Gyógyszerhatástani Intézet Rektori pályázat meghirdetett témák 2023/2024

Rektori pályamunka címe  Témavezető neve (fokozattal)
A tolperizon és bomlástermékeinek vizsgálata kapilláris elektroforézis módszerrel Dr. Lakatos Péter Pál rezidens
Rezveratrol származékok hatása az adipogenezisre Dr. Varga Kamilla PhD
Kinurenin és szerotonin genetikai útvonalak összefüggése az amygdala funkcionális kapcsolataival Dr. Juhász Gabriella egyetemi docens
Dr. Gecse Kinga egyetemi tanársegéd
A cirkadián ritmussal összefüggésbe hozható gének stresszfaktoroktól függő szerepe a depresszióban Dr. Juhász Gabriella egyetemi docens
Török Dóra PhD