Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

Rektori utasítás oktatási helységekben előírt maszkhasználatról.

2021.11.21


Intézkedési terv
Patológia / Orális Patológia

A hallgatói vélemények alapján látható, hogy intézetünk átlagai az egyes kérdések vonatkozásában a kari átlagnál szignifikánsan magasabbak (egyedül az
előadásokon való részvétel aránya alacsonyabb). Ezek az adatok visszaigazolják az évek óta megfigyelhető pozitív véleményeket. Az előző évekhez képest meglepetésként szolgált, hogy az eddigi átlagos eredmények patológiából 3,5 körül mozogtak, ebben a félévben 4,4 fölötti.

Oktatói értekezleten megbeszéltük a jelenlegi és a további teendőket. A hallgatói véleményeket is figyelembe véve, a patológia és az orális patológia arányát némileg módosítjuk. Az intézet a digitális oktatásra évek óta nagy hangsúlyt fektet, de ezt az oktatási formát tovább fejlesztjük, olyan digitális demo-anyagok készítésével, ami jobban elmélyíti az elváltozások megértését.

A gyakorlatok vonatkozásában a korábbi évekhez képest változtatást vezettünk be. A kisszámú boncteremi gyakorlatok hatásfokát azzal növeljük, hogy a ténylegesen megismertetni szükséges elváltozásokat didaktikus hibrid formában  mutatjuk be. Mivel a boncteremben rendelkezésre állnak interaktív táblák, nagyobb hangsúlyt fektetünk a tematikus, vetített képes demonstrációkra, bemutatva a legfontosabb betegségek morfológiai aspektusasit, emellett az aznapi esetek legfontosabb patológiás elváltozásait összegyűjtve,  koncentráltan ismerik meg a hallgatók.

Régóta visszatérő probléma, hogy nincs a hallgatók számára elérhető, magyar nyelvű orális patológia tankönyv. Ez hamarosan megoldódhat, ugyanis felvettük a kapcsolatot a Medicina könyvkiadóval, hogy ha megszerzik az angol oktatásban használt tankönyv copyright-ját, akkor az oktatóink rövid határidővel vállalják annak lefordítását. A kiadó részéről pozitív visszajelzést kaptam, az Oxford kiadó is elvi engedélyét megadta, így jelenleg folyik az előkészítés, és várható, hogy a fogorvostanhallgatók kezébe egy olyan magyar nyelvű, up-to-data tankönyv kerülhet, ami az angol és magyar nyelvű oktatással azonos anyagot fog tartalmazni.

Az oktatási tevékenységről, és az előadók/gyakorlatvezetők munkájáról magunk is felmérést készítünk, és a továbbiakban felhasználjuk.

Dr. Zalatnai Attila
egyetemi docens
tantárgyi előadó


A patológia összetevői, vizsgálati módszerei
Autopsia
Hisztopatológia
Citológia
Molekuláris patológia

A patológia alapvető kategóriái

A halál és hullajelenségek

Reverzibilis sejtkárosodások és adaptációs szöveti reakciók

Kóros intracellularis vízfelhalmozódás
Kóros intracellularis anyagtárolás
         Degeneratio adiposa (zsíros degeneratio; steatosis)
         Kóros glycogentárolások
         Cholesterin, cholesterin-észter tárolás
         Fehérjék felhalmozódása
         Pigmentek
                 Naevus pigmentosus

Atrophia (sorvadás)
          Osteoporosis (csontritkulás)
          Coeliakia (gluten-sensitiv enteropathia)
          Alzheimer-kór

Hypertrophia (túltengés)
          Hypertrophia ventriculi sinistri cordis

Hyperplasia (túlburjánzás)
          Hyperplasia nodosa prostatae

Obesitas (elhízás, kóros kövérség)
Metaplasia
          Hámszöveti metaplasia
          Mesenchymalis szövetek metaplasiája

Irreverzibilis szöveti károsodások

Apoptosis
Necrosis
          Coagulatios necrosisok
                             Infarctus haemorrhagicus intestini tenuis
                             Infarctus haemorrhagicus pulmonis
                             Osteoradionecrosis
                             Biszfoszfonát-necrosis
                             Gastroduodenalis nyálkahártya-necrosisok
                             Acut tubularis necrosis  
                             Vesekéreg-necrosis
          Colliquatios (liquefactiv) necrosisok
                            Agylágyulás (emollitio cerebri)

