Pályatétel címe

Konzulens (fokozattal)

Szervezeti egység

A szubventrikuláris zóna fejlődésének immunhisztokémiai követése

Dr. Adorján István tud. munkatárs, PhD, Dr. Kálmán Mihály egyetemi tanár, az MTA doktora (biológia)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Celluláris biomarkerek keresése neuropszichiátriai betegségekben

Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Eltérő gliapopulációk kialakulása a főemlősök striatumának filogenezise során

Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Különböző gliapopulációk jelenléte a főemlősök ventromedialis es dorzolateralis prefrontalis kortexében

Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Speciális mikrogliapopulációk fejlőd ése a humán szubventrikuláris zóna ontogenezise során

Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A neuroserpin szerepe a humán kortikogenezis során es hipoxiás állapotokban

Dr. Adorján István tudományos munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A secretagogin kalcium-szenzor fehérje szabályozó szerepe az emlős agytörzsének noradrenerg rendszerében

Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, az MTA doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A CSPG5 kompartmentalizációja a fejlődő postnatalis patkány agy extracelluláris mátrixában

Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, az MTA doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A thymus ganglionléc eredetű sejtjeinek feltérképezése

Dr. Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD és Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Szívfejlődési rendellenességek kapcsolata a humán thymus szerkezetével

Dr. Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD és Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dopaminerg neuronrendszerek szerepe a tanulásban és a viselkedés motivációjában

Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A bazális ganglionok összehasonlító neuroanatómiája

Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A prefrontalis kéreg összehasonlító neuroanatómiája

Dr. Csillag András egyetemi tanár, a biológiai tud. doktora és Dr. Székely Andrea egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Neokortikális interneuronok thalamikus inputjának quantitativ analízise

Dr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Liquorkontakt neuronok fejlődése és morfológiai analízise

Dr. Dávid Csaba egyetemi adjunktus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Transzformáló növekedési faktorok a központi idegrendszerben

Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Parathormon peptidek szerepe a fájdalomérzés szabályozásában

Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Egy oxytocin neuronokat aktiváló thalmo-hypothalamicus útvonal

Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A thalamo-hypothalamic pathway that activates oxytocin neurons in social contexts in the rat

Dr. Dobolyi Árpád tudományos főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Extraembrionális eredetű vérképző őssejtek vizsgálata embriomanipulációs és sejtkövetéses technikákkal a korai embrióban és a fejlődő nyirokszervekben

Dr. Dóra Dávid egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Neuroimmunológiai kapcsolatok a bélben: a bélidegrendszer-makrofág kapcsolat ultrastruktúrája és funkcionális jellemzése fiziológiás és patológiás állapotokban

Dr. Dóra Dávid egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A hasi zsigerek nyirok-elvezetése

Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Neuroimmunmoduláció gastritisben

Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A tonsillák vérellátása és nyirokelvezetése

Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A nyelv beidegzésében résztvevő neuropeptid tartalmú idegelemek változása diabetes mellitus hatására

Dr. Fehér Erzsébet nyug. egyetemi tanár, szaktanácsadó,az orvosi tudományok doktora

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A sinus maxillaris morfológiája (saját preparátum és képalkotó módszerekkel, CT, MRI)

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Fog- és fogágyeredetű őssejtek eredete, elhelyezkedése és lehetséges szerepe

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A gerincvelői sérülést követő szöveti elváltozások és annak okai

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A központi idegrendszeri regeneráció és az azt akadályozó tényezők

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A csontosodás mechanizmusa és a csontpótlas lehetőségei

Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Az aortából származó vérképző őssejtek részvétele a nyirokszervek benépesítésében

Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD és Dr.Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Az extracelluláris mátrix szerepe a garat régió körüli ganglionléc sejtek migrációjában

Dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus, PhD és Dr.Bódi Ildikó egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A szövetpótláshoz felhasználható izomlebenyek vérellátásának vizsgálata

Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus; Dr. Tamás Róbert osztályvezető főorvos; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A szegmentális epeútszerkezeti variációk jelentősége a májsebészetben, parciális májátültetésben.

Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A vena portae intersegmentalis anastomosisai és jelentőségük a határeseti resecabilitású malignus májdaganatok sebészi kezelésében

Dr. Kiss Mátyás; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Patkány limboretinalis rendszerének vizsgálata tracing technikákkal

Dr. Köves Katalin egyetemi tanár

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A limboretinalis rendszer eredő sejtjeinek kémiai karakterizálása patkányban

Dr. Köves Katalin egyetemi tanár

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Hosszan tartó ösztrogén és progeszteron kezelés hatása a hypophysis mellső lebeny hormon termelésére

Dr. Köves Katalin egyetemi tanár

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Caveolin izoformák szerepe a fejlődő retinában

Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Caveolák szerepe hashártya mesothel sejtjeiben

Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Hám/mesenchyma átalakulás (transzdifferenciáció) vizsgálata patkány hashártya mesothel sejtjein

Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A TGFβ jelátviteli útvonal szerepe a mesothel sejtek transzdifferenciációjának szabályozásában

