Betűméret: A A A

Fogorvostudományi Kar

Vizsgainformációk

Orálpatológiai vizsgát (a járványhelyzetre tekintettel) a hét minden napján tartunk. Kezdés: 08,00 órakor. A vizsgán a személyes megjelenés szükséges. A gyakorlati és az elméleti rész is egyazon vizsgáztatónál történik. A gyakorlati részben készítmények nem szerepelnek, csak 1 szövettani metszet. A vizsgajegy 1 szövettani és 1 elméleti részjegyből adódik. A szövettani metszetet a vizsgáztató jelöli ki. A korábbi vizsgarendszerhez hasonlóan tételhúzás van.

Az általános szabályok a Rektori utasításban részletezésre kerültek, kérjük azok figyelembe vételét.

 

 

Tisztelt Hallgatók!

Intézetünk E-learning felületére folyamatosan feltöltésre kerülő előadások és gyakorlatok megtekintése nem kötődik az órarendi időbeosztáshoz, mivel annak formái nem online jellegűek. Igy tetszés szerint bármikor hozzáférhetők.

A felvett előadások és gyakorlatok anyaga az intézet honlapján is megtalálható.

A gyakorlatvezetőkön keresztül továbbra lehetőséget biztosítunk majd a későbbiekben online konzultációra is, ennek jellegéről és időpontjairól mindenki időben kap tájékoztatást!

Kérem kövessék a honlapunkat és figyeljék a megadott elektronikus csatornáikat!
Tanulmányi kérdés esetén első körben állok szíves rendelkezésükre.

További jó tanulást és felkészülést kívánunk!

Dr. Csernus Balázs csernus.balazs@med.semmelweis-univ.hu
Dr, Dezső Katalin dezso.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Nagy Beáta nagy.beata1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Rókusz András rokusz.andras@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Sápi Zoltán sapi.zoltan.dr@gmail.com
Dr. Scheich Bálin scheich.balint@gmail.com
Dr. Timár Botond timar.botond@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Zalatnai Attila monteverdi429@gmail.com

 

A Patológia és orális patológia tantárgyak oktatásának jelentősége a fogorvosképzésben

Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért kell fogorvostan-hallgatóknak ilyen “részletesen” tanulni ezt a tárgyat. E kérdésre válaszul, több érvet is felsorakoztathatunk.

  • A patológiai tanulmányok alapját képezik a klinikai tárgyaknak, melyek megértése patológiai tudás nélkül lehetetlen;
  • Bármilyen betegségről is van szó, beleértve a szájüregieket is, a patológiai alapjelenségek lényege ugyanaz;
  • Igen sok olyan szisztémás betegség van, melynek tünetei a szájüregben is megjelennek;
  • Az orvosi és fogorvosi gyakorlat megfelelő összehangolására van szükség, hiszen a fogászati problémák hátterében számos egyéb megbetegedés is állhat.

FIGYELEM! A Patológia és orális patológia tantárgy órarendjei és további tudnivalók az almenükben érhetőek el.

 

 

 

Előadás Előadások: Az első és második félév órarendjei az almenükben megtekinthetők illetve letölthetők.
Gyakorlat Gyakorlatok: Hallgatóink a patológia és orális patológia tantárgy keretein belül háromféle gyakorlaton vesznek részt. A szövettani, szervdemonstrációs és bonctermi gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók, csoportbeosztás honlapunkon megtekinthető, letölthető.
 Info Tanulmányi követelmények: A félév szigorlattal zárul. A vizsga szövettani metszet, készítmény, bonctermi demonstráció és szóbeli tételek részből áll. A félév elismerésének feltétele az előadások legalább 75%-án való jelenlét, illetve a mulasztott gyakorlatok pótlása. Az igazolt hiányzások száma nem lehet több háromnál.
 

A metszetek megnyitásához telepítse a

Panoramic Viewer

vagy a

CaseViewer programot.

   
  PATHONET
   
  CASECENTER
Felhasználó név: tanulo
Jelszó:
korb1
   

Az induló “4D Anatomy” e-learning tananyagok (magyar, angol, német) elérhetősége: http://itc.semmelweis-univ.hu

A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.

 Hivatalos tankönyv:
 Dr. Zalatnai A.: Gyakorlati patológia, 2014

 

Szakdolgozat téma

Odontogén tumorok patológiája
Konzulens: Dr. Zalatnai Attila

Tanulmányi kapcsolatok

A patológia tantárgy előadója: Dr. Zalatnai Attila
                          Telefon: 459-1500 / 54420
                           E-mail: zalatnai.attila@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi felelős:  Dr. Dezső Katalin
                                       Telefon: 459-1500  / 54428 
                                       E-mail:

 

A tanév során oktatási kérdésekkel kapcsolatban félévente 1 oktatási értekezletet tartunk. (Időpontot lásd a hirdetőtáblán.)