Tanulmányi felelős: Dr. Riba Pál (3. emelet, 314. szoba)
email: riba.pal@med.semmelweis-univ.hu

Az előadásokon és gyakorlatokon video- és hangfelvétel készítése tilos! Az előadások ábrái a Moodle rendszerben hozzáférhetők.

A szigorlaton bármilyen, kívülről származó információ megszerzésére irányuló meg nem engedett eszköz használata (pl. információtechnológiai eszközök, elektronikus vagy nyomtatott anyag) a vizsga azonnali, elégtelen érdemjeggyel történő befejezését vonja maga után. Ezen túlmenően további, a Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott lépésekre is sor kerül.

I. félév – Farmakológia I. 

Követelményrendszer (2023/2024)

II. félév – Farmakológia II.

Követelményrendszer (2023/2024)

 

Tantermi előadások és gyakorlati tematika a Moodle-ben megtalálható

Szakdolgozat

Szakdolgozat címlista 2024/2025

OMHV

Hallgatói véleményezés alapján készített intézkedési terv (2023)