         Zsírnecrosis
         Demyelinizációs kórképek
         Gangraena (üszkösödés)

 

A gyulladás patológiája

A gyulladás általános jellemzése
Acut gyulladások formái és jellegzetes kórképei
         Inflammatio serosa seu simplex (savós gyulladás)
                  Herpesvírus-fertőzések
                  Pemphigus vulgaris

         Inflammatio catarrhalis seu mucinosa (nyákos gyulladás)
         Inflammatio fibrinosa (fibrines gyulladás)
                  Lobaris pneumonia (pneumonia crouposa)
         Inflammatio purulenta seu suppurativa (gennyes gyulladás)
                  Meningitis purulenta
                  Staphylococcusok-okozta gyulladások
                  Streptococcusok-okozta gyulladások
                  Bronchopneumonia
                  Speciális pneumoniák
                  Post-streptococcalis (“másodlagos”) megbetegedések
                  Gonorrhea
                  Infectiv endocarditis
                  Actinomycosis
                  Pyelonephritis acuta (acut infectiv interstitialis nephritis)
          Inflammatio fibrinoso-purulenta
                  Appendicitis  acuta (féregnyúlvány gyulladás)
          Inflammatio ichorosa (eves gyulladás)
          Inflammatio gangraenosa (üszkös gyulladás)
                   Gázgangraena
         Inflammatio haemorrhagica (vérzéses gyulladás)
                   Influenza (grippe)
         Az acut gyulladások szövődményei
                   Sepsis
         Nonbacterialis acut gyulladások
                   Acut hepatitis
                   Pancreatitis acuta

Krónikus és granulomatosus gyulladások

Szokványos krónikus gyulladások
                  Gastritis chronica
Fibrosissal járó chronicus gyulladások
                  Chronicus hepatitis
                  Pancreatitis chronica
                  Pyelonephritis chronica (chronicus infectiv interstitialis nephritis)
Granulomatosus gyulladások
                 Tuberculosis
                  Boeck [e.: buk] sarcoidosis
                  Crohn-betegség (ileitis terminalis; ileitis regionalis)
                  Gumma
                  Granulomatosus vasculitisek
Suppurativ granulomák


Genetikai károsodások és jellegzetes kórképeik

Kromoszómális betegségek
                 Down-szindróma
                 Klinefelter-szindróma
                 Turner-szindróma
Autosomalis domináns betegségek
                 Marfan-szindróma
                 Peutz-Jeghers szindróma
                 Familiaris hypercholesterinaemiák    
                 Familiaris adenomatosus polyposis
                Adult polycystás vese (ren polycysticus adultus)
                Neurofibromatosis (Recklinghausen-kór)
Autosomalis codomináns betegségek
Autosomalis recessiv betegségek
                Wilson-kór
                Cysticus fibrosis (mucoviscidosis)
                Haemochromatosis
                Tárolási betegségek
X-kromoszómához kötött öröklődő betegségek
                Haemophiliák
Multifactorialis öröklődés

 

Fejlődési rendellenességek, perinatalis patológia

A morphogenesis zavarai
Cisztaképződés
Szívfejlődési rendellenességek
         Nagyér-transpositio
         Truncus arteriosus communis
         Ductus Botalli persistens
         A pitvarsövény fejlődési rendellenességei
         Kamrai septumdefektus
         Fallot-tetralogia
         Coarctatio aortae
Velőcsőzáródási rendellenességek
Perinatalis patológia
         Az érettség és az éretlenség patológiai jelei
         Koraszülöttség és intrauterin retardatio
                       Hyalin membrán betegség (IRDS)
                       Újszülöttkori agyvérzés
                       Necrotizáló enterocolitis (NEC)
         Erythroblastosis foetalis
         Újszülöttkori sárgaságok
Perinatalis infectiok

Regeneráció, sebgyógyulás és azok zavarai

Regeneráció
Sebgyógyulás
         A sebgyógyulás zavarai
Csonttörések gyógyulása
Extractiot követő alveolaris regeneráció

Calcificatio, kőképződés
Calcificatio

Kőképződés (lithiasis)
          Epekövesség
                        Az epekövesség következményei
          Vesekövesség (urolithiasis)