Dr. L. Kiss Anna egyetemi tanár; Dr. Katz Sándor egyetemi adjunktus

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Autizmus genetikai háttere (patkánymodellben)

Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Környezeti tényezők és autizmus (érett egerekben és embriókban)

Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Viselkedésmodellek és autizmus

Dr. Magyar Attila egyetemi docens; Dr. Heinzlmann Andrea egyetemi adjunktus (Állatorvostudományi Egyetem)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A nyirokszervek fejlődésbiológiája

Dr. Nagy Nándor egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A bélidegrendszer fejlődése

Dr. Nagy Nándor egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Hám-mesenchyma kölcsönhatások a lymphoid organogenezis során

Dr. Nagy Nándor egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Szöveti őssejtek a bélidgrendszerben

Dr. Nagy Nándor egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Hirschsprung-kór fejlődésbiológiája

Dr. Nagy Nándor egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A szív koszorúserek klinikai anatómiája. Koszorúserek rendellenes eredése, elágazódása. Inter- és intracoronaria anasztomózisok vizsgálata. Korróziós szívpreparátumok. Post mortem CT coronarográfia

Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A szívvénák myocardiális hüvelyeinek funkcionális morfológiája, szerepük a pitvari fibrilláció mechanizmusában. 

Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, dr. Kugler Szilvia rezidens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Módszerek a máj ér- és epeútrendszerének post mortem 3D megjelenítésére – az ér és epeútrendszer variációi, különös tekintettel a parciális májtranszplantációra, valamint a preoperatív v. portae embolizációra

Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Kiss Mátyás

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Bőr-izom szabad lebenyek képzésének új lehetőségei fej-nyaki rekonstrukciós műtéteknél. Cadaver alapú kutatás.

Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Klárik Zoltán (Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Sebészeti Osztály)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Komparatív szövettani vizsgálatok a beültetett műbillentyű körül kialakuló pannus szövetben. A pannus képződésért a reumás degeneratív folyamatok felelősek-e?

Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens; Dr. Szántó Mária (Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet, Felnőtt Szívsebészeti Osztály)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A nociceptív-interneuronok funkcionális immunocytokémiai jellemzése a patkány gerincvelőben

Dr. Puskár Zita tudományos főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A dipeptidil-peptidáz 4 (DPP4/CD26) enzim előfordulása és inhibitorainak hatása a patkány gerincvelőben

Dr. Puskár Zita, tudományos főmunkatárs, PhD és Dr. Kozsurek Márk egyetemi adjunktus, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Növekedési faktorok expressziójának és hatásának in vivo és in vitro vizsgálata humán és állati retinában

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A kék- és zöldérzékeny csapok expressziós mintázatának eltérései

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A humán retina regenerációs kapacitásának vizsgálata organotipikus tenyészet modellben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A mikro- és makroglia sejtek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Gliózis modellezése human organotipikus retina tenyészetben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Fotoreceptorok morfológiai vizsgálata human organotipikus retina tenyészetben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A neuroprotekció lehetőségeinek vizsgálata humán organotipikus retina tenyészet modellben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Sertés retina organotipikus tenyésztése

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A pigment epithelium és a neurális retina kölcsönhatásának vizsgálata humán és állat modellben

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A humán retina expressziós mintázatának centroperifériás eltérései

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Humán retinabetegségek in vitro modellezése

Dr. Szabó Arnold egyetemi tanársegéd; Dr. Kusnyerik Ákos tudományos munkatárs (Szemészeti Klinika)

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával

Dr. Székely Andrea Dorottya docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A regio pectoralis klinikai anatómiája, vérellátása, emlősebészeti vonatkozásai

Dr. Székely Andrea Dorottya egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Kombinált anabolikus szteroid – NSAID gyulladáscsökkentő kezelés hatásainak kimutatása a máj- és veseparenchyma szövettani vizsgálatával

Dr. Székely Andrea Dorottya egyetemi docens, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Retinális fotoreceptorok fejlődése és differenciálódása

Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A felső légút anatómiai variációi, és klinikai vonatkozásuk a légútbiztosításban

Dr. Szuák András egyetemi tanársegéd; Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A NUCB2 élettani hatásaiés a hypothalamikus expressziója a postnatal fejlődés során patkányban

Dr. Tóth Zsuzsanna, tud. főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Az energiaháztartás szabályozás központi idegrendszeri mechanizmusai

Dr. Tóth Zsuzsanna, tud. főmunkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Agyi léziók hatása csirkék szociális izoláció és ragadozó jelenléte esetén mutatott félelmi reakciójára

Zachar Gergely tud. munkatárs, PhD

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Az arckoponya klinikai anatómiája, a legújabb képalkotó eljárások tükrében

 

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

A génexpresszió poszttranszkripciós szabályozásának vizsgálata különféle transzkriptomikai adathalmazok bioinformatikai és hálózatelméleti elemzésével

Dr. Ágg Bence, Prof. Dr. Ferdinandy Péter

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Inflammaszóma aktiváció vizsgálata krónikus szívelégtelenségben

