Rektori pályázat Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2023/2024

Rektori pályázat címe Témavezető
Gyermekkori leukémiák genomikai analízise Dr. Alpár Donát
A SPOCK1 proteoglikán szerepe a daganatok kialakulásában és progressziójában. Dr. Baghy Kornélia
Rezisztencia markerek vizsgálata plazmasejtes myelómában áramlási citometriai módszerekkel Dr. Barna Gábor
T-sejtek ibrutinib rezisztenciában betöltött szerepe krónikus lymphoid leukémiában Dr. Barna Gábor
Onkohematológiai kórképek komplex genetikai jellemzése Dr. Bödör Csaba
Gyermekkori tumorok komprehenzív genomikai profilozása Dr. Bödör Csaba /Dr. Bedics Gábor
Öröklődő kardiovaszkuláris kórképek genetikai hátterének vizsgálata Dr Bödör Csaba/Dr. Vágó Hajnalka
A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben Dr. Dezső Katalin
A transzplantált szív kilökődésének patológiai vizsgálata Dr. Fintha Attila
A transzplantált vese kilökődésének patológiai vizsgálata Dr. Fintha Attila
Micro-CT alkalmazási lehetőségei a patológiai diagnosztikában Dr. Fónyad László
Gyermekkori sarcomák korszerű patológiai és genetikai diagnosztikája Dr. Kiss Richárd
Az extracelluláris mátrix szerepe a májbetegségekben Dr. Kovalszky Ilona
Digitális képanalízis módszer kidolgozása L-NGFR/CD271 expresszió in situ elemzése a myelofibrózis progressziójának megítélésére Dr. Krenács Tibor
Immunsejt infiltráció tanulmányozása digitális képanalízissel nemkissejtes tüdőrákban (NSCLC), kapcsolata a dagant prognózisával Dr. Krenács Tibor
Colorectalis daganatok klinikopatologiaja, különös tekintettel a mikrokornyezetre Dr. Micsik Tamás
Mellékvesekéreg daganatok klinikopatológiája Dr. Micsik Tamás
Kardiogenetikai vizsgálatok jelentősége a szívbetegségek komplex diagnosztikájában Dr. Nagy Beáta
A máj őssejtek szerepe a máj patológiás folyamataiban Dr. Nagy Péter
Ritka tüdődaganatok klinikopatológiája és anyagcsere jellegzetességei Dr. Pápay Judit
Nem-kissejtes tüdő adenocarcinoma molekuláris diagnosztikai vizsgálata új generációs szekvenálás módszerrel Dr. Papp Gergő
EGFR mutáns nem-kissejtes tüdő adenocarcinomában szenvedő betegek folyadék biopsziás követése digitális droplet PCR módszerrel Dr. Papp Gergő
BRCA1 és BRCA2 mutációk kimutatása új generációs szekvenálással emlő/ovarium/pancreas daganatok esetében Dr. Papp Gergő
COVID-19-ben elhunyt betegek kórbonctani vizsgálatának összehasonlító elemzése Dr. Rácz Gergely
Halottkonzerválási technikák Dr. Rácz Gergely
Korai vetélésekből származó minták korszerű patológiai feldolgozása Dr. Regős Eszter
Anyai betegségek okozta szövettani elváltozások vizsgálata a méhlepényben Dr. Regős Eszter
A központi idegrendszeri lymphomàk molekulàris hàttere. Dr. Reiniger Lilla
Nőgyógyászati daganatok korszerű patalógiai és genetikai jellemzése Dr. Rókusz András
Komprehenzív genomikai profilozás jelentősége nőgyógyászati daganatokban Dr. Rókusz András
Lágyrésztumorok korszerű patológiai és genetikai jellemzése Dr. Sápi Zoltán
Familiáris tumor szindrómák és csírasejtes mutációk szerepe a központi idegrendszeri tumorok kialakulásában. Dr. Scheich Bálint
A vanilloid receptor TRPV1 expressziója malignus tumorokban: diagnosztika, prognosztika, terápia Dr. Szállási Árpád
A neurogén gyulladás szerepe a 2-es típusú cukorbetegségben: új terápiás célpont? Dr. Szállási Árpád
PML-RARα fúziós fehérje detektálása akut promielocitás leukémiában áramlási citometriával Dr. Szalóki Gábor
Cutan B-sejtes lymphoproliferatív betegségek klinikopathológiája Dr. Szepesi Ágota
A citogenetikai vizsgálatok diagnosztikai, prognosztikai és terápiás jelentősége neoplasztikus hematológiai megbetegedések esetén Dr. Timár Botond
Alacsony malignitású B-sejtes lymphomák differenciáldiagnosztikája és nehézségei Dr. Timár Botond
FOK – A Sjögren-szindróma klinikopatológiai elemzése Dr. Zalatnai Attila
mTOR hiperaktivitás szerepe a tumorsejtek metabolikus adaptációjában Hunyadyné Dr. Sebestyén Anna
Elősejtes 3D bionyomtatás szerepe a biomedicinában, daganatbiológiai preklinikai vizsgálatokban Hunyadyné Dr. Sebestyén Anna
A sejtfelszíni CD49f expresszió vizsgálata gyermekkori akut B-sejtes lymphoid leukémiában Kovácsné Dr. Márk Ágnes
Felnőttkori high-grade gliomák komplex genomi analízise Dr. Scheich Bálint