Kóros immunológiai válaszreakciók, és fontosabb kórképeik

Alapvető immunológiai alapfogalmak és mechanizmusok
           Az immunválasz effektor sejtjei
           Cellularis és humoralis immunválasz
Hypersensitiv (allergiás) reakciók okozta megbetegedések
           Azonnali típusú reakciók
                     Asthma bronchiale
                     Anaphylaxiás shock
            Cytotoxikus (cytolytikus) reakciók
             Immunkomplex kórképek
             Sejtközvetített (késői) hypersensitivitás
                      Contact dermatitis
             Komplex immunkárosodások
Autoimmun kórképek
             Több szervrendszert érintő autoimmun kórképek
                        Lupus erythematodes (LE)
                        Szisztémás sclerosis
                        Rheumatoid arthritis
             Szervspecifikus autoimmun kórképek
                       Autoimmun hepatitis
                       Primér biliaris cirrhosis (PBC)
                       Primér sclerotizáló cholangitis (PSC)
                       Myasthenia gravis
                       Autoimmun haemolytikus anaemiák
                       Anaemia perniciosa (vészes vérszegénység)
                       Addison-kór
Immundeficiens állapotok
             Primér immundeficienciák
             Secunder immundeficiens állapotok
                        HIV-fertőzés/AIDS
Transzplantációs patológia
             Amyloidosis

Thrombosis és embolia

Thrombosis
              A thrombusok morfológiája
              A thrombusok sorsa
              A thrombusok következményei
              Disseminált intravascularis coagulatio (dic)
Emboliák
              Tüdőembolia

Aktív és passzív hyperaemiák

Aktív hyperaemiák
Hyperaemia passiva
              Jobb szívfél elégtelenség
              Postthromboticus szindróma és ulcus cruris

Vérzések és anaemiák

Vérzések
              Vérzések a keletkezési mechanizmus szerint
               Haemorrhagiás diathesis
               Vérzések nagyságuk szerint
               Vérzések lokalizáció szerint
               A vérzések sorsa
               A vérzések következményei
               Schönlein-Henoch purpura
               Koponyaűri vérzések
Anaemia (vérszegénység)
               Csökkent vörösvértest-képzésen alapuló anaemiák
                                      Aplasticus anaemia
               Fokozott vörösvértest-pusztulás miatti anaemiák
               Vérvesztés következtében létrejövő anaemiák      
               Összetett patomechanizmusú  anaemiák

Oedemák képződése és formái

Tüdő-oedema
Oedema cerebri
Nephrosis szindróma és vesebetegségei
                Minimal change (lábnyúlvány-betegség)
                Focalis segmentalis glomerulosclerosis (FSGS)
                Membranosus glomerulonephritis/nephropathia
                Goodpasture szindróma
                Kimmelstiel-Wilson szindróma)
                Vese amyloidosis


A shock patológiája

Cardiogén shock
Obstructiv shock
Hypovolaemiás shock
Distributiv shock
A shock patomorfológiája
            ARDS

Az arteriosclerosis patológiája

Atherosclerosis
            Az atherosclerosis rizikótényezői
            Az atherosclerosis pathogenesise
            Az atherosclerosis morfológiája
            Az atherosclerotikus plakk szövődményei
            Az atherosclerosis következményei
                       Ischaemiás szívbetegségek (ISZB)
                                     Krónikus ischaemiás szívizomkárosodás
                                     Acut myocardialis infarctus (infarctus myocardii
Arteriolosclerosis
Mönckeberg-féle mediasclerosis

A hypertonia patológiája

Essentialis hypertonia
Secunder hypertoniák
               Phaeochromocytoma

Vitiumok és cardiomyopathiák

Vitiumok
              A vitiumok további szövődményei
             A vitiumok sebészi kezelésével kapcsolatos patológiai
                        szempontok
Cardiomyopathiák
             Hypertrophiás (obstructiv) cardiomyopathia
             Congestiv (dilatativ) cardiomyopathiák
             Restrictiv cardiomyopathia

