2010/2011. tanévtől a III. és IV. évfolyam hallgatói számára „A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai” c. kötelezően választható tárgyat oktatjuk.

Az oktatás 2013/2014. tanévtől angol és német nyelven is bevezetésre került.

KATASZTRÓFA-FELSZÁMOLÁS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPJAI

A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai – kötelezően választható

A tantárgy feladata hogy alapvető ismereteket nyújtson a polgári- és katasztrófavédelmi – a hallgatókat, az egészségügyet és azon túlmenően az állampolgárokat érintő – feladatokkal kapcsolatban. Célja, hogy a hallgatók az alapismeretekkel rendelkezve, azokat alkotó módon tudják alkalmazni munkájuk, illetve személyes életük folyamán, olyan módon, hogy a tárggyal kapcsolatos (veszélyhelyzet, katasztrófariadó, tevékenység katasztrófahelyzetben) felmerülő problémákat képesek detektálni és a megoldásban részt venni. Különböző katasztrófák esetén, a katasztrófák megelőzésében, következményeinek felszámolásában való – szakképzettségének megfelelő – részvétel, a lehetséges egészségügyi feladatok megismerése és végzése.

Galéria

4kép

KLINIKAI TOXIKOLÓGIA

2010/2011. tanévtől került bevezetésre az V. évfolyam hallgatói számára a Klinikai toxikológia – szabadon választható tárgy

A Klinikai toxikológia olyan határterületi szakma, mely oktatása a hazai orvosképzésben erősen hiányos. Minden orvos munkája során találkozik több-kevesebb mérgezéses esettel. A tantárgy célja nem a toxikológus képzés, hanem olyan információk átadása, mely a mindennapi orvosi gyakorlatban fontos lehet, bármely szakterületen dolgozik is az illető. A klinikai toxikológia, mint szintetizáló tantárgy helyet kap a belgyógyászat, a gyógyszertan, az intenzív terápia, a sürgősségi ellátás, a gyermekgyógyászat oktatásában, de egységes szemlélettel a hallgatók a klinikai toxikológiáról nem tanulnak. Évente Magyarországon kb. 22-24 ezer mérgezés történik. Alig akad gyakorló orvos, aki munkája során ne találkozna mérgezett beteggel. A gyakorló orvosok átlagos toxikológiai ismeretei lemaradással követik a szakterület fejlődését. Az oktatás célja egységes, korszerű diagnosztikus és terápiás ismeretek átadása az intoxikált betegek szakszerű első ellátása, és sorsuk további intézése érdekében.

Dr. Zacher Gábor „Általános toxikológia” előadásai  letölthető pdf formátumban ezen a linken érhető el.