A tantárgyi leírások az adott tárgyat oktató intézetek/klinikák honlapján megtalálhatók.

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat
III. fejezet 
Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)
18. §
5. A tantárgyi követelményrendszert a Tanulmányi Tájékoztatóban kell közzétenni hagyományos módon, valamint elektronikus formában a tanulmányi év elején. Az adott oktatási szervezeti egység az oktatott tárgyára vonatkozóan a Tanulmányi Tájékoztatóban megjelentetett ismereteket közzéteszi az oktatási szervezeti egység honlapján és a tanszéki hirdetőtábláján. A tájékoztatóban foglaltakat az adott oktatási időszakban megváltoztatni nem lehet.


Kötelező és kötelezően választható tárgyak

Általános és fogászati radiológia
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV.
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet: http://semmelweis.hu/anatomia/

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan                
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet: http://semmelweis.hu/anatomia/

Általános és orális mikrobiológia                 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet:  semmelweis.hu/mikrobiologia

Általános és orális patofiziológia
Orálbiológiai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralbiologia/

Belgyógyászat I.
I. Belgyógyászati Klinika: http://www.bel1.semmelweis.hu/hirek.aspx

Belgyógyászat II.                              
III. Belgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/belgyogyaszat3/

Belgyógyászat III.                
II. Belgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/belgyogyaszat2/

Biofizika                                           
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet: http://biofiz.semmelweis.hu/

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/

Bőrgyógyászat
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: http://semmelweis.hu/borklinika/

Elmegyógyászat                    
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: http://semmelweis.hu/pszichiatria/

Elsősegélynyújtás                              
ETK Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék: http://etk.semmelweis.hu/etk.html

Fogászati általános anyagtan: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Fogászati általános propedeutika                 
Propedeutikai Tanszék: http://semmelweis.hu/propedeutika/

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai                
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet: http://biofiz.semmelweis.hu/

Fogorvosi biokémia                          
Orvosi Biokémia Intézet: http://semmelweis.hu/biokemia/hu/

Fogorvosi etika
Magatartástudományi Intézet:  http://semmelweis.hu/magtud/

Fogorvosi pszichológia                     
Magatartástudományi Intézet: http://semmelweis.hu/magtud/

Fogpótlástan                          
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Fogszabályozás                                 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Fogszabályozási propedeutika
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Fül-orr-gégegyógyászat         
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika: http://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/

Genetika és genomika
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/

Gnatológia
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Gyermekfogászat                  
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Gyermekgyógyászat              
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika: http://tuzoltoklinika.semmelweis.hu/

Gyógyszertan, méregtan       
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: http://semmelweis.hu/pharmacology/

Ideggyógyászat
Neurológiai Klinika: http://semmelweis.hu/neurologia/

Igazságügyi fogorvostan       
Igazságügyi Biztosítás-orvostani Intézet: http://semmelweis.hu/igazsagugy/

Immunológia alapjai              
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/

Implantológia                        
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I.-II.
Biztonságtechnikai Igazgatóság: http://semmelweis.hu/biztonsag/

A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III.-IV.
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék

Klinikai fogászat                              
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Konzerváló fogászat             
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Konzerváló fogászati propedeutika  
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Latin nyelv                                        
Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: http://semmelweis.hu/nykk/

Molekuláris sejtbiológia                               
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
 
Népegészségtan                                
Népegészségtani Intézet: http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/hu/

Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika  
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Orális biológia                                   
Orálbiológiai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralbiologia/

Orális diagnosztika
Orális Diagnosztikai Tanszék http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Orális medicina         
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/
Parodontológiai Klinika: http://semmelweis.hu/parodontologia/

Orális patológia                                 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: http://semmelweis.hu/patologia1/

Orvosi biológia                                 
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/
 
Orvosi és fogorvosi élettan               
Élettani Intézet: http://semmelweis.hu/elettan/hu/

Orvosi informatika                            
Digitális Egészségtudományi Intézet: http://semmelweis.hu/dei/

Orvostörténet                        
Népegészségtani Intézet: http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/hu/
 
Orvosi kémia                         
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
 
Orvosi szociológia                            
Magatartástudományi Intézet: http://semmelweis.hu/magtud/
 
Oxiológia                                          
Országos Mentőszolgálat:  https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=154

Parodontológia                      
Parodontológiai Klinika: http://semmelweis.hu/parodontologia/

Patológia        
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: http://semmelweis.hu/patologia1/

Praxisszervezés
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Preventív fogászat
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Sebészet
I. Sz. Sebészeti Klinika Sebészeti Tanszéki Csoport http://semmelweis.hu/sebeszet1/

Sugárvédelem                        
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Sürgősségi fogászat               
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet: http://semmelweis.hu/fszoi/hu/

Szájsebészet                                      
Arc-Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Szájsebészeti propedeutika               
Arc-Állcsont – Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Szemészet                                         
Szemészeti Klinika: http://semmelweis.hu/szemeszet/

Szülészet és családtervezés
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/szuleszet2/

Testnevelés                            
Testnevelési és Sportközpont: http://semmelweis.hu/sportkozpont/