Cor pulmonale
Cor pulmonale acutum

Cor pulmonale chronicum
             Pneumoconiosisok

A daganatok patológiája

A daganatok elnevezése
A daganatok csoportosítása biológiai viselkedés (dignitás) alapján
                     Benignus (jóindulatú) daganatok jellemzői
                     Malignus (rosszindulatú) daganatok jellemzői
A daganatok morfológiai jellegzetességei
A malignitás mikroszkópos jellemzői
                    A rosszindulatú sejtek citológiai jellegzetességei
                    A malignitás szövettani jelei
A malignus daganatok szöveti felépítése
A daganatok epidemiológiája
A daganatok aetiologiai tényezői
                    Kémiai carcinogének
                    Sugárzások
                    Biológiai kórtényezők
                    Öröklődés és daganatok
A daganatok genetikai háttere
                    Protoonkogének
                    Tumorsuppressor gének
                    DNS-repair gének
A daganatképződés komplex folyamata
A malignus daganatok növekedése
A daganatok heterogenitása
Az immunrendszer és a malignus daganatok
                    Oncofoetalis antigének
Metastasis képződés
                    Az áttétképződési kaszkád
                    Az áttétképződés formái
                    A metastasisképződés dinamikája
                    Metastatikus csontdaganatok
A malignus daganatok prognózisát meghatározó tényezők
Általános daganattan
                    A hámszövet daganatai
                                Endocrin szervek adenomái
                                Colorectalis polypusok (adenomák)
                    Lágyrésztumorok
                    Neuroendocrin tumorok
                                Multiplex endocrin neoplasiák (MEN-szindromák)
                                Carcinoid szindróma
                    Csírasejtes daganatok
                    Bizonytalan histogenesisű/differenciációjú daganatok
Részletes daganatpatológia
                    Colorectalis carcinomák
                    Emlőrák (carcinoma mammae)
                                Az emlőrák kockázati tényezői
                                Az emlőrákok patológiája
                                Metastasisképződés
                                Receptorstatus
                                A patológus szerepe az emlőrákkal kapcsolatban
                                Az emlő egyéb tumorai és tumorszerű laesioi
                     Carcinoma prostatae
                     Pancreasrák (carcinoma pancreatis)
                     Gyomorrák (carcinoma ventriculi)
                     Petefészekrák
                     Méhnyakrák (carcinoma cervicis uteri)
                     Malignus májdaganatok
                    Veserák
                     Agydaganatok
                                 Általános megjegyzések az agydaganatokkal kapcsolatban
                                 Az agydaganatok következményei
                     Melanoma malignum
                     Csontdaganatok
                     Malignus myeloid kórképek
                                  Myelodysplasiás szindrómák
                                  Acut myeloid leukaemiák (AML)
                                  Krónikus myeloproliferatív kórképek
                     Gyermekkori és veleszületett daganatok 
                                  Acut lymphoid leukaemia (ALL)
                                  Neuroblastoma
                                  Wilms-tumor (nephroblastoma)
                                   Retinoblastoma
                                   Medulloblastoma
                                   Rhabdomyosarcoma
                                   Hepatoblastoma
                                   Ewing sarcoma/primitív neuroectodermalis tumor (PNET)
                       Praeneoplastikus állapotok
                       A malignus daganatok immunhisztokémiája
                       Daganatok hatása a szervezetre
                                    Cachexia (daganatos senyvesség)      
                                    Paraneoplastikus szindrómák
                       A daganatterápia patológiai vonatkozásai
                       Daganatprevenció

Dohányzással összefüggő patológiás elváltozások

Carcinogenitás
             Tüdőrák (carcinoma pulmonis)
             Carcinoid tumor
             Egyéb malignus daganatok
Vascularis hatások
Chronicus obstructiv légúti betegségek (KALB, COPD)
             Bronchitis chronica
             Emphysema pulmonum (tüdőtágulás)
Gastrointestinalis hatások
Magzati hatások

Az alkoholizmus patológiája

Májkárosodások
Szívkárosodás
Pancreas károsodás
Gyomor károsodás
Idegrendszeri károsodás
Magzatra gyakorolt hatás
Carcinogén hatás

A diabetes mellitus patológiai vonatkozásai

A diabetes mellitus szövődményei

A nyirokcsomók patológiája

Regressiv elváltozások
Reaktív elváltozások
Lymphadenitisek
            Mononucleosis infectiosa
            Macskakarmolás-betegség
           Toxoplasmosis
           Mycobacteriumok által okozott lymphadenitisek
           Egyéb granulomatosus elváltozások
Metastatikus daganatok
Malignus lymphomák
           B-sejtes lymphomák
                          Praecursor B-sejtes leukaemia/lymphoma
                          Chronicus lymphoid leukaemia (CLL)
                          Follicularis lymphoma
                          Burkitt-lymphoma
                          Diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBL)
                          Köpenysejtes (mantle cell) lymphoma
                          Hajas sejtes (hairy cell) leukaemia
                          Plazmasejtes daganatok
                          Waldenström-féle macroglobulinaemia
                          Gyomor MALT-lymphomája
           T/NK-sejtes lymphomák
                          Mycosis fungoides
           Hodgkin-kór
           Posttranszplantatios lymphoproliferatív betegségek (PTLD)

