Rektori pályázat Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoport 2023/2024

Rektori pályamunka címe  Témavezető neve (fokozattal)
Ischaemiás szívbetegség sebészete – off pump műtéti technika Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár
Ischaemiás szívelégtelenség kezelése Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár
Mitralis billentyű elégtelenség kezelése Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár
Az ischaemiás szívbetegség korszerű kezelése: PCI vagy ACBG? Dr. Horkay Ferenc egyetemi tanár
A Marfan syndroma sebészi és genetikai vonatkozása Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár
Gyermekvállalás lehetőségei marfanos szülők esetében Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár
A donorszerv maximalizáció lehetőségei szívtranszplantáció kapcsán Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár
Marginális donor – marginális recipiens és a sikeres szívtranszplantáció Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár
Szívtranszplantáció és mechanikus keringéstámogatás Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
A konstriktív perikarditisz modern szívsebészeti kezelése Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
ECMO terápia – rövid távú keringéstámogatás szerepe a szívsebészetben Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
Minimál invazív, személyre szabott műszív beültetés Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
A koszorúér bypass graftok élettartamának vizsgálata – no-touch saphena harvesting Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
Koronária eredési anomáliák felnőttkori szívsebészeti ellátása Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
A masszív pulmonális embólia modern szívsebészeti kezelése Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
A bal kamra aneurysma modern szívsebészeti kezelése – személyre szabott műtéti technika Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
A szívelégtelenség vírusos etiológiájának vizsgálata Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
Új technika bevezetése a coronaria anomáliák sebészetében 3D tervezéssel Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
Modern perfúziós technikák a szívsebészetben. Dr. Hartyánszky István egyetemi docens
Az ECMO szerepe az akut keringési sokk kezelésében – E-CPR Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
The role of arch replacement in acute type A aortic dissection / Az aorta ív rekonstrukció jelentősége az A típusú aorta disszekció ellátásában Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Vascular Ring Connector – an old/new method in aortic surgery / Vaszkuláris ring csatlakozó – régi/új technika az aorta sebészetben Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Biomarkers in critically ill patients after open heart surgery / Biomarkerek a szívműtétet követő kritikus állapotokban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Role of biomarkers in cardiac transplantation / Biomarkerek szerepe a szívtranszplantációban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Role of biomarkers in mechanical circulatory support (ECMO and LVAD) / Biomarkerek szerepe a mechanikus keringéstámogatásban (ECMO és LVAD) Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
The role of ECMO in lung transplantation / Az ECMO szerepe a tüdőtranszplantációban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Fluid management in MCS / Folyadék terápia mechanikus keringéstámogatásban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Fluid management in lung transplantation / Folyadék terápia tüdőtranszplantációban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Fluid management in general cardiac surgery and its relation to perioperative atrial fibrillation / Folyadék terápia a szívsebészetben és jelentősége a perioperatív pitvarfibrilláció kialakulásában.  Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Computer aided decision making in the management of patients at the cardiac surgical intensive care unit / Számítógépes döntés-támogatás a szívsebészeti intenzíves gyakorlatban Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Change management – moving from paper based documentation to EPR in cardiac surgery / Változásmenedzsment – út a papír alapú dokumentációtól a digitális lázlap felé Dr. Fazekas Levente egyetemi docens
Az aortagyök rekonstrukció sebészi lehetőségei Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
Billentyű megtartó aortagyök rekonstrukciós műtétek Marfan syndromában Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
A Marfan syndromás betegek szívműtéteinek pszichoszociális vonatkozásai Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
Az aortaív műtétek újszerű megoldásai Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
Szívtranszplantáció HOCM által okozott végstádiumú szívelégtelenségben Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
Acut dissectio Dr. Daróczi László klinikai főorvos
Az ECMO kezelés szerepe a krónikus szívelégtelenségben. Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd és Dr. Koppányi Ádám szakorvosjelölt
Innovatív lehetőségek a szívsebészetben 3D tervezés Dr. Barabás J. Imre Ph.D.
Az akut “A típusú” disszekciók etiológiája és terápiája a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika beteganyagának tükrében Dr. Szabolcs Zoltán egyetemi tanár és Dr. Pólos Miklós egyetemi tanársegéd
Gyógyszer repozíció az ischaemia-reperfúziós károsodás csökkentésére kísérletes szívsebészeti modellekben- Drug repositioning for the reduction of ischemia-reperfusion injury in experimental cardiac surgical models Dr. Benke Kálmán egyetemi adjunktus, Dr. Veres Gábor egyetemi docens, Dr. Stengl Roland szívsebész rezidens
 Az aorta biomechanikai tulajdonságainak jellemzése és új terápiás lehetőségek azonosítása az aortafal erősítésére kötőszöveti betegségek egérmodelljeiben – Characterizing the biomechanical integrity of the aorta and identifying aortic wall strengthening drugs in mouse models of connective tissue disorders Dr. Stengl Roland szívsebész rezidens, Dr. Benke Kálmán egyetemi adjunktus
 Az akut érkatasztrófa kialakulásának prediktorai Marfan-szindrómában és társbetegségeiben- Predictors of the development of acute aortic events in Marfan syndrome and related disorders Dr. Benke Kálmán egyetemi adjunktus, Dr. Stengl Roland szívsebész rezidens
Edzettség vizsgálata mesterséges intelligenciával/Identifying factors affecting sports performance using artificial intelligence Dr. Sydó Nóra, Dr. Csulak Emese, Dr. Kiss Anna Réka
A GOKVI-ban készíthető rektori pályamunka címe 2023/2024  
Új perspektívák az aortabillentyű sebészetben. Dr. Juhász Boglárka főorvos
A mediastinitis korszerű kezelése Dr. Juhász Boglárka főorvos
Driveline infekciók kezelése során nyert tapasztalataink Dr. Juhász Boglárka főorvos
Dobogó szíven végzett koszorúérműtétek coronaria shunt használatával és anélkül Dr. Szolnoky Jenő osztályvezető főorvos
Az aorta billentyű elégtelenség sebészi kezelése. Dr. Szolnoky Jenő osztályvezető főorvos
Minimál invazív szívsebészeti beavatkozások Dr. Szolnoky Jenő osztályvezető főorvos
Pitvarfibrilláció sebészi kezelése Dr. Szolnoky Jenő osztályvezető főorvos
3D technológia alkalmazásának előnyei a komplex gyermekszívsebészeti beavatkozásoknál Dr. Prodán Zsolt, osztályvezető főorvos, Dr. Barabás J. Imre Ph.D.
Kisgyermekkorban végzett mechanikus műszív beültetés számítástechnikai szimuláció segítségével. Dr. Prodán Zsolt, osztályvezető főorvos, Dr. Barabás J. Imre Ph.D.
Szemiautonóm szegmentálási módszer kidolgozása kisgyermekkori szívtumorok terápiájában Dr. Fésűs Gábor, adjunktus, Dr. Barabás J. Imre Ph.D.
Személyre szabott 3D modellek alkalmazhatósága komplex pulmonalis atréziában Dr. Nagy Zsolt László, főorvos, Dr. Barabás J. Imre Ph.D.
Kisgyermekkorban végzett coarctatio műtétetek áramlastani szimulációja 3D nyomtatott modelleken Dr. Kis Éva szakorvos, Dr. Barabás J. Imre Ph.D.