Rektori pályázat Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2023/2024

Rektori pályamunka címe Témavezető
Klinikai, kognitív és molekuláris vizsgálatok szkizofréniában és ADHD-ban  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
 Pszichiátriai genetikai vizsgálatok  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
Indukál pluripotens őssejt alapú betegségmodellezés  Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
A pszichiátriai betegségek igazságügyi vonatkozásai Magyarországon  Dr. Baran Brigitta egyetemi docens
 A pszichiátriai betegségek forenzikus vonatkozásai- Executiv funkciók sajátosságai forenzikus populációban   Dr. Baran Brigitta egyetemi docens/ Dr. Jekkel Éva adjunktus
EEG és kiváltott válasz a forenzikus pszichiátriában  Dr. Czobor Pál egyetemi docens/ Dr. Szabó Ferenc Ádám tanársegéd
Pszichiátriai betegségek neurobiológiai alapjainak vizsgálata bioelektromos és multimodális képalkotással  Dr. Czobor Pál/Dr. Kakuszi Brigitta
Társas interakciók zavarainak vizsgálata pszichiátriai megbetegedésekben EEG hiperszkenning segítségével Dr. Czobor Pál/Dr. Kakuszi Brigitta
Szociális interakciós folyamatok real-time vizsgálata autizmus spektrum zavarban EEG hiperszkenning segítségével Dr. Kakuszi Brigitta
Borderline személyiségzavar vonások vizsgálata  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Társas megismerés (empátia, tudatelmélet, implicit és explicit mentalizáció) zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban   Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
A társas és személyes funkcionálás szintjeinek vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Társas ingerek hatása a végrehajtó funkciókra személyiségzavarokban, szkizofréniában és affektív zavarokban   Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
Identitás zavarainak vizsgálata személyiségzavarokban  Dr. Unoka Zsolt egyetemi tanár
A közösségi alapú pszichiátria rehabilitáció helye és szerepe a pszichiátriai betegek terápiájában és gondozásában Dr Simon Lajos egyetemi docens
A közösségi pszichiátria, a művészetterápia és a foglalkoztatás helye és szerepe a pszichiátriai  betegségekkel élők rehabilitációjában és gondozásában Dr Simon Lajos egyetemi docens
A mentális zavarral élőket érintő stigmatizáció felmérése, kérdőívek validálása és a hazai antistigma programok hatásvizsgálata  Dr Simon Lajos egyetemi docens
Érzelmek és non-verbális kifejezések felismerésének és kifejezésének vizsgálata mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásával az arcon, a gesztusokban és a vokális csatornán Dr Simon Lajos egyetemi docens
Virtuális Valóság (VR) alkalmazása a pszichiátriában és pszichoterápiában a fóbiák és szkizofrénia terápiájában Dr Simon Lajos egyetemi docens
Az internetes zaklatás (bullying) és trollkodás pszichológiai, pszichiátriai vonatkozásai Dr. Simon Lajos egyetemi docens/Vass Edit egyetemi tanársegéd
Érzelemfelismerés és mentalizáció vizsgálata pszichiátriai kórképekben  Dr. Csukly Gábor adjunktus
Alzheimer kór és enyhe kognitív zavar vizsgálata képalkotó és neuropszichológiai módszerekkel: rizikófaktorok és biomarkerek keresése   Dr. Csukly Gábor adjunktus
A pszichiátriai betegek adherenciáját befolyásoló tényezők vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
A pszichiátriai betegek adherenciáját befolyásoló tényezők vizsgálata  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
A pszichiátriai gyakorlat forenzikus vonatkozásai  Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi tanár
Az állatasszisztált-terápia hatékonyságának vizsgálata a pszichiátriai betegek körében  Dr. Szily Erika adjunktus
Kognitív funkciók vizsgálata autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Kötődés, mentalizáció és társas készségek eltérései autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
 Nemi különbségek autizmus spektrum zavarban  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Észlelési eltérések elektrofiziológiai és viselkedéses vizsgálata a pszichózis spektrum tünetei mentén  Dr. Farkas Kinga adjunktus
Nemi különbségek és végrehajtó funkciók vizsgálata autizmus spektrumzavarban Dr. Farkas Kinga adjunktus
 Biomarker és fenotípus profil vizsgálata major depresszióban szenvedők körében  Dr. Lazáry Judit
 Mérőeszközök fejlesztése és validálása pszichotikus betegek állapotának követésére és antipszichotikumok mellékhatásának felmérésére  Dr. Gonda Xénia egyetemi docens
Személyiségzavarok dimenzionális megközelítése és mérőeszközeinek vizsgálata Dr. Gonda Xénia egyetemi docens
  Mérőeszközök fejlesztése és validálása pszichotikus betegek állapotának követésére és antipszichotikumok mellékhatásának felmérésére  Dr. Gonda Xénia egyetemi docens
 Executiv funkciók és impulzivitás Dr. Jekkel Éva