A Fogorvostudományi Kar képzési programja nemzetközileg elismert. Klinikáink, tanszékeink és intézeteink magyar, angol és német nyelven oktatják a fogorvostan-hallgatókat, akik több mint 35 országból érkeznek hozzánk.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

Alapítva: 1955-ben
Dékán: Dr. Gerber Gábor
Hallgatók száma: 807
Nemzetközi hallgatók aránya: 27,01%
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Szervezeti egységek →

A képzésünk színvonalát tükrözik a felsőoktatási rangsorokban elért helyezések is. 2021-ben a Fogorvostudomány területén a top 200 felsőoktatási intézmény közé sorolták a Semmelweis Egyetem képzését – először fordult elő, hogy nemzetközi rangsorban ilyen előkelő helyezést ér el egy magyar egyetem ezen a téren.

A fogászat egyetemi oktatása a Semmelweis Egyetem jogelődjén indult és több mint 150 éves hagyományra tekinthet vissza. A mai Fogorvostudományi Kar 1955-ben alakult, ezzel az első és egyúttal legnagyobb kar hazánkban ezen a szakterületen. Karunk nagy arányban büszkélkedhet akadémiai besorolású oktatókkal, és nemcsak világhírű képzési színvonalat kínálunk, hanem egyszersmind korszerű eszközöket és magasan képzett szakembereket is biztosítunk a betegek számára.

OKTATÁS

A fogorvosképzés öt évig tart, a végzettek a képzés befejezése után foglalkozásdoktori címet (dr. med. dent.) kapnak, amelynek önálló betegellátó tevékenységre jogosít fel. Ezt követően szakorvosképzésben vehetnek részt, sikeres vizsga esetén fogszakorvosi oklevelet kapnak.

Az első két évben a tananyag hasonló az általános orvostanhallgatók tantervéhez, azonban a fogorvosi propedeutikai kurzusok már ekkor is jelen vannak a programban. A harmadik évtől egyre nagyobb szerephez jutnak a fogorvosi tárgyak, s jelentősen megnő a gyakorlatok száma is. A szaktárgyak elsajátítását összesen 100 teljes és részmunkaidős professzor és oktató segíti. 2007-ben nyílt meg karunk Fogorvostudmányi Oktatási Központja, amely Európa egyik legnagyobb és legmodernebb fogorvosképző és betegellátó centruma.  

2022-ben új, digitális fogászati tervezés alapszakot indítottunk levelező formában. Célunk olyan digitális szakemberek képzése, akik képesek az egészségtudomány eredményei alapján és a fogászatban működő modern technológiák ismeretében az emberi egészség megőrzését szolgáló, korszerű digitális technológiák alkalmazására.

A graduális képzés mellett a kar kiemelt feladatai közé tartozik a fogorvosok folyamatos továbbképzése és a szakorvosképzés is, illetve rendelkezünk akkreditált PhD programmal is.

BETEGELLÁTÁS

A Fogorvostudományi Karhoz tartozó klinikákon magas színvonalú betegellátás zajlik a fogászat minden területén, ide érte a szájsebészeti, parodontológiai, konzerváló fogászati problémák ellátását, valamint a fogpótlást, illetve a gyermekfogászati ellátást. Oktatóink a tanítás mellett nem csupán az ún. tancélos betegeket kezelik, hanem az ország egész területéről érkező betegek számára biztosítanak emelt szintű, progresszív ellátást. Az éves betegforgalmunk meghaladja a 100 ezer főt.

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetünk 24 órás ellátást végez. Az egy-egy hétvégi ügyelet alatt akár több ezres betegforgalom rengeteg lehetőséget kínál a hallgatóknak arra, hogy tanuljanak, gyakorlati tapasztalatot szerezzenek és bepillantást nyerjenek a sürgősségi orvoslás folyamatába is.

KUTATÁS

Mára a több szervezeti egységet, sőt egyetemeket és más szakmai partnereket összefogó, klinikai és elméleti/experimentális szakmai hátteret integráló kutatások váltak egyre inkább jellemzővé minden területen, így a fogorvostudományban is. Jó példát szolgáltatnak erre a kari őssejt, szövetépítési és szövetrekonstrukciós, genomikai, epidemiológiai és anyagszerkezeti, üveg-ionomerek fejlesztésével foglalkozó, valamint a legmodernebb képalkotó eljárások alkalmazásával történő vizsgálatok, illetve legújabban olyan tömőanyagok és a fogpótlásoknál, implantátumokban alkalmazott polimerek és fémek fejlesztése, amelyek biokompatibilisek. Bővebben →

Szervezeti egységek

Fogorvostudományi Kari Dékáni Hivatal
1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. fszt. 10.
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Propedeutikai Tanszék
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47. 2. emelet
Orálbiológiai Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Orális Diagnosztikai Tanszék
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 3. em.
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Parodontológiai Klinika
1088 Szentkirályi utca 47. 4.emelet
Fogpótlástani Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.
Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság
1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. ( IV. em.)