PARODONTOLÓGIA II. és IV (tavaszi félév 2020) tantárgyleírások (alább letölthető)

Tantárgyi felelős: Dr. Windisch Péter egyetemi tanár

Tantárgyleírások – Kovetelmenyrendszer PARO II.

Tantárgyleírások – Kovetelmenyrendszer PARO IV.


 

PARODONTOLÓGIA I. és III (őszi félév 2019) tantárgyleírások (alább letölthető)

A Parodontológia I-IV. tárgyak felvételének előfeltételei: a hatályos kurrikulum szerint.

Részvétel: az előző szemeszter lezárásához/előfeltétel megszerzéséhez szükséges tanulmányi adminisztráció teljesítése.

Pontos megjelenés.

Részvétel feltételei a Parodontológia I-IV. tárgyak gyakorlati kurzusain:

  • az előírásoknak megfelelő munkaruházat és szabályos névtábla
  • tantárgyleírás (követelmények és szabályok) valamint a tűz- és balesetvédelmi előírások -gyakorlatvezető által ismertetett- ismerete, amelyet a hallgató aláírásával tanúsít.
  • pontos megjelenés

Parodontológia I. kurzuskód 143_1

Parodontológia I. kurzuskód 213_1

Parodontológia III. kurzuskód 143_3

Parodontológia III. kurzuskód 213_3

 

PARODONTOLÓGIA I. és III. (őszi félév 2018) tantárgyleírások

Kattintásra letölthető!
 

Parodontológia I. kurzuskód FOKOPDK 143_1M

Parodontológia I. kurzuskód FOKOPDK 213_1M

Parodontológia III. FOKOPDK 143_3M

Parodontológia III. kurzuskód FOKOPDK 213_3M

ELŐFELTÉTEL


A 2016/17-es tanévtől az 5. évesek számára az Orális medicina tárgy oktatása átkerült az Orális diagnosztika tanszékhez.

 

Hallgatói jogviszony létesítés éve

Hallgatói jogviszony létesítés éve

2011/12

2011/12

2012/13

2012/13

Tárgy

Előfeltétel

Vizsgatípus

Előfeltétel

Vizsgatípus

Orális medicina

Parodontológia III.

szigorlat

Parodontológia I.

Orális biológia

kollokvium

Orális biológia

kollokvium

Parodontológia II.

Parodontológia I.

gyakorlat

Parodontológia I.

kollokvium

Parodontológia III.

Parodontológia II.

gyakorlat

Parodontológia II.

gyakorlat

Parodontológia IV.

Parodontológia III.

szigorlat

Parodontológia III.

szigorlat

 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

A kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal összhangban (17. §)

Az ismeretek ellenőrzése történhet: 
a. a szorgalmi időszakban a tanórán tett szóbeli vagy írásbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve tanórán kívüli munkával készített feladat értékelésével, 
b. gyakorlati jeggyel, 
c. kollokviummal, 
d. szigorlattal, 
e. záróvizsgával  
4. Félév végi osztályzat adható 
a. félévközi jeggyel, – mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén – szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján, 
b. vizsgajeggyel az érdemjegy megállapítása történhet  
– csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján vagy  
– a félévközi ellenőrzések valamint a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével.  

“Az adott tárgyból a félév végi aláíráshoz a gyakorlatok és az előadások 75 %-án való részvétel szükséges.”

A szigorlati tételsor itt letölthető.