Varga Zoltán PhD, Onódi Zsófia PhD hallgató

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Tamoxifen származékok összehasonlító vizsgálata pancreas és emlő tumor sejtvonalakon

Dr. Kőhidai László med. habil.; dr. Takács Angéla; Dr. Láng Orsolya PhD

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Melanoma asszociált fibroblasztok citotoxikus választ befolyásoló hatásának vizsgálata

Dr. Molnár-Érsek Barbara PhD

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Hasnyálmirigy duktális adenokarcinoma betegminták extracelluláris vezikuláinak vizsgálata

Dr. Wiener Zoltán PhD; Dr. Zeöld Anikó PhD

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

A laparoszkópos és mikrosebészeti műtéttechnika nehézségeinek összehasonlítása/Comparison of the difficulty of laparoscopic- and microsurgical techniqu

Dr. Ferencz Andrea, Dr. Juhos Krisztina

Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet

Az acetilszalicilsav hatásának hátterében álló molekuláris mechanizmusok hypophysis adenoma sejtekben.

Dr. Butz Henriett PhD

Laboratóriumi Medicina Intézet, Klinikai Genetika és Endokrinológiai Laboratórium

Orvostanhallgatók egészségértése

 Dr. Terebessy András

Népegészségtani Intézet

Orvostanhallgatók egészségértése

Dr. Terebessy András, PhD. egy. adjunktus

Népegészségtani Intézet

Theragnosticumok a neuroendokrin kórképek klinikumában

Dr. Dabasi Gabriella, PhD, egyetemi docens; Társtémavezető: Dr. Bús Katalin

Nukleáris Medicina Központ

Vegyes (béta és gamma) sugárzó nuklidokkal jelzett, terápiás céllal előállított radiofarmakonok biológiai eloszlás vizsgálata laboratóriumi és spontán beteg állatokon

Dr. Györke Tamás, PhD, egyetemi docens; Dr. Balogh Lajos, PhD, az OSSKI osztályvezetője

