Rektori pályázat 2023/2024 Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Rektori pályamunka címe Témavezető
Parodontalisan érintett páciensek orthodontiai kezelése dr. Radó Zsuzsanna Stefánia, egyetemi tanársegéd, PhD hallgató
Új képalkotó és képelemző módszerek a fogszabályozásban Bagdy-Bálint Réka
Cariesinfiltráció mint prevenciós eljárás Dr. Simon István