A fej-nyak tájék patológiája

Fejlődéstani ciszták
Egyéb cisztikus elváltozások
Daganatok és daganatszerű laesiok
Nyaki nyirokcsomók betegségei

A pajzsmirigy patológiás elváltozásai

Fejlődési rendellenességek
Struma nodosa colloides (göbös golyva)
Basedow (Graves) kór (struma basedowificata)
Thyreoiditisek
            Acut gyulladások
            Chronicus thyreoiditisek
Pajzsmirigy daganatok
            Benignus tumorok
            Malignus tumorok
Pajzsmirigyműködési zavarok
            Hyperthyreosis
            Hypothyreosis

A mellékpajzsmirigyek patológiája

Hyperparathyreoidismus
             Primér hyperparathyreosis
             Secunder hyperparathyroidismus
Hypoparathyroidismus

Orr, orrmelléküregek patológiája

Gyulladások
             Wegener-granulomatosis
             Sinusitis
             Orrpolyp (polypus nasi)
Daganatok
Epistaxis
Foglalkozási ártalmak

A garat, gége patológiája

Garat
              Fejlődési rendellenességek
              Adenoid
                      Otitis media (középfülgyulladás)
              Gyulladások
              Daganatok
Gége
              Gége-oedema
              Gyulladások (laryngitis)
              Tumorszerű elváltozások
              Benignus daganatok
              Gégerák (carcinoma laryngis)

Orofaciális fejlődési rendellenességek

Archasadékok
Állcsont-rendellenességek
Fissuralis-ciszták

Orofaciális gyulladásos kórképek patológiája

Bacterialis gyulladások
Vírus-okozta gyulladások
Autoimmun kórképek
Krónikus gyulladásos dermatosisok
Szájüregi gyulladások
               Candidiasis (szájpenész; soor oris)
               Stomatitis aphtosa
               Tonsillitis follicularis (tüszős mandulagyulladás)
               Tonsillitis chronica
               Syphilis (lues; vérbaj)
               Orofacialis granulomatosis
Gócfertőzések

A nyelv patológiája

Morfológiai eltérések
Fejlődési rendellenességek
Glossitisek
Hairy leukoplakia
Daganatok
Piercing-indukált elváltozások

A gingiva patológiája

Gyulladások
Daganatok

Szájüregi daganatok és rákelőző állapotok

Tumorszerű laesiok és benignus daganatok
Malignus daganatok
            Szájüregi carcinoma
            Szájüregi praeneoplasticus elváltozások
            Egyéb, szájüregi malignus daganatok
Ajakrák

A nyelőcső patológiája

Fejlődési rendellenességek
Gyulladások
Daganatok
              Carcinoma oesophagi
Nyelőcső-eredetű vérzések

Nyálmirigyek patológiája

Sialosis (sialadenosis)
Nyákcysták 
Gyulladások (sialoadenitis)
             Sjögren-szindróma (sicca-szindróma)
Besugárzást követő nyálmirigy-elváltozások
Daganatok
             Benignus daganatok
             Malignus tumorok

Szisztémás betegségek manifesztációi a szájüregben

Orálpatológiai elváltozások differenciáldiagnosztikája

Pigmentált elváltozások
Vesiculo-bullosus elváltozások
Szürkésfehér elváltozások
Kékes-vörös elváltozások
Fekélyes elváltozások
Papillaris-verrucosus elváltozások
Elődomborodó elváltozások

 
 
Dr. Csernus Balázs csernus.balazs@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dezső Katalin dezso.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Rácz Gergely racz.gergely@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Rókusz András rokusz.andras@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Sápi Zoltán sapi.zoltan.dr@gmail.com
Dr. Scheich Bálint scheich.balint@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Timár Botond timar.botond@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Zalatnai Attila monteverdi429@gmail.com

Tantárgy összegzés – hallgatói vélemények 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt?
K02 Milyen mértékben volt szervezett a tantárgy oktatása?
K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?
K04 Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?
K05 Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?
K06 Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?
K07 Mennyiben járult hozzá a gyakorlat a tananyag sikeres elsajátításához?
K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához?
K09 Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?
K10 Milyen mértékben tartott az intézet oktatási fegyelmet? (előadások, gyakorlatok pontos kezdése, megjelenés, oktatási idő pontos betartása stb.)
K11 Milyen mértékben határozta meg az intézet a tantárgy vizsgakövetelményeit?
K12 Milyen mértékben segítette a tantárgy elsajátítását az intézet oktatógárdája?
K13 Mindent összevetve a tantárgy oktatását milyennek minősíti?
K14 Összességében a tárgy oktatását a szervezeti egység a veszélyhelyzeti oktatás alatt a körülményekhez képest: jól kezelte 5-4-3-2-1 rosszul kezelte

