Külső intézményben dolgozó diákkörös jelentkezési szándékát be kell jelenteni a hallgatónak a TDT-nél a befogadási kérelem csatolásával. Emellett a kari Tanévnaptárban meghatározott időpontig (ez általában a félév megkezdése előtt kb. 3-4 héttel van) kérvényt kell benyújtania a kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán keresztül a Kreditátviteli Bizottságnak címezve a tárgy befogadását illetően.

Külső intézetek kutatási témái