Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Aktuális dokumentumok:

Beosztás tematika 8. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 7. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 6. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 5. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 4. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 3. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 2. turnus (letölthető xlsx)

Beosztás tematika 1. turnus (letölthető xlsx)

 

Általános információk:

Klinikánkon az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) és a Fogorvostudományi Karon (FOK) 3 nyelven (magyar, angol és német) zajlik a pszichiátria elméleti és gyakorlati oktatása, a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) hallgatóit magyar nyelven oktatjuk.

A 2011/12-es tanévtől a IV. éves hallgatók számára a Magatartástudományi Intézettel közösen oktatja Klinikánk a Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban nevű, az új curriculumban bevezetett tantárgyat.

English Education

Deutsche Ausbildung

Az oktatással kapcsolatos dokumentumok, karokra bontva, az alábbi fülekre kattintva érhetők el:

ÁOK

V. és VI. évfolyam kötelező tárgya:

Elmegyógyászat

Az elmegyógyászat elméleti képzés célja a lelki és szellemi működések és zavaraik biológiai, pszichológiai és szociális megközelítésének bemutatása, a főbb elmegyógyászati betegségekkel történő találkozás, azok komplex kóroktanával, a szakma diagnosztikus repertoárjával, valamint a terápiás lehetőségekkel való megismerkedés. A képzés feladatának tekinti a tárgy elhelyezését az orvosi szakmák között.

 
IV. évfolyam kötelező tárgya (archive):

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Az előadássorozat áttekintést ad a pszichoterápia jelentőségéről és alkalmazási lehetőségeiről az általános orvosi és szakrendelői gyakorlatban. Hangsúlyozottan foglalkozik az orvos-beteg kapcsolatban megjelenő verbális és nem verbális kommunikáció sajátosságaival és jelent őségével. Ismerteti a legjelentősebb pszichoterápiás módszerek (viselkedés- és kognitív terápia, pszichoanalitikus terápiák, személyközpontú pszichoterápia, relaxáció, hipnózis, családterápia, csoportterápia) kialakulását, elméleti hátterét, módszertanát, legfontosabb technikáit. Összefoglalja a pszichoterápia indikációit a különféle pszichés zavarokban, ezen belül foglalkozik a pszichoterápiával kezelhető betegcsoportok diagnosztikus kritériumaival és az egyes esetekben lehetséges, illetve javasolt pszichoterápiás módszerekkel. Áttekinti a krízis állapot és a szuicídium veszélyének tüneteit és bemutatja a krízisintervenció, a krízis feloldásának hatékony módjait. Ismerteti az egyes pszichoterápiás módszerek önálló, illetve farmakoterápiával kombinált alkalmazásának lehetőségeit, azok előnyeit és hátrányait, összegzi a kombinált terápiák során figyelembe veendő és mérlegelendő szempontokat. Szó lesz a pszichoterápiás hatékonyság vizsgálható változóiról és a hatékonyság-vizsgálatok eredményeiről is. Gyakorlatokon a bemutatott elmélet e-learning módszerrel támogatott elsajátítása mellett kifejezett hansúlyt fektetünk a gyakrolati alkalmazára. 

FOK

Elmegyógyászat:

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A pszichiátria tárgy oktatása szervesen illeszkedik a Fogorvostudományi Kar graduális oktatásának folyamatába, az általános orvosi klinikai tárgyak körébe. Az oktatás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a pszichiátria fogalomtárával, diagnosztikai és terápiás módszertanával, a leggyakoribb kórképek klinikai jellemzőivel. Kiemelt jelentőséget fordítunk a fogorvosi gyakorlat szempontjából lényeges pszichiátriai állapotok, ill. a gyakori pszichiátriai betegségek fogorvosi vonatkozásainak oktatására.

FOK intézkedési terv 2021 (pdf)

FOK követelményrendszer (pdf)

FOK tematika 2018 (pdf)

FOK magyar kollokviumi témakörök (pdf)

Előadások fogorvostan hallgatóknak:

  1. A pszichiátria tárgya, tagozódása, vizsgálati módszerei
  2. Affektív zavarok
  3. Szorongásos zavarok
  4. Organikus kórképek
  5. Szenvedélybetegségek
  6. A szkizofrénia és egyéb pszichózisok
  7. Sürgősségi pszichiátria
  8. angok FOK

GYTK