Rektori pályázat Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika 2024/2025

Rektori pályamunka címe Témavezető neve (fokozattal)
Szájüregi daganatos betegek objektivizált életminőség vizsgálatának lehetőségei PROMIS és H&N35 kérdőívek segítségével.  Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
A dohányzás hatása szájüregi daganatos betegek életminőségére Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
Szájüregi daganatos betegek objektivizált életminőség vizsgálatának lehetőségei PROMIS és EQ5 rendszerekkel  Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
A szájüregi daganatos betegek életminőség vizsgálatának lehetőségei, és  az életminőségre kihatással lévő klinikai paraméterek szerepe Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
Szájüregi daganatos betegek kezelését követő rehabilitációs lehetőségek Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
Az odontogen gyulladások kórlefolyásának alakulása az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika beteganyagában. Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos
A piezosebészet helye az arc-állcsont-szájsebészetben Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
A maxillofaciális régió defektusainak rekonstrukciójához használt mikrovaszkuláris szabadlebenyek keringésének vizsgálata laser speckle módszerrel Dr. Bogdán Sándor egyetemi docens
Navigációs rendszerek alkalmazásának lehetőségei a modern implantológiában Dr. Decker Iván klinikai főorvos
A modern képalkotó eljárásokhoz kapcsolódó diagnosztikai szoftverek vizsgálata és felhasználása a maxillofaciális régió csontpótló eljárásainak tervezésében és értékelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Modern biológiai eljárások alkalmazása az állcsont defektusok kezelésében Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A horizontális processus alveoláris csontpótlási technikák összehasonlító vizsgálata Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Dinamikus navigációs sebészi rendszerek alkalmazása a dentalis implantológiában  Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
A navigált fogászati implantációs eljárások pontosságának,klinikai alkalmazhatóságának értékelése Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Maxillofaciális régióban alkalmazott navigált sebészi technikák és azok gyakorlati jelentősége Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Modern implantológiában alkalmazott sebészi navigációs rendszerek összehasonlítása Dr. Huszár Tamás egyetemi adjunktus
Alsó bölcsességfogak műtéti eltávolítása során alkalmazott lebenytípusok összehasonlító vizsgálata Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens
Erősen hidrofil nanomorfológiájú titánfelület kifejlesztése Dr. Koppány Ferenc egyetemi tanársegéd – Dr. Csomó Krisztián egyetemi tanársegéd
Mundöhlentumoren bei jungen Patienten Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár
Szájüregi daganatok és az életkor összefüggései Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár
Oral cancer in young adults  Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár
Kiégés előfordulása a fogorvosi és szájsebészeti szakmákban Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár
Modern képalkotó eljárások a maxillofaciális sebészetben Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár
Gyógyszer okozta állcsontnekrózis sebészi terápiáját kiegészítő eljárások hatékonyságának vizsgálata Dr. Szentpéteri Szófia egyetemi tanársegéd
Baktériumok etiológiai szerepének vizsgálata gyógyszer okozta állcsontnekrózisban Dr. Szentpéteri Szófia egyetemi tanársegéd
A PRF (Platelet Rich Fibrin) alkalmazása nagy állcsontciszták kezelése során Dr. Szűcs Attila egyetemi docens
A temporomandibuláris ízületi diszfunkció gyógyítása minimál invazív módszerekkel Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi docens
A PRP és PRF szerepe az állkapocsízületi diszfunkció terápiájában Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi docens
Genetikai variáció szerepe az állcsont nekrózis hátterében Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi docens
Fogászati implantátumok csontintegrációja az alapkutatások tükrében. Dr. Koppány Ferenc egyetemi tanársegéd – Dr. Csomó Krisztián egyetemi tanársegéd