Nukleáris Medicina Központ

Az FDG PET-CT vizsgálat szerepe a lymphomák diagnosztikájában és követésében

Dr. Györke Tamás, PhD, egyetemi docens;Dr. Tőkés Tímea, PhD, Onkológiai Központ

Nukleáris Medicina Központ

Az FDG PET-CT vizsgálat emlőrákban

Dr. Györke Tamás, PhD, egyetemi docens;Dr. Tőkés Tímea, PhD, Onkológiai Központ

Nukleáris Medicina Központ

A nukleáris medicinában használatos képrekonstrukciós eljárások

Dr. Kári Béla, nukleárisfizikus mérnök, tudományos munkatárs

Nukleáris Medicina Központ

Drogkötőhely azonosítása a CFTR csatornán

Dr. Csanády László, egyetemi tanár, az MTA doktora

Orvosi Biokémiai Intézet

Polifoszfátok a hemosztázisban

Dr. Kolev Kraszimir, egyetemi tanár, az MTA doktora

Orvosi Biokémiai Intézet

DNS kópiaszám-eltérések vizsgálata hematológiai malignitásokban multiplex ligációfüggő szondaamplifikációval Dr. Alpár Donát / Dr. Bödör Csaba I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Klonális evolúciós folyamatok vizsgálata célzott terápiában részesülő krónikus limfocitás leukémiában szenvedő betegekben Dr. Alpár Donát I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Új-generácós szekvenálás szerepe a gyermekkori onkohematológiai kórképekben Dr. Bödör Csaba I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
A fogazott polipok reklasszifikációjának klinikopatológiai jelentősége Dr. Micsik Tamás I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Diffúz nagy B-sejtes lymphomák sejteredet vizsgálatának módszerei és jelentőségük a klinikai gyakorlatban. Dr. Timár Botond I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Per os antibiotikum kezelés hatása a multirezisztens Klebsiella pneumoniae gastrointestinalis kolonizációjára egér modellben Prof. Szabó Dóra DSc  Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A bél mikrobiom szerepének vizsgálata a szervezet nikotin-addikcióra való fogékonyságában Dr. Kocsis Béla PhD Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A Streptococcus pneumoniae 8-as szerotípus sikerességének vizsgálata Dr. Dobay Orsolya PhD Orvosi Mikrobiológiai Intézet
A TGF-β szerepe a myocardiális fibrózis progressziójában Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
A TIMP-1 szerepe a szöveti fibrózisban Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
Az NO-cGMP tengelyre ható szerek alkalmazása a diabeteses nephropathia terápiájában  Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
Új terápiás lehetőségek a podociták károsodásának csökkentésére diabetesben Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
A preaeclampsia állatmodelljei Kriston Tünde klinikai szakorvos Kórélettani Intézet
A terhességi hypertonia – praeeclampsia – eclampsia pathogenesise Molnár Miklós PhD, egyetemi docens, Kriston Tünde klinikai szakorvos Kórélettani Intézet
Vasoactiv mediatorok szerepe a terhességi hypertonia pathomechanizmusában Molnár Miklós PhD, egyetemi docens, Kriston Tünde klinikai szakorvos Kórélettani Intézet
A koraszülés molekuláris pathomechanizmusa Molnár Miklós PhD, egyetemi docens,  Kriston Tünde klinikai szakorvos Kórélettani Intézet
Transzgén technikák alkalmazása a vesekutatásban Mózes Miklós PhD, egyetemi adjuktus Kórélettani Intézet
A relaxin pathogenetikai szerepe különböző megbetegedésekben Mózes Miklós PhD, egyetemi adjuktus,  Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
A TGF-β szerepe a veseműködésben  Mózes Miklós PhD, egyetemi adjuktus,  Kökény Gábor PhD, egyetemi docens Kórélettani Intézet
A TGF-β szerepe a csontfejlődésben Mózes Miklós PhD, egyetemi adjuktus Kórélettani Intézet
Vasoactiv mediátorok szerepe a glomerularis filtratio szabályozásában fiziológiás és pathologiás körülmények között Rosivall László DSc, egyetemi tanár Kórélettani Intézet
Endothel permeabilitás szabályozásának és változásának vizsgálata in vitro. Rosivall László DSc, egyetemi tanár Kórélettani Intézet
Az arteriola afferens morfológiai és funkcionális leírása Rosivall László DSc, egyetemi tanár Kórélettani Intézet
A szöveti renin-angitensin rendszer (vese, agy stb.) élet- és kórélettana Rosivall László DSc, egyetemi tanár Kórélettani Intézet
A vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF) élet- és kórélettana Rosivall László DSc, egyetemi tanár Kórélettani Intézet
A szerotonin szerepe a veseműködésben és a vesefibrózisban. Szénási Gábor CsD, tudományos tanácsadó Kórélettani Intézet
Genetikai tényezők hatása a kimenetelre vérkepző őssejt transzplantációban Tordai Attila DSc Kórélettani Intézet
Immuno-magnetikus ex vivo sejtszelekció vérkepző őssejt transzplantáció előtt Tordai Attila DSc Kórélettani Intézet
Terápiás photopheresis vérkepző őssejt, szív és tüdőtranszplantációkban Tordai Attila DSc Kórélettani Intézet
A terápiás apheresis kezelési lehetőségei trombotikus thrombocytopeniás purpurában (TTP) illetve hemolitikus urémiás szindrómában (HUS) Tordai Attila DSc Kórélettani Intézet
RhD vércsoport variánsok populációs felmérése DNS-tipizálással  Tordai Attila DSc Kórélettani Intézet
Új hipotézis egy szabadon választott kórkép pathomechanizmusában  Kökény Gábor PhD, egyetemi docens, TDK felelős Kórélettani Intézet
Az ösztrogén receptor negatív emlőrák Dr. Kulka Janina II. Sz. Patológiai Intézet
Szolid tumorok prognosztikus és prediktív patológiája  Dr. Tímár József II. Sz. Patológiai Intézet
Daganat indukált angiogenezis jelentősége Dr. Tímár József II. Sz. Patológiai Intézet
Gócos májelváltozások differenciál diagnosztikája Dr. Schaff Zsuzsa II. Sz. Patológiai Intézet
Primer vesebetegségek molekuláris patológiája Dr. Tímár József II. Sz. Patológiai Intézet
Sejtadhéziós molekulák vizsgálata primer colorectális tumorokban és májmetasztázisaikban Dr. Schaff Zsuzsa, Dr. Kiss András II. Sz. Patológiai Intézet
MikroRNS expresszió vizsgálata primer colorectális tumorokban és májmetasztázisaikban  májdaganatokban  Dr. Kiss András II. Sz. Patológiai Intézet
Sejtadhéziós molekulák vizsgálata primer és áttéti májdaganatokban  májdaganatokban Dr. Kiss András II. Sz. Patológiai Intézet
 MikroRNS expresszió vizsgálata primer és áttéti májdaganatokban  Dr. Kiss András II. Sz. Patológiai Intézet
Sejtadhéziós molekulák vizsgálata laphámdaganatokban Dr. Kiss András II. Sz. Patológiai Intézet
Klinikopatológiai prognosztikai tényezők vizsgálata a pancreas neuroendokrin daganataiban Dr. Borka Katalin II. Sz. Patológiai Intézet
A core biopszia helye az emlőrák onkológiai ellátásában Dr. Kulka Janina II. Sz. Patológiai Intézet
 HER-2 pozitív emlődaganatok klinikopatológiai elemzése Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
Prognosztikus faktorok szolid tumorokban Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcell II. Sz. Patológiai Intézet
