Intézkedési terv a 2021/2022  tanév 2. szemeszter OMHV adati alapján

Szervezeti egység: Tudományos Diákköri Tanács

Kar: Általános Orvostudományi Kar

A Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című tantárgyra vonatkozó hallgatói véleményezések száma magasnak mondható (70,1%).

A tantárgyra vonatkozó értékelések átlaga nem sokkal maradt el a kari átlagoktól. Sőt, két esetben az értékelés meghaladja még a kari átlagot is. (,,Mennyiben járultak hozzá az előadások a tanagyag elsajátításához?” és ,, Mennyiben járult hozzá a gyakorlat a tananyag sikeres elsajátításához?”)

Célként tűzzük ki a visszajelzések alapján, hogy a tárgy Moddle felületen is megjelenjen, ezzel is elősegítve a hallgatók tájékoztatását.

Több visszajelzés is érkezett, hogy a hallgatók számára nem világos a tantárgy követelményrendszere, habár a tárgy elvégzésének a feltételét több felületen közzétettük, erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni. Félévek elején külön Neptun üzenetben fogjuk erről értesíteni a hallgatókat.

A felmérésben a hallgatók hat kérdés alapján értékelték a digitális oktatást. Ezen kérdések értékelésére nem tudunk kitérni, hiszen a felmérésben vizsgált időszakban nem volt digitális oktatás, valamennyi előadásunkat személyesen tartottuk meg. Ez alól kivételt képeztek a Magyar Ifjúsági Tálentumok Egyesületéhez tartozó gimnazisták részére nyújtott online részvételi lehetőség az egyes kurzusokhoz.

 

Budapest, 2022. 09. 05.