Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 23.
60867 Összes oltás
10482 Beoltott Semmelweis Polgár

Kedves Hallgató! A Semmelweis Egyetem hallgatójaként az alábbiakban összefoglalt járványügyi intézkedések betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

 
Orális patológia vizsgainformációk a vírushelyzetre való tekintettel

Orálpatológiai vizsgát (a járványhelyzetre tekintettel) a hét minden napján tartunk. Kezdés: 08:00 órakor. A vizsgán a személyes megjelenés szükséges. A gyakorlati és az elméleti rész is egyazon vizsgáztatónál történik. A gyakorlati részben készítmények nem szerepelnek, csak 1 szövettani metszet. A vizsgajegy 1 szövettani és 1 elméleti részjegyből adódik. A szövettani metszetet a vizsgáztató jelöli ki. A korábbi vizsgarendszerhez hasonlóan tételhúzás van.

Az általános szabályok a Rektori utasításban részletezésre kerültek, kérjük azok figyelembe vételét.

Intézetünk E-learning felületére folyamatosan feltöltésre kerülő előadások és gyakorlatok megtekintése nem kötődik az órarendi időbeosztáshoz, mivel annak formái nem online jellegűek. Így tetszés szerint bármikor hozzáférhetők.

A felvett előadások és gyakorlatok anyaga az intézet honlapján is megtalálható.

A gyakorlatvezetőkön keresztül továbbra lehetőséget biztosítunk majd a későbbiekben online konzultációra is, ennek jellegéről és időpontjairól mindenki időben kap tájékoztatást!

Kérem kövessék a honlapunkat és figyeljék a megadott elektronikus csatornáikat!
Tanulmányi kérdés esetén első körben állok szíves rendelkezésükre.

További jó tanulást és felkészülést kívánunk!

Tantárgy összegzés – hallgatói vélemények 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

K01 Milyen mértékben keltette fel az intézet oktatómunkája érdeklődését a tantárgy iránt?
K02 Milyen mértékben volt szervezett a tantárgy oktatása?
K03 Milyen arányban vett részt az intézet/tantárgy előadásain?
K04 Mennyire voltak az előadások didaktikusak, logikusak?
K05 Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?
K06 Mennyire voltak a gyakorlatok szervezettek, jól felépítettek?
K07 Mennyiben járult hozzá a gyakorlat a tananyag sikeres elsajátításához?
K08 Milyen mértékben járult hozzá a hivatalos tankönyv/jegyzet a tananyag elsajátításához?
K09 Milyen mértékben járultak hozzá az intézet által kidolgozott WEB segédanyagok a tananyag elsajátításához?
K10 Milyen mértékben tartott az intézet oktatási fegyelmet? (előadások, gyakorlatok pontos kezdése, megjelenés, oktatási idő pontos betartása stb.)
K11 Milyen mértékben határozta meg az intézet a tantárgy vizsgakövetelményeit?
K12 Milyen mértékben segítette a tantárgy elsajátítását az intézet oktatógárdája?
K13 Mindent összevetve a tantárgy oktatását milyennek minősíti?
K14 Összességében a tárgy oktatását a szervezeti egység a veszélyhelyzeti oktatás alatt a körülményekhez képest: jól kezelte 5-4-3-2-1 rosszul kezelte

A hallgatók véleménye, javaslatai a tárgyról

_ Minden tapasztalatom nagyon pozitív!
_ Az orális patológia követelménye kb. 4-szer kevesebb a patológiánál. Ezt lehetne egységesebben eloszlatni.
_ Néhány vizsgatételről nem volt szó, pl. TMI.
_ Előfordul olyan vizsgatétel, amely nem szerepelt sem a tankönyvben sem az előadáson
_ Túl sok a szövettan, jobb lenne több előadás a betegségekről szövettan nélkül

 

  1. A hallgatók véleménye, javaslatai a távoktatással kapcsolatban

_ Az előadások és a gyakorlatok nem élőben mentek, ezért néha véletlenszerű időpontokban kerültek feltöltésre, ami a rendszeres tanulást megnehezítette
_ A valós időben megtartott gyakorlatok és előadások talán jobban lettek volna, mint az előre felvettek, már csak azért is, mert több ember vette volna részt rajtuk.
_ Lehettek volna élőben az előadások és gyakorlatok.
_ Szívesen részt vettem volna egy ZOOM konzultációs alkalmon az utolsó héten. Amúgy szuper , maximálisan segítőkész intézet. 3.év legjobb oktatói gárdája.
_ Egy élő konzultációs alkalom jó lett volna. Amúgy a feltöltött videók nagyon jók voltak, külön köszönet, amiért az utolsó hetit hamarabb feltöltötték.
_ Tetszett, hogy előre felvett anyagok voltak, így a saját tempómban tudtam haladni.
_ Nagyon jó volt, hogy nem volt kötött előadás, és maradnak a videók végig

 

 

A Patológia és orális patológia tantárgyak oktatásának jelentősége a fogorvosképzésben

Gyakran felmerül a kérdés, hogy miért kell fogorvostan-hallgatóknak ilyen “részletesen” tanulni ezt a tárgyat. E kérdésre válaszul, több érvet is felsorakoztathatunk.

  • A patológiai tanulmányok alapját képezik a klinikai tárgyaknak, melyek megértése patológiai tudás nélkül lehetetlen;
  • Bármilyen betegségről is van szó, beleértve a szájüregieket is, a patológiai alapjelenségek lényege ugyanaz;
  • Igen sok olyan szisztémás betegség van, melynek tünetei a szájüregben is megjelennek;
  • Az orvosi és fogorvosi gyakorlat megfelelő összehangolására van szükség, hiszen a fogászati problémák hátterében számos egyéb megbetegedés is állhat.

Előadások 
Az első és második félév órarendjei az almenükben megtekinthetők illetve letölthetők.

Gyakorlatok: Hallgatóink a patológia és orális patológia tantárgy keretein belül háromféle gyakorlaton vesznek részt. A szövettani, szervdemonstrációs és bonctermi gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók, csoportbeosztás honlapunkon megtekinthető, letölthető.

Tanulmányi követelmények: A félév szigorlattal zárul. A vizsga szövettani metszet, készítmény, bonctermi demonstráció és szóbeli tételek részből áll. A félév elismerésének feltétele az előadások legalább 75%-án való jelenlét, illetve a mulasztott gyakorlatok pótlása. Az igazolt hiányzások száma nem lehet több háromnál.

 

Hivatalos tankönyv:
Dr. Zalatnai A.: Gyakorlati patológia, 2014

A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.

Szakdolgozat téma
Odontogén tumorok patológiája
Konzulens: Dr. Zalatnai Attila

 

Tanulmányi kapcsolatok

A patológia tantárgy előadója: Dr. Zalatnai Attila
                          Telefon: 459-1500 / 54420
                           E-mail: zalatnai.attila@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi felelős:  Dr. Dezső Katalin
                                       Telefon: 459-1500  / 54428 
                                       E-mail:

 

A tanév során oktatási kérdésekkel kapcsolatban félévente 1 oktatási értekezletet tartunk. (Időpontot lásd a hirdetőtáblán.)