Hormonreceptor pozitív emlőtumorok klinikopatológiai elemzése Dr. Tőkés Anna-Mária, Dr. Kulka Janina II. Sz. Patológiai Intézet
HER2, HER3 expresszió vizsgálata emlőtumorokban   Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcel, Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
Ki 67 expresszió elemzése neoadjuvánsan kezelt emlőtumorokban Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcel Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
Távoli metasztázisok kialakulása különböző szubtipusú emlőtumorokban  Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcel Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
HER2 amplifikáció heterogenitás vizsgálata emlőtumorokban  Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcel Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
Tripla negatív emlőtumorok kezelése  Dr. Kulka Janina, Dr. Szász A. Marcel Dr. Tőkés Anna-Mária II. Sz. Patológiai Intézet
Ismeretlen kiindulású malignus daganatok klinikopatológiája Dr. Lotz Gábor, Dr. Kovács Kristóf Attila II. Sz. Patológiai Intézet
A tüdődaganatok modern klasszifikációja és célzott terápiás lehetőségei Dr. Tímár József II. Sz. Patológiai Intézet
Immunológiai folyamatok szerepe a daganatok progressziójában és terápiájában Dr. Tímár József II. Sz. Patológiai Intézet
A terhesség prognosztikai szerepe fiatalkori emlőrákban Dr. Madaras Lilla II. Sz. Patológiai Intézet
A gasztroenteropancreatikus daganatok prognosztikai tényezői  Dr. Borka Katalin II. Sz. Patológiai Intézet
Pancreas daganatok patológiája Dr. Borka Katalin II. Sz. Patológiai Intézet
Gyomor adenocarcinoma és incidentalisGIST Szinkron előfordulásának vizsgálata  Dr. Lotz Gábor, Dr. Kocsmár Éva II. Sz. Patológiai Intézet
 A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára. Dr. Balog Piroska egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus  Magatartástudományi Intézet
A meddőség pszichoszociális háttértényezői        Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus  Magatartástudományi Intézet
 A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység. Dr. Balog Piroska, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben Dr. habil. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs  Magatartástudományi Intézet
Az alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata Dr. habil. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs Magatartástudományi Intézet
Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája Dr. habil. Bódizs Róbert,  tudományos főmunkatárs Magatartástudományi Intézet
Medikusok és egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Dr. Hegedűs Katalin, dr. habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Daganatos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Nemi különbségek pszichológiája Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Hangulatzavarok és testi betegségek Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Krónikus betegségek és család Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Evészavarok  Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Szürrealizmus és művészetpszichológia Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár  Magatartástudományi Intézet
Az IQ összefüggése a későbbi mentális egészséggel Dr. Ujma Péter, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
 A családi és munkahelyi szerepek közötti konfliktus  (szerepkonfliktus) prevalenciája az egészségügyi dolgozók körében  Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Az egészségügyi dolgozók szomatikus és mentális betegségeinek  alakulása és lehetséges okai  Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
A gyermekkori krónikus hasi fájdalom epidemiológiája Dr. Ádám Szilvia, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A kábítószer-függőség szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
Az öngyilkosság szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
Az alkoholizmus szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A haldokló betegek hospice szellemű ellátása Dr. Hegedűs Katalin, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi tanársegéd Magatartástudományi Intézet
A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései  Dr. Kovács József, egyetemi tanár Magatartástudományi Intézet
Az emberen végzett kutatás etikai kérdései   Dr. Kovács József, egyetemi tanár Magatartástudományi Intézet
Epidemiológiai vizsgálatok jogszociológiai jelentősége   Dr. Lõrincz Jenő, mesteroktató Magatartástudományi Intézet
Az emberi jogok és a bioetika   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató Magatartástudományi Intézet
Az emberi szaporodás etikai-jogi kérdései   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató Magatartástudományi Intézet
Pszichés felkészítés nőgyógyászati műtétekre  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató Magatartástudományi Intézet
A várandóssággal kapcsolatos kognitív reprezentációk; etikai, jogi vonatkozások  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató Magatartástudományi Intézet
A genomika etikai kérdései  Dr. Szebik Imre, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
  Gyógyító víz, fürdőkultúra, a hidroterápia antropológiája   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
A mozgás orvosi antropológiája kineziológia, harcművészetek  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Alternatív medicina – az orvosi antropológia szemszögébõl   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Jelentős életeseményekhez kötődő rítusok változása  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
A halál iránti attitűd összehasonlító vizsgálata nem- és kor szerint  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Halál, kultúra orvos antropológia  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Az állatasszisztált intervenciók orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Multidiszciplináris teamek orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi adjunktus Magatartástudományi Intézet
Kommunikáció a haldokló betegekkel és a gyászolókkal Dr. Hegedűs Katalin, dr.habil. egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A terápiás együttműködés javításának orvosi kommunikációs lehetőségei  Dr. Pilling János, egyetemi docens  Magatartástudományi Intézet
Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai  Dr. Pilling János, egyetemi docens  Magatartástudományi Intézet
Kapcsolat feszült, indulatos páciensekkel  Dr. Pilling János, egyetemi docens  Magatartástudományi Intézet
Az egészségműveltség (health literacy) jelentősége a betegtájékoztatásban  Dr. Pilling János, egyetemi docens  Magatartástudományi Intézet
