Az érdeklődési körödnek megfelelő kutatóhelyen jelezd kutatási szándékodat a TDK felelősnél.

A TDK regisztráció két részből áll:

  • TDK tantárgy felvétele a Neptun rendszerben a hallgató által
  • a TDK felelős a TDT–t tájékoztatja a hallgató felvételéről

Külső intézményben dolgozó diákkörös jelentkezési szándékát be kell jelenteni a hallgatónak a TDT-nél a befogadási kérelem (doc) csatolásával. Emellett a kari Tanévnaptárban meghatározott időpontig (ez általában a félév megkezdése előtt kb. 3-4 héttel van) kérvényt (doc) kell benyújtania a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán keresztül a Kreditátviteli Bizottságnak címezve a tárgy befogadását illetően.

Tudományos Diákköri munka legfeljebb két kutatóhelyen végezhető egyszerre, mindkét témavezető írásos hozzájárulásával.