Digitális Fogászati Tervezés alapképzési szak

A fogászat területének technikai fejlődése új típusú szakképzettséggel rendelkező munkaerőt követel. A közeljövőben a klasszikus fogtechnikusi munka drasztikus változásokon megy majd keresztül: az IT támogatású gyártástechnológia gyorsabban, olcsóbb, azonos, vagy magasabb színtű minőséget eredményez. A fogorvos és fogtechnikus kapcsolódási pontjai IT interfacekké alakulnak át.

Mindezek miatt a digitális fogászati tevezés alapképzési szak célja olyan digitális szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján és a fogászatban működő modern technológiák ismeretében az emberi egészség megőrzését szolgáló, korszerű digitális technológiák alkalmazására képesek.

A digitális fogászati tervezés alapképzési szakon diplomázók birtokában vannak mindazon elméleti és gyakorlati ismereteknek, melyek segítségével képesek a fogorvosi team tagjaként tudásukkal hozzájárulni a fogtechnikai laboratóriumok digitalizációjához, a fogászat egyéb területein alkalmazott digitális technológiák működtetéséhez és fejlesztéséhez, különböző innovációk szakmán belüli telepítéséhez. Tisztában vannak a fogorvoslás területeinek, a fogtechnikai laboratóriumok munkafolyamatainak és a digitális fogászati technológia területének kapcsolódási lehetőségeivel. A fogpótlások készítésének, a fogszabályozás és az implantációs protetikai megoldások modern, számítógép vezérelte tervezését és gyártását a tudományos ismeretek és gyakorlati képességek birtokában gyakorolják a folyamatosan digitalizálódó környezetben A digitális fogászati tervezés alapképzés végén így olyan magasan képzett szakembereket kapunk, akik a korszerű számítógépek által vezérelt fogtechnikai munkafolyamatokat nem csupán elvégezni képesek, de mélyebb és szélesebb körű ismereteik alapján ezeket fejleszteni is képesek. Így munkájuk eredménye képpen, a páciensek szájában kizárólag fogorvosok által végezhető tevékenységek nagy része rövidebb idő alatt és pontosabban lesz kivitelezhető.