Aktuális dokumentumok:

Beosztás tematika 6. turnus

Beosztás tematika 5. turnus

Beosztás tematika 4. turnus

Beosztás tematika 3. turnus

Beosztás tematika 2. turnus

Beosztás tematika 1. turnus

Általános információk:

Klinikánkon az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) és a Fogorvostudományi Karon (FOK) 3 nyelven (magyar, angol és német) zajlik a pszichiátria elméleti és gyakorlati oktatása, a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) hallgatóit magyar nyelven oktatjuk.

A 2011/12-es tanévtől a IV. éves hallgatók számára a Magatartástudományi Intézettel közösen oktatta Klinikánk a Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban nevű tantárgyat. Az új curriculum bevezetésével – a 2020-2021. tanévtől – az V. évfolyamos hallgatók számára kötelező Pszichiátria, Pszichoterápia integrált tantárgy Pszichoterápia modulja egyes turnusainak oktatásába klinikánk bevonja egyetemünk Magatartástudományi Intézetének és a Klinikai Pszichológiai Tanszékének munkatársait.

English Education

Deutsche Ausbildung

Az oktatással kapcsolatos dokumentumok, karokra bontva, az alábbi fülekre kattintva érhetők el:

ÁOK

V. és VI. évfolyam kötelező tárgya:

Elmegyógyászat

Az elmegyógyászat elméleti képzés célja a lelki és szellemi működések és zavaraik biológiai, pszichológiai és szociális megközelítésének bemutatása, a főbb elmegyógyászati betegségekkel történő találkozás, azok komplex kóroktanával, a szakma diagnosztikus repertoárjával, valamint a terápiás lehetőségekkel való megismerkedés. A képzés feladatának tekinti a tárgy elhelyezését az orvosi szakmák között.

 
IV. évfolyam kötelező tárgya (archive):

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Az előadássorozat áttekintést ad a pszichoterápia jelentőségéről és alkalmazási lehetőségeiről az általános orvosi és szakrendelői gyakorlatban. Hangsúlyozottan foglalkozik az orvos-beteg kapcsolatban megjelenő verbális és nem verbális kommunikáció sajátosságaival és jelent őségével. Ismerteti a legjelentősebb pszichoterápiás módszerek (viselkedés- és kognitív terápia, pszichoanalitikus terápiák, személyközpontú pszichoterápia, relaxáció, hipnózis, családterápia, csoportterápia) kialakulását, elméleti hátterét, módszertanát, legfontosabb technikáit. Összefoglalja a pszichoterápia indikációit a különféle pszichés zavarokban, ezen belül foglalkozik a pszichoterápiával kezelhető betegcsoportok diagnosztikus kritériumaival és az egyes esetekben lehetséges, illetve javasolt pszichoterápiás módszerekkel. Áttekinti a krízis állapot és a szuicídium veszélyének tüneteit és bemutatja a krízisintervenció, a krízis feloldásának hatékony módjait. Ismerteti az egyes pszichoterápiás módszerek önálló, illetve farmakoterápiával kombinált alkalmazásának lehetőségeit, azok előnyeit és hátrányait, összegzi a kombinált terápiák során figyelembe veendő és mérlegelendő szempontokat. Szó lesz a pszichoterápiás hatékonyság vizsgálható változóiról és a hatékonyság-vizsgálatok eredményeiről is. Gyakorlatokon a bemutatott elmélet e-learning módszerrel támogatott elsajátítása mellett kifejezett hansúlyt fektetünk a gyakrolati alkalmazára. 

FOK

Elmegyógyászat:

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A pszichiátria tárgy oktatása szervesen illeszkedik a Fogorvostudományi Kar graduális oktatásának folyamatába, az általános orvosi klinikai tárgyak körébe. Az oktatás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichiátria fogalomtárával, diagnosztikai és terápiás módszertanával, a leggyakoribb kórképek klinikai jellemzőivel. Kiemelt jelentőséget fordítunk a fogorvosi gyakorlat szempontjából lényeges pszichiátriai állapotok, ill. a gyakori pszichiátriai betegségek fogorvosi vonatkozásainak oktatására.

FOK intézkedési terv 2023 (pdf)

FOK követelményrendszer (pdf)

FOK tematika 2023 (pdf)

FOK magyar kollokviumi témakörök (pdf)

Előadások fogorvostan hallgatóknak:

  1. A pszichiátria tárgya, tagozódása, vizsgálati módszerei
  2. Affektív zavarok
  3. Szorongásos zavarok
  4. Organikus kórképek
  5. Szenvedélybetegségek
  6. A szkizofrénia és egyéb pszichózisok
  7. Sürgősségi pszichiátria
  8. angok FOK

GYTK