Digitális fogászati tervező szak

A kar 2022/23-as tanévben indította el három éves digitális fogászati tervezés alapszakot levelező rendszerben. A közeljövőben a klasszikus fogtechnikusi munka drasztikus változásokon megy majd keresztül: az IT támogatású gyártástechnológia gyorsabban, olcsóbb, azonos, vagy magasabb szintű minőséget eredményez. A digitális fogászati tervezés alapképzési szakon diplomázók birtokában vannak mindazon elméleti és gyakorlati ismereteknek, melyek segítségével képesek a fogorvosi team tagjaként tudásukkal hozzájárulni a fogtechnikai laboratóriumok digitalizációjához, a fogászat egyéb területein alkalmazott digitális technológiák működtetéséhez és fejlesztéséhez, különböző innovációk szakmán belüli telepítéséhez.

Felvételi ismertető a digitális fogászati tervezés alapszakról →

Fogorvos szak

RS16694_IMG_2195-scrA fogorvosképzés osztatlan öt éves képzés, melynek befejezését követően a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak. Ezt követi a szakorvosképzési (rezidens) időszak, melynek sikeres befejezését követően fogszakorvosi oklevelet kapnak a jelöltek.

A szakorvosok számára kötelező, folyamatos továbbképzés kredit rendszerben valósul meg. Az ötéves egyetemi oktatás első két évében a hallgatók elsősorban általános alaptárgyakat hallgatnak, melyek tartalma hasonló az általános karon oktatott anyaghoz, ezenfelül speciális fogorvosi szakirányú ismereteket is tartalmaz.

Felvételi ismertető a fogorvosképzésről →

Az alapozó tantárgyak, valamint az általános orvosi ismeretek elsajátítása a társkarok intézeteiben és klinikáin zajlik. Már a képzés első időszakában oktatásra kerülnek egyes speciális fogorvosi alapozó tantárgyak is. A harmadik évtől, az általános orvosi ismeretek mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a fogorvosi tárgyak, s jelentősen megnő a szaktárgyi gyakorlatok száma. A szaktárgyak elsajátítását a Karon jelenleg oktató, közel hatvan fogorvos segíti. A kis csoportokban folyó fogorvosi gyakorlati oktatás eredményeként diákjaink a diploma kézhezvételekor önálló fogorvosi tevékenység végzésére alkalmasak. A magyar nyelvű képzés mellett jelentős a külföldi diákok képzése is. A korábbi szocialista országokból érkező külföldi hallgatókat felváltották az angol és német nyelvterületről érkezők. Eddig a Kar fennállása óta közel 4800 fogorvost képeztünk ki, ebből mintegy 800 volt külföldi. A külföldiek 36 nemzet képviselői voltak.

Szak és továbbképzés

A graduális képzés mellett az utóbbi években jelentős eredményeket értünk el a szakorvos képzés és továbbképzés területén is. A Karhoz akkreditált Szak- és Továbbképzési Titkárság Magyarországon egyedülálló teljesítményével elnyerte az Európai Közösség elismerését is.

Nemzetközi kapcsolat, kari kiválóság

A 70-es évektől kezdődően számottevő külföldi kapcsolat alakult ki a Kar és külföldi egyetemek illetve kutatóhelyek között. Ennek eredményeként számos kollaboráció és jelentős számú tudományos publikáció született. A fogorvosképzés megindulása óta budapesti klinikák orvosai közel száz könyvet és több ezer tudományos dolgozatot írtak. A Kar oktatói közt eddig négy akadémiai doktor, számos kandidátus és PhD-fokozattal rendelkező oktató dolgozott.