Betegtájékoztatás, elégedettség, együttműködés  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens  Magatartástudományi Intézet
Magatartásorvoslási programok alkalmazása a mindennapi betegellátásban  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A testi tünet zavar (szomatizáció) felismerését segítő kérdőívek alkalmazása a klinikai gyakorlatban  Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens Magatartástudományi Intézet
A lizofoszfatidsav szerepe a vérkeringési rendszer működésének szabályozásában Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Ruisanchez Éva, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Proteáz-aktivált receptorok szerepe az érfunkciók szabályozásában Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Ruisanchez Éva, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Tachykinin receptorok szerepe a húgyhólyag működésének szabályozásában Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Molnár Péter József, PhD hallgató Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A húgyhólyag működését szabályozó jelátviteli folyamatok Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Molnár Péter József, PhD hallgató Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Adaptation mechanisms of the cerebral circulation to carotid artery occlusion Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Hricisák László, PhD hallgató Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A D-vitamin élettani szerepe az agyi érrendszerben Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár; Dr. Pál Éva, PhD hallgató Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A lizofoszfatidsav szerepe a koronáriakeringés szabályozásában Dr. Miklós Zsuzsanna, egyetemi adjunktus; Dr. Benyó Zoltán, egyetemi tanár Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A pulzusgörbe morfológiai változásainak elemzése egyes kórállapotokban Dr. Miklós Zsuzsanna, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Gyógyszeres terápiák hatása a pulzusgörbe morfológiai jellemzőire Dr. Miklós Zsuzsanna, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A rendszeres testedzés kardiovaszkuláris hatásainak nyomonkövetése pulzusgörbe monitorozással Dr. Miklós Zsuzsanna, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Az LPA2 szerepe a gastrointestinalis gyulladásban. Dr. Balogh Andrea, tudományos munkatárs Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
Az endoplazmás retikulum redox homeosztázisa Dr. Margittai Éva, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
A kanyargós artéria szindróma patomechanizmusának vizsgálata Dr. Margittai Éva, egyetemi adjunktus Klinikai Kísérleti Kutató Intézet
DNS kópiaszám-eltérések vizsgálata hematológiai malignitásokban multiplex ligációfüggő szondaamplifikációval Dr. Alpár Donát / Dr. Bödör Csaba I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Klonális evolúciós folyamatok vizsgálata célzott terápiában részesülő krónikus limfocitás leukémiában szenvedő betegekben Dr. Alpár Donát I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Új-generácós szekvenálás szerepe a gyermekkori onkohematológiai kórképekben Dr. Bödör Csaba I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
A fogazott polipok reklasszifikációjának klinikopatológiai jelentősége Dr. Micsik Tamás I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Diffúz nagy B-sejtes lymphomák sejteredet vizsgálatának módszerei és jelentőségük a klinikai gyakorlatban. Dr. Timár Botond I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Plazmamembrán receptorok jelátvitel szelektív agonizmusának vizsgálata. Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Az angiotenzin II hatásainak vizsgálata simaizom sejtek működésében Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata simaizomsejtekben Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer élettani és patológiás állapotaiban Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
A TRESK háttér K+ csatorna szabályozása Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, Ph.D. Élettani Intézet 
A Rac/Rho GAP-ok specifikus hatásainak vizsgálata gyulladással járó betegségekben. Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Élettani rendszerek komplexitása. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Humán agyi regionális vérkeringés és oxigenáció képalkotó vizsgálata. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Spatio-temporal dynamics of resting-state brain activity. Subtitle: Multifractal properties of dynamic functional connectivity in the resting-state EEG Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Humán EEG-alapú agyi hálózatok kognitív folyamatokat kísérő dinamikájának vizsgálata Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD; Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd Élettani Intézet 
K2P típusú kálium csatornák szabályozása Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, sz MTA doktora Élettani Intézet 
Promiszkuitás a káliumcsatornák világában Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, sz MTA doktora Élettani Intézet 
Duox enzimek működése Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Emlős peroxidázok szerepe az immunvédekezésben Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Új génmódosítási technikák emlős sejtekben Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Intracelluláris lipidtranszfer fehérjék Dr. Gulyás Gergő egyetemi tanársegéd, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció szerepe gyulladásos betegségekben Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok és a poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció diabétesz mellituszban és inzulinrezisztens állapotokban, különös tekintettel a késői szövődmények kialakulására. Új diagnosztikus és terápiás eljárások vizsgálata Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Nefrogén diabetes insipidus genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Élettani Intézet 
V2 vazopresszin receptor mutációk által okozott betegségek vizsgálata Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Élettani Intézet 
A nefrogén kóros antidiurézis szindróma genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Élettani Intézet 
