Árkövy József Emlékérme és Jutalomdíj – a Fogorvostudományi Kar legrangosabb kitüntetése.
Az Árkövy emlékérmet és jutalomdíjat két évenként ítéli oda a Kar az előző 2 évben nyomtatásban megjelent legkiemelkedőbb fogorvosi mű (tankönyv, kézikönyv, monográfia, széleskörű kutatáson alapuló közlemény) szerzőjének, illetve azon személynek, aki a fogorvosképzésben, a tudományos kutatásban, a fogorvosi ellátás szervezésében, a lakosság fogászati ellátásában kiemelkedő eredményt ért el. Az emlékérme és jutalomdíj odaítélésére javaslatot a Fogorvostudományi Kar dékánja – a hozzá beérkezett ajánlások alapján, a kari vezetőséggel egyeztetve  – tesz a Kari Tanácsnak, mely titkos szavazással dönt a kitüntetett személyéről. Ajánlást kétévente,  január 31-ig a Kar valamennyi polgára tehet. Az Árkövy emlékérme és jutalomdíj átadására a Kar  rendezvényén kerül sor, Árkövy emlékelőadás keretében (30-45 perc), amelynek tudományos témáját a kitüntetett határozza meg.

 

Árkövy Emlékérme és Jutalomdíj kitüntetésben részesültek névsora

1963. Dr. Balogh Károly egyetemi tanár
1967. Dr. Ferenczy Károly egyetemi docens
1969. Dr. Varga István egyetemi tanár
1971. Dr. Kemény Imre c. egyetemi tanár ( Közp. Stom. Int.)
1974. Dr. Adler Péter egyetemi tanár
1975. Dr. Berényi Béla egyetemi tanár
1976. Dr. Tóth Károly egyetemi tanár (SZOTE)
1978. Dr. Bánóczy Jolán egyetemi tanár
1981. Dr. Fábián Tibor egyetemi tanár
1983. Dr. Orsós Sándor igazgató főorvos (Közp. Stom.Int.)
1985. Dr. Dénes József egyetemi tanár
1985. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár (POTE)
1987. Dr. Zelles Tivadar egyetemi tanár
1989. Dr. Szabó György egyetemi tanár
1993. Dr. Mari Albert egyetemi tanár (SZOTE)
1994. Dr. Schrancz Dénes ny. egyetemi tanár (rendkiv.)
1994. Dr. Huszár György ny. c. egyetemi tanár (rendkiv.)
1998. Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár
2003. Dr. Kaán Miklós egyetemi tanár
2005. Dr. Márton Ildikó egyetemi tanár (DE)
2010. Dr. Gera István egyetemi tanár
2012. Dr. Varga Gábor egyetemi tanár
2013. Dr. Fazekas Árpád egyetemi tanár
2015. Dr. Nagy Katalin egyetemi tanár
2018. Dr. Fehér Erzsébet egyetemi tanár
2020. Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanár (DE)
2022. Dr. Hermann Péter egyetemi tanár

Árkövy Emlékérem és Jutalomdíj Szabályzata (pdf)