A hallgatók véleménye, javaslatai a tárgyról

_ Minden tapasztalatom nagyon pozitív!
_ Az orális patológia követelménye kb. 4-szer kevesebb a patológiánál. Ezt lehetne egységesebben eloszlatni.
_ Néhány vizsgatételről nem volt szó, pl. TMI.
_ Előfordul olyan vizsgatétel, amely nem szerepelt sem a tankönyvben sem az előadáson
_ Túl sok a szövettan, jobb lenne több előadás a betegségekről szövettan nélkül

 

  1. A hallgatók véleménye, javaslatai a távoktatással kapcsolatban

_ Az előadások és a gyakorlatok nem élőben mentek, ezért néha véletlenszerű időpontokban kerültek feltöltésre, ami a rendszeres tanulást megnehezítette
_ A valós időben megtartott gyakorlatok és előadások talán jobban lettek volna, mint az előre felvettek, már csak azért is, mert több ember vette volna részt rajtuk.
_ Lehettek volna élőben az előadások és gyakorlatok.
_ Szívesen részt vettem volna egy ZOOM konzultációs alkalmon az utolsó héten. Amúgy szuper , maximálisan segítőkész intézet. 3.év legjobb oktatói gárdája.
_ Egy élő konzultációs alkalom jó lett volna. Amúgy a feltöltött videók nagyon jók voltak, külön köszönet, amiért az utolsó hetit hamarabb feltöltötték.
_ Tetszett, hogy előre felvett anyagok voltak, így a saját tempómban tudtam haladni.
_ Nagyon jó volt, hogy nem volt kötött előadás, és maradnak a videók végig

 

 

A Patológia és orális patológia tantárgyak oktatásának jelentősége a fogorvosképzésben

Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért kell fogorvostan-hallgatóknak ilyen “részletesen” tanulni ezt a tárgyat. E kérdésre válaszul, több érvet is felsorakoztathatunk.

  • A patológiai tanulmányok alapját képezik a klinikai tárgyaknak, melyek megértése patológiai tudás nélkül lehetetlen;
  • Bármilyen betegségről is van szó, beleértve a szájüregieket is, a patológiai alapjelenségek lényege ugyanaz;
  • Igen sok olyan szisztémás betegség van, melynek tünetei a szájüregben is megjelennek;
  • Az orvosi és fogorvosi gyakorlat megfelelő összehangolására van szükség, hiszen a fogászati problémák hátterében számos egyéb megbetegedés is állhat.

Előadások 
Az első és második félév órarendjei az almenükben megtekinthetők illetve letölthetők.

Gyakorlatok: Hallgatóink a patológia és orális patológia tantárgy keretein belül háromféle gyakorlaton vesznek részt. A szövettani, szervdemonstrációs és bonctermi gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók, csoportbeosztás honlapunkon megtekinthető, letölthető.

Tanulmányi követelmények: A félév szigorlattal zárul. A vizsga szövettani metszet, készítmény, bonctermi demonstráció és szóbeli tételek részből áll. A félév elismerésének feltétele az előadások legalább 75%-án való jelenlét, illetve a mulasztott gyakorlatok pótlása. Az igazolt hiányzások száma nem lehet több háromnál.

 

Hivatalos tankönyv:
Dr. Zalatnai A.: Gyakorlati patológia, 2014
Soames és Southam: Orális Patológia. Medicina Kiadó, 2022

A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.

Szakdolgozat téma
Odontogén tumorok patológiája
Konzulens: Dr. Zalatnai Attila

 

Tanulmányi kapcsolatok

A patológia tantárgy előadója: Dr. Zalatnai Attila
                          Telefon: 459-1500 / 54420
                           E-mail: zalatnai.attila@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi felelős:  Dr. Dezső Katalin
                                       Telefon: 459-1500  / 54428 
                                       E-mail:

 

A tanév során oktatási kérdésekkel kapcsolatban félévente 1 oktatási értekezletet tartunk. (Időpontot lásd a hirdetőtáblán.)