A szervspecifikus nyirokérfunkció vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A nyirokerek és a nyirokérnövekedési jelpályák szerepe a gyulladásos folyamatok szabályozásában Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A nyirokérnövekedést szabályozó molekuláris mechanizmusok jellemzése in vivo állatmodellek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A nyirokérműködés zavarával összefüggő kórfolyamatok Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A szervspecifikus nyirokérnövekedési program vizsgálata in vivo állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A magzati tüdőt az újszülöttkori légzésre felkészítő mechanizmusok vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A központi idegrendszerhez kapcsolódó nyirokér struktúrák szerepének vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A magzati tüdőt az újszülöttkori légzésre felkészítő mechanizmusok vizsgálata kísérletes állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A nyirokrendszer szerepének vizsgálata gyulladásos bőrbetegségekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A cirkadián óra működésének molekuláris mechanizmusa és annak orvosi vonatkozásai Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D. Élettani Intézet 
A cirkadián ritmus szabályozása Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D. Élettani Intézet 
Fehérvérsejtek működésének napi ritmusa Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, Ph.D. Élettani Intézet 
A kénhidrogén élettani és kórélettani szerepe a kardiovaszkuláris rendszerben Dr. Kiss Levente, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Endotélfunkció és érfalrugalmasság összefüggésének vizsgálata egészséges fiatalokban. Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Endotélfunkció és kardiovagális autonóm aktivitás összefüggésének vizsgálata egészséges fiatalokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Endotélfunkció, érfalrugalmasság és autonóm idegrendszeri funkció változása szívfejlődési rendellenességekben Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Baroreflex-érzékenység, érfalrugalmasság és endotélfunkció vizsgálata végállapotú májbetegekben Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Hipertóniás családi háttér és edzettség hatása az endotélfunkcióra egészséges fiatalokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Mikrovaszkuláris endotélfunkció öröklődésének vizsgálata ikerpárokban Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora Élettani Intézet 
Baroreflex-érzékenység vizsgálata szkizofréniában Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora, Dr. Cseh Domonkos, egyetemi tanársegéd Élettani Intézet 
Neutrofil granulocitából keletkező extracelluláris vezikulumok hatásai Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Dr. Kolonics Ferenc, tudományos segédmunkatárs Élettani Intézet 
Neutrofil granulociták extracelluláris vezikula termelésének vizsgálata Dr. Ligeti Erzsébet, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Dr. Kolonics Ferenc, tudományos segédmunkatárs Élettani Intézet 
Új diagnosztikus lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben Dr. Lőrincz Márton Ákos, tudományos munkatárs, PhD Élettani Intézet 
Jelátviteli folyamatok szerepe az egészséges és kóros csontlebontásban Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Az oszteoklasztok fejlődésének és működésének molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Az autoimmun gyulladásos betegségek in vivo vizsgálati modelljei Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
A kristály-indukált gyulladás celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Jelátviteli folyamatok autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Autoimmun betegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Tirozin-foszforilációs jelpályák szerepe autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
Az Src-kinázok szerepe a gyulladásos folyamatok létrejöttében Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora Élettani Intézet 
A foszfolipáz Cγ2 fehérje szerepének vizsgálata az oszteoklasztok biokémiai érésében egy új fluoreszcens mikroszkópiás módszer segítségével Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Győri Dávid, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok koszorúerekben Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD  Élettani Intézet 
Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok kísérletes hipertóniában Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A vénás rendszer alkalmazkodása gravitációs terheléshez Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
A NADPH-oxidáz 5 (NOX5) enzim kifejeződése és funkciói emlősökben. Dr. Petheő Gábor egyetemi docens, PhD Élettani Intézet 
Extracelluláris mátrix fehérjék szerepe a sejtek közötti jelátvitel szabályozásában Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
cAMP és Ca2+ jelátviteli rendszer a mitokondriumban Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja, Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Intramitochondrial interactions between cAMP and Ca2+ Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja, Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
A kannabinoidok szerepe a táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Orexigén és anorexigén faktorok molekuláris hatásmechanizmusa Dr. Szanda Gergő, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Endokannabinoidok és kannabinoid CB1 receptorok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer működésében Dr. Szekeres Mária, tudományos munkatárs, PhD Élettani Intézet 
Neutrofil granulocitákból keletkező mikrovezikulumok antibakteriális hatásának jellemzése Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Neutrofil granulociták szepszisben jellemző elváltozásainak vizsgálata Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
A foszforiláció szerepe a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok szabályozásában Dr. Turu Gábor, egyetemi adjunktus PhD, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Élettani Intézet 
A GTPáz aktiváló fehérjék fehérjepartnereken keresztüli szabályozásának vizsgálata. Dr. Wisniewski Éva, egyetemi tanársegéd, Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Az ARHGAP25 fehérje szabályozásának vizsgálata Dr. Wisniewski Éva, egyetemi tanársegéd, Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD Élettani Intézet 
Kationos porfirinek és peptidkonjugátumaik kötődése DNS-hez Csík Gabriella (PhD egyetemi docens) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
A humán Rad51 rekombináz szerepe a DNS hibajavításban, és a funkció vizsgálati módszerei Fidy Judit (DSc Prof. Emer.) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Mikroszkopikus és szubmikroszkopikus biológiai rendszerek funkcionális kölcsönhatásainak szerkezeti és dinamikai alapjai Herényi Levente (PhD egyetemi docens) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Porfirinek modell-membránokhoz való kötődésének tanulmányozása Herényi Levente (PhD egyetemi docens) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Filamentális biológiai molekulák rugalmassága Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Limfociták optomechanikai analízise Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
