A kurzus 2023/2024 tanév I. félévében kerül meghirdetésre.

A Semmelweis Egyetemen 2019/2020-as tanévtől a TDT kezdeményezésére indul a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz” című választható tantárgy. Célunk az, hogy megismertessük a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket a hallgatókkal.

A tárgy betekintést ad TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá a kurzus az előadói képességek fejlesztésére is törekvéseket tesz.

A tárgy feladata, hogy a TDK munka megkezdése előtt, vagy a már megkezdett TDK munka során ezen ismeretekkel felvértezze a hallgatót.

Az előadások minden csütörtökön 17:00 órai kezdettel kerülnek megtartásra Nagyvárad téri Elméleti Tömb, barna előadó teremben (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

Kurzus teljesítésének feltétele:

Egy maximum 500 szavas beadandó dolgozat írásával történik, mely teljesítése esetén sikeres vizsgát tesz a hallgató.

A dolgozat célja, hogy egy vagy több előadás anyagát felhasználva bemutassa a kurzuson tanultak hasznosíthatóságát saját kutatási területén, vagy amennyiben ilyen nincsen egy jövőbeli tervezett kutatás kapcsán. A kurzus anyagai a Központi Könyvtár oldalán a Tudásbázis fül alatt érhetőek el.

A dolgozat benyújtási idejéről egy későbbi e-mailban fog tájékoztatást kapni. Az értesítés megküldése előtt küldött dologatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Az előadások 90 percesek. 

Első előadás: 2023. 09. 14. 17:00

 

Tematika

1.hét – 2023.09.14. 17:00

Bevezetés a tudományos diákköri munkába. Múlt és jelen. Az információ feldolgozás menete és buktatói.

Prof. Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár, igazgató, a TDT elnöke

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 

2. hét 

Merre tart a tudomány?

Dr. Szigeti Gyula

igazgató

Innovációs Központ

 

3. hét 

Kutatások tervezése, alap és elméleti kutatások a XXI században. Főbb irányvonalak

Prof. Dr. Mócsai Attila

egyetemi tanár, MTA doktora

Élettani Intézet

 

4. hét 

Előadói készségek, technikák

Irodalomkutatás

Szluka Péter

igazgató

SE Egyetemi Könyvtár

 

5.hét 

Kutatások bioetikai kérdései.

Dr. Nemes László

egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

 

6. hét 

Rektori pályázatok, szakdolgozatok, publikációk, tudományos művek készítése

Dr. Fülöp András

egyetemi adjunktus

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 

7. hét 

Recept a jövőhöz 

Dr. Váncsa Szilárd

Transzlációs Medicina Központ

 

8. hét 

Biostatisztika a napi gyakorlatban

Prof. Dr. Prohászka Zoltán

egyetemi tanár

Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

 

9. hét 

Biostatisztika haladóknak 

Dr. Kökény Gábor

egyetemi docens

Kórélettani Intézet

 

10. hét 

Állatkísérletekkel kapcsolatos ismertek

Dr. Szabó Györgyi

egyetemi adjunktus, intézetvezető helyettes

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

 

11. hét 

Előadói készségek, technikák

Leindler Milán

tanársegéd

ETK, Alkalmazott Pszichológiai Tanszék

 

12.hét 

Adatbázisok kezelése, big data jelentősége

Dr. Szócska Miklós

egyetemi docens, igazgató

Egészségügyi Menedzserképző Központ

 

13.hét 

Kurzus zárása, összefoglaló

Prof. Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár, igazgató, a TDT elnöke

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika