FOK kari Szervezeti Ügyrend (pdf)

  • SE-FOK-DH-MU-01 – FOK Dékáni Hivatal Titkárság munkafolyamatai, aláírt fedlap
  • SE-FOK-DH-MU-02 – FOK Tanulmányi Csoport munkafolyamatai, aláírt fedlap, melléklet és adatlapok
  • SE-FOK DH-MU-02-M01 Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartására vonatkozó eljárási munkafolyamatok a Fogorvostudományi Karon c. munkafolyamat-leírás és mellékletei
  • SE-FOK DH-MU-02-A01 Aláíróív szigorú számadású dokumentumok átadásához-átvételéhez (oklevél és oklevélmelléklet) – Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
  • SE-FOK DH-MU-02-A02  ….. évben beérkezett szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása (+ egyéb Pátria Nyomda nyomtatványok) a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karon
  • SE-FOK DH-MU-02-A03  …-én a Pátria Nyomdából érkezett szigorú számadású nyomtatványok – OKLEVELEK – SE Fogorvostudományi Kar
  • SE-FOK DH-MU-02-A04.....-én a Pátria Nyomdából érkezett szigorú számadású nyomtatványok – OKLEVÉLMELLÉKLETEK – SE Fogorvostudományi Kar
  • SE-FOK DH-MU-02-A05 február előtti rontott és selejtezett szigorú számadású nyomtatványok – OKLEVELEK és OKLEVÉLMELLÉKLETEK – nyilvántartása – SE Fogorvostudományi Kar
  • SE-FOK DH-MU-02-A06 Szigorú számadású dokumentumok tárolására rendszeresített páncélszekrény kulcsának átadás-átvételi valamint használatára történő jogosultságok dokumentálása

Fogorvostudományi Kar dokumentumai – intraneten olvasható →