt, fontosabb dátumokat minden évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Hivatala teszi közzé a www.felvi.hu honlapon.

A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés határideje általában a képzés indítása szerinti év február 15. napja. A jelentkezési kérelmeket a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer (www.felvi.hu honlapon keresztül) segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon kinyomtatva, aláírva postai úton beküldve vagy ügyfélkapunk keresztül lehet benyújtani. Egy felvételi eljárásban legfeljebb öt jelentkezés nyújtható be. Amennyiben ugyanarra a szakra magyar állami ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy jelentkezésnek minősül.

A Fogorvostudományi Kar minden tanévben szervez nyílt napot, ahol a felvételizők bepillantást nyerhetnek az egyetem és a kar életébe

Általános információk a pontszámítási módszerekről, összpontszámról

A felvételi összpontszámot, a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+100 pontos pontszámítási rendszerben fejezik ki. Az összpontszám a középiskolai eredmény alapján kapott tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összeadásával és a többletpontok (max. 100 pont) hozzáadásával, vagy az érettségi pontok kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával kerül megállapításra. Minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb módszer alapján. A felvételi követelmény az orvos- és egészségtudományi képzési területen: emelt szintű biológia és választható emelt szintű kémia vagy fizika érettségi. A jelenlegi jogszabály alapján az emelt szinten teljesített legalább 45 %- os eredményű vizsgáért, vizsgatárgyanként 50 többletpont jár a jelentkezőknek. Tekintettel arra, hogy a fogorvostudományi képzésre mindkét vizsgatárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga letétele ez kimeríti a maximálisan adható 100 többletpontot, így más jogcímen már nem adható többletpont.

2024-től változik a felvételi vizsgák rendszere. További részletek →

Diplomát követő lehetőségek:

  • posztgraduális fogorvosképzés (szakfogorvos képzés, azaz rezidensképzés)
  • önálló praxis

Információ a másoddiplomás képzésről

A felsőfokú végzettséggel – hasonló képzési területen – rendelkező jelentkezőket a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara a felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével, a két emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve rangsorolja, ennek feltétele a felsőfokú képzettséget tanúsító oklevél.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése alapján: Summa cum laude (4,51-5,00) minősítés esetén: 400 pont Cum laude (3,51-4,50) minősítés esetén: 390 pont Rite (2,00-3,50) minősítés esetén: 350 pont. A ponthatárok és a felvételi eredmények várható kihirdetése minden év július második felében esedékes. A jelentkező egy felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.

Egyetlen jelentkezés helyre sem vehető fel, akinek összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt, vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges végzettséggel.

A felvételivel és a továbbtanulással kapcsolatos két legfontosabb jogszabály a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a többször módosított 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet.

Elérhetőségeink:

Teplán-Gál Orsolya tanulmányi előadó
Telefon: 459-1500/55338-os mellék,
e-mail: teplan-gal.orsolya@dent.semmelweis-univ.hu

Blahó Erika tanulmányi előadó
Telefon: 459-1500/55336-os mellék,
e-mail: blaho.erika@dent.semmelweis-univ.hu

Hasznos linkek:

Jogforrások:

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
  • A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló 237/2006. (XI. 27.). sz. kormányrendelet