DNS és kromatin mechanikai manipulálása lézercsipesszel Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Vörösvértestek manipulációja lézercsipesszel Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Nanorészecskékbe ágyazott gyógyszerhatóanyag célbajuttásának vizsgálata in vivo modellrendszerben Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Biomolekulák vizsgálata egyedi molekula módszerekkel Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Humán metafázis kromoszómák szerkezete és rugalmassága Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Amiloid fibrillogenezis mechanizmusai Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Virális RNS vizsgálata lézercsipesszel Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
T7 víruspartikulumok atomerő mikroszkópos vizsgálata Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Titin PEVK domén klónozása, expresszálása és molekuláris mechanikája Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Szöveti (fog, porc, kötőszövet) kollagén rostok nanomechanikája Kellermayer Miklós (MD DSc. egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Modern spektroszkópiai módszerek potenciális diagnosztikai alkalmazásai Smeller László (DSc egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Mechanikai stressz hatása biológiai makromolekulák szerkezetére Smeller László (DSc egyetemi tanár) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Multimodális nanorészecske szintézise és vizsgálata Szigeti Krisztián (PhD tud. főmunkatárs) Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
A szarkomerikus M-csík komplex nanomechanikai vizsgálata. Prof. Kellermayer Miklós, egyetemi tanár Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Die Efekte der Makromolekularen crowding auf die Stabilität der G-quadruplex Strukturen Prof. Smeller László Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Zsírsav-deszaturáció az endoplazmás retikulumban Dr. Csala Miklós egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Transz-zsírsavak metabolizmusának és toxicitásának vizsgálata Dr. Csala Miklós egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
A lipotoxicitás mechanizmusai Dr. Csala Miklós egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
A sejt fehérje-fehérje kölcsönhatási, valamint jelátviteli hálózatai szerkezetének vizsgálata (a szerkezet összehasonlítása egészséges és beteg állapotban, valamint változásai az öregedés során mások mellett hálózat-ábrázoló, modulok meghatározására, illetve hálózatos centralitás mérésre irányuló módszerekkel) Dr. Csermely Péter egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
A sejt fehérje-fehérje kölcsönhatási és jelátviteli hálózatainak dinamikája (sejtek adaptációs és tanulási mechanizmusai, egészséges és beteg – pl. rákos – sejtek hálózatdinamikájának különbségei, gyógyszeres beavatkozási pontok, személyre szabott terápiák tervezése mások mellett játékelméleti, jelterjedési és attraktorok meghatározásán alapuló módszerekkel) Dr. Csermely Péter egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Transzlokálódó fehérjék adatbázisának kiépítése és a betegségek (pl. rák) során transzlokálódó fehérjék által okozott hálózatos jelátviteli változások vizsgálata Dr. Csermely Péter egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Komplex rendszerek adaptációjának és tanulásának vizsgálata hálózatos eszközökkel Dr. Csermely Péter egyetemi tanár Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Egy neurotróf faktor polimorfizmusainak szerepe a szkizofrénia kialakulásában Dr. Keszler Gergely egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Terhességi kórképek vizsgálata Dr. Kukor Zoltán egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Pancreatitis pathobiokémiája Dr. Kukor Zoltán egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Caries pathobiokémiája Dr. Kukor Zoltán egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Az endoplazmás retikulum redox homeosztázisa Dr. Lizák Beáta egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Az endoplazmás retikulum transzportfolyamatainak jellemzése Dr. Lizák Beáta egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Diagnosztikai és terápiás aptamerek előállítása és vizsgálata Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Fehérjék funkcionális vizsgálata in vitro transzlációval Dr. Mészáros Tamás egyetemi docens Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Humán hiszton módosító enzimek vizsgálata Dr. Nagy Szilvia Krisztina egyetemi adjunktus Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Genetikai polimorfizmusok funkcionális és asszociáció vizsgálata Dr. Rónai Zsolt egyetemi docens Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
A tanulás és memória molekuláris mechanizmusai Caenorhabditis elegans fonálféregben  Dr. Sőti Csaba egyetemi docens  Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Az öregedés molekuláris mechanizmusai Dr. Sőti Csaba egyetemi docens  Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
A Hsp90 molekuláris biológiája Dr. Sőti Csaba egyetemi docens  Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 
Szinaptikus polaritások génexpresszió alapú predikciója a Caenorhabditis elegans konnektómban Prof. Csermely Péter Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Biológiailag aktív peptidek szilárd fázisú szintézise, tisztítása és minőségi ellenőrzése

Dr. Kárpáti Levente egy. adjunktus,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet

Mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a kémiai/gyógyszerkémiai kutatásokban

Dr. Kárpáti Levente egy. adjunktus,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet

β-Aminosavak sztereoszelektív szintézise és ezek alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Dr. Deme Ruth egy. tanársegéd,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet

Polimer hordozóhoz kapcsolt heterociklusok

termolízise

Dr. Tétényi Péter egy. adjunktus,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet

Suzuki reakció fenntartható körülmények között

/Alizadeh Jennifer Sahar és Pásztor Balázs/

Dr. Czompa Andrea egy. adjunktus,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet

A Suzuki reakció újabb műszeres preparatív megoldásai

/Pásztor Balázs és Alizadeh Jennifer Sahar/

Dr. Czompa Andrea egy. adjunktus,

Dr. Mándity István egy. docens

Szerves Vegytani Intézet