A tantárgyi leírások az adott tárgyat oktató intézetek/klinikák honlapján megtalálhatók.

TVSZ 6.§. (1)
Az adott oktatási-kutatási szervezeti egység az oktatott tantárgyra vonatkozóan a tanulmányi tájékoztatóban megjelentetett ismereteket közzéteszi az oktatási-kutatási szervezeti egység honlapján vagy egyéb helyben szokásos módon illetve a NEPTUN EFTR-ben a tárgy alapadatoknál.

Kötelező és kötelezően választható tárgyak

Általános és fogászati radiológia
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Anatómia (Maxillofacialis anatómia) IV.
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet: http://semmelweis.hu/anatomia/

Anatómia, Szövet- és Fejlődéstan                
Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet: http://semmelweis.hu/anatomia/

Általános és orális mikrobiológia                 
Orvosi Mikrobiológiai Intézet:  semmelweis.hu/mikrobiologia

Általános és orális patofiziológia
Orálbiológiai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralbiologia/

Belgyógyászat I.
I. Belgyógyászati Klinika: http://www.bel1.semmelweis.hu/hirek.aspx

Belgyógyászat II.                              
III. Belgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/belgyogyaszat3/

Belgyógyászat III.                
II. Belgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/belgyogyaszat2/

Biofizika                                           
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet: http://biofiz.semmelweis.hu/

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/

Bőrgyógyászat
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: http://semmelweis.hu/borklinika/

Elmegyógyászat                    
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika: http://semmelweis.hu/pszichiatria/

Elsősegélynyújtás                              
ETK Oxiológiai és Sürgősségi Ellátás Tanszék: http://etk.semmelweis.hu/etk.html

Fogászati általános anyagtan: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Fogászati általános propedeutika                 
Propedeutikai Tanszék: http://semmelweis.hu/propedeutika/

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai                
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet: http://biofiz.semmelweis.hu/

Fogorvosi biokémia                          
Orvosi Biokémia Intézet: http://semmelweis.hu/biokemia/hu/

Fogorvosi etika
Magatartástudományi Intézet:  http://semmelweis.hu/magtud/

Fogorvosi pszichológia                     
Magatartástudományi Intézet: http://semmelweis.hu/magtud/

Fogpótlástan                          
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Fogszabályozás                                 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Fogszabályozási propedeutika
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Fül-orr-gégegyógyászat         
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika: http://semmelweis.hu/fulorrgegeszet/

Genetika és genomika
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/

Gnatológia
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Gyermekfogászat                  
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika: http://semmelweis.hu/gyermekfogaszat/

Gyermekgyógyászat              
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika: http://tuzoltoklinika.semmelweis.hu/

Gyógyszertan, méregtan       
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet: http://semmelweis.hu/pharmacology/

Ideggyógyászat
Neurológiai Klinika: http://semmelweis.hu/neurologia/

Igazságügyi fogorvostan       
Igazságügyi Biztosítás-orvostani Intézet: http://semmelweis.hu/igazsagugy/

Immunológia alapjai              
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/

Implantológia                        
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai I.-II.
Biztonságtechnikai Igazgatóság: http://semmelweis.hu/biztonsag/

A katasztrófa-felszámolás egészségügyi alapjai III.-IV.
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék

Klinikai fogászat                              
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Konzerváló fogászat             
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Konzerváló fogászati propedeutika  
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Latin nyelv                                        
Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság: http://semmelweis.hu/nykk/

Molekuláris sejtbiológia                               
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
 
Népegészségtan                                
Népegészségtani Intézet: http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/hu/

Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika  
Fogpótlástani Klinika: http://semmelweis.hu/fogpotlastan/

Orális biológia                                   
Orálbiológiai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralbiologia/

Orális diagnosztika
Orális Diagnosztikai Tanszék http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Orális medicina         
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/
Parodontológiai Klinika: http://semmelweis.hu/parodontologia/

Orális patológia                                 
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: http://semmelweis.hu/patologia1/

Orvosi biológia                                 
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet: http://gsi.semmelweis.hu/index.php/hu/
 
Orvosi és fogorvosi élettan               
Élettani Intézet: http://semmelweis.hu/elettan/hu/

Orvosi informatika                            
Digitális Egészségtudományi Intézet: http://semmelweis.hu/dei/

Orvostörténet                        
Népegészségtani Intézet: http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/hu/
 
Orvosi kémia                         
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet:
http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
 
Orvosi szociológia                            
Magatartástudományi Intézet: http://semmelweis.hu/magtud/
 
Oxiológia                                          
Országos Mentőszolgálat:  https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=154

Parodontológia                      
Parodontológiai Klinika: http://semmelweis.hu/parodontologia/

Patológia        
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet: http://semmelweis.hu/patologia1/

Praxisszervezés
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Preventív fogászat
Konzerváló Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/konzervalo-fogaszat/

Sebészet
I. Sz. Sebészeti Klinika Sebészeti Tanszéki Csoport http://semmelweis.hu/sebeszet1/

Sugárvédelem                        
Orális Diagnosztikai Tanszék: http://semmelweis.hu/oralis-diagnosztika/

Sürgősségi fogászat               
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet: http://semmelweis.hu/fszoi/hu/

Szájsebészet                                      
Arc-Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Szájsebészeti propedeutika               
Arc-Állcsont – Szájsebészeti és Fogászati Klinika: http://semmelweis.hu/szajsebeszet/

Szemészet                                         
Szemészeti Klinika: http://semmelweis.hu/szemeszet/

Szülészet és családtervezés
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika: http://semmelweis.hu/szuleszet2/

Testnevelés                            
Testnevelési és Sportközpont: http://semmelweis.hu/sportkozpont/