Rektori pályázat Orvosi Képalkotó Klinika 2023/2024

Rektori pályamunka címe Témavezető
A hepatocellularis adenomák genetikai és prognosztikai altípusainak MR diagnosztikája Dr. Kalina Ildikó; Dr. Kaposi Novák Pál
A Fotonszámláló-detektoros CT előnyei és felhasználása vesetranszplantáció során Dr. Lénárd Zsuzsanna
A Fotonszámláló-detektoros CT és a veseszcintigráfia szerepe és összehasonlítása vesetranszplantáció során Dr. Lénárd Zsuzsanna
Prosztata artéria embolizáció technikai részletei, a sugárterhelés adatai, volumen változás meghatározása Dr Bérczi Viktor, Dr. Bibok András
Miómák automatikus szegmentálása a. uterina embolizáció előtt és után neurális hálók segítségével Dr Bérczi Viktor, Dr. Fazekas Szuzina
Pancreas cisztózus daganatainak diagnosztikus kérdései Dr. Dudas Ibolyka, Dr.Szűcs Ákos 
Fokális noduláris hiperplázia kerékküllő-mintázatának kimutatása mikrovaszkuláris áramlási képalkotással Dr. Rónaszéki Aladár Dávid, Dr. Kaposi Novák Pál
A Fotonszámláló CT-vel detektált koronária plakkok szövettani összetételének vizsgálata Dr. Száraz Lili; Prof. Dr. Maurovich Horvat Pál
Új plakk-calcificatio alapú score rendszer kidolgozása és validálása a nem diagnosztikus képminőségű CTA prediktálására Dr. Száraz Lili; Prof. Dr. Maurovich Horvat Pál
PET-CT vizsgálat szerepe a fej-nyaki daganatok kivizsgálásában Dr. Kristóf Emese, Dr. Sükösd Hunor
Az FDG PET-CT vizsgálat szerepe a lymphomák diagnosztikájában és követésében Dr. Györke Tamás
Embolizációs radiológiai intervenciók és a nukleáris medicina kapcsolata Dr. Czibor Sándor, Dr. Bibok András
Tüdőtumorok PET-CT vizsgálata Dr. Györke Tamás, Dr. Kiss Fanni Júlia
Az FDG PET-CT vizsgálat emlőrákban Dr. Györke Tamás, Dr. Piroska Márton
A mellékpajzsmirigy adenoma SPECT/CT és PET/CT vizsgálata Dr. Györke Tamás, Dr. Bús Katalin
Interstitialis tüdőbetegségek radiomikai elemzése Fotonszámláló-detektoros CT felvételeken Dr. Tárnoki Dávid László, Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Tüdőtumorok elemzése a fotonszámláló detektoros CT felvételeken Dr. Tárnoki Dávid László, Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Kardiovaszkuláris, neurológiai és egyéb ikervizsgálatok Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, Dr. Tárnoki Dávid László
Légzőrendszeri vonatkozású ikervizsgálatok Dr. Tárnoki Dávid László, Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Cysticus pancreas laesiok spektrális abszorpciós görbéinek elemzése fotonszámláló CT felvételeken Dr. Budai Bettina; Dr. Dudás Ibolyka
Vesetumorok differenciálására tanított radiomika modell tesztelése nemzetközi adatbázisok CT felvételein Dr. Budai Bettina; Dr. Kaposi Novák Pál
The utility of deep learning and transfer learning in CT-based kidney cancer diagnostics Dr. Budai Bettina; Dr. Kaposi Novák Pál
A Fotonszámláló-detektoros CT-vel detektált koronária plakkok szövettani összetételének vizsgálata Dr. Száraz Lili (PhD hallgató), Prof. Maurovich-Horvat Pál (egyetemi tanár)
Korai fázisú miokardiális SPECT felvételek összevetése koronária-CT-angiográfiás vizsgálatok eredményeivel Dr. Baksa Barnabás, Prof. Dr. Maurovich Horvat Pál