Pro Scientia Aranyérmesek

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1988-ban alapította a Pro Scientia Aranyérem kitüntetést az egyetemisták és főiskolások kiemelkedő tudományos tevékenységének elismerésére, megbecsülésére. A kitüntetést kétévente adják át, tudományterületenként legfeljebb 5 hallgatónak.

A kitüntetés egyetemi nyertesei

2021

Bátai Bence

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. Bödör Csaba,     

Dr. Alpár Donát

2021

Kotmayer Lili

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Dr. Bödör Csaba,     

Dr. Alpár Donát

2019

Sayour Alex Ali

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Radovits Tamás

2017

Onódi Zsófia

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Baranyai Tamás

2017

Pósfai Balázs

MTA KOKI

Dr. Nyiri Gábor

2017

Ruppert Mihály

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Radovits Tamás

2017

Trojnár Eszter

III. sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Prohászka Zoltán

2015

Kellermayer Dalma

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Radovits Tamás

2015

Kolossváry Márton József

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Maurovich-Horvat Pál
Dr. Bagyura Zsolt

2013

Németh Balázs Tamás

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Radovits Tamás

2013

Schuth Gábor

Testnevelési és Sporttudományi Kar Prof. Dr. Tihanyi József,
Dr. Ökrös Csaba

2011

Lasztovicza Dóra

TF Sportjáték Tanszék

Dr. Kovács Katalin

2011

Marosi Attila

GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Prof. Dr. Noszál Béla

2011

Négyesi János

TF Biomechanika Tanszék

Dr. Rácz Levente,
Sáfár Sándor

2011

Pápai Zsolt

ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dr. Kóbori László,
Dr. Nemeskéri Ágnes

2011

Rosero Olivér

ÁOK I. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Szijártó Attila

2009

Hegedűs Viktor Zsolt

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Blázovics Anna

2009

Ureczky Dóra

TF Biomechanika Tanszék

Dr. Tihanyi József

2007

Hangya Balázs

MTA KOKI

Dr. Bor Zsolt

2007

Kugler Eszter

Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

Dr. Lacza Zsombor

2007

Lenkey Nóra

MTA KOKI

Dr. Mike Árpád

2007

Lukács Viktor

Élettani Intézet

Dr. Enyedi Péter

2007

Mészáros Lívia

Országos Onkológiai Intézet

Dr. Tímár József

2007

Sáfár Sándor

Testnevelési És Sporttudományi Kar

Dr. Tihanyi József

2005

Horváth Béla András

Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

Dr. Benyó Zoltán,
Dr. Sándor Péter

2005

Kovács Ágnes Zsófia

Magatartástudományi Intézet

Dr. Novák Márta,
Dr. Mucsi István

2005

Őrsy Petra

Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

Dr. Benyó Zoltán

2003

Kälbli Katalin

Testnevelési És Sporttudományi Kar

Dr. Rigler Endre

2003

Vámos Eszter Panna

Magatartástudományi Intézet

Dr. Novák Márta,
Dr. Mucsi István

2001

Budai Marianna

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Dr. Szőgyi Mária

2001

Nemoda Zsófia

Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Sasvári Mária

1999

Bali Balázs

MTA KOKI

Dr. Kovács Krisztina

1999

Forster-Horváth Csaba

I. Pathológiai Intézet

Dr. Ladányi Andrea

1997

Barta Csaba

Orvosi Vegytani Intézet

Dr. Sasvári Mária

1995

Prohászka Zoltán

OHVI

Dr. Füst György

1995

Vutskits László

I. Anatómiai Intézet

Dr. Patonay Lajos

1995

Reisch Róbert

I. Anatómiai Intézet

Dr. Patonay Lajos

1993

Káldi Krisztina

Élettani Intézet

Dr. Ligeti Erzsébet

1993

Rohács Tibor

Élettani Intézet

D r. Hunyady László

1991

Mikala Gábor

II. Biokémiai Intézet

Dr. Bauer Pál

1989

Szabó Csaba

Klinikai Kísérleti Kutató

Dr. Kovách Arisztid

1989

Balla István

Élettani Intézet

Dr. Hunyady László,
Dr. Spät András

 

Mestertanárok

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 1997-ben alapította a „Mestertanár” kitüntetést. Azok az oktatók és kutatók kaphatják meg, akik kiemelkedően eredményes munkát végeztek a hallgatók tudományos tevékenységéért. A kitüntetést kétévente, ünnepélyes keretek között az OTDK-t követően adják át.

2021

Prof. Dr. Szijártó Attila

egyetemi tanár, klinikaigazgató

Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

2021

Dr. Radovits Tamás

egyedetmi docens

Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika

2019

Dr. Kovács Gábor
klinikaigazgató, egyetemi tanár

II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2017

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin
főiskolai tanár

Alapozó Egészségtudományi Intézet

2017

Dr. Szabó Attila
klinikaigazgató, egyetemi tanár

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

2015

Dr. Mócsai Attila
egyetemi docens

Élettani Intézet

2015

Prof. Dr. Szökő Éva
egyetemi tanár

Gyógyszerhatástani Intézet

2013

Dr. Buzás Edit Irén 
egyetemi tanár

Genetikai- Sejt és Immunbiológiai Intézet

2013

Dr. Sterbenz Tamás 
tszv. egyetemi docens

TF Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék

2011

Prof. Dr. Noszál Béla
dékán, egyetemi tanár

Gyógyszerészi Kémiai Intézet

2011

Prof. Dr. Pavlik Gábor
egyetemi tanár

TF Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

2011

Prof. Dr. Radák Zsolt
intézetigazgató egyetemi tanár

TF Sporttudományi Kutatóintézet

2011

Prof. Dr. Varga Gábor
tszv. egyetemi tanár

Orálbiológiai Tanszék

2009

Dr. Csermely Péter
egyetemi tanár

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

2009

Dr. Hamar Pál
tszv. egyetemi docens

TF Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

2009

Dr. Oláh Imre
professor emeritus

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

2007

Dr. Kempler Péter
egyetemi tanár

I. Belgyógyászati Klinika

2007

Dr. Merkely Béla
egyetemi tanár

Ér- és Szívsebészeti Klinika

2005

Dr. Hunyady László
egyetemi tanár

Élettani Intézet

2005

Dr. Sasvári Mária
egyetemi docens

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

2003

Dr. Patonay Lajos
klinikai orvos

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Labor

2001

Dr. Hably Csilla
egyetemi adjunktus

Élettani Intézet

2001

Dr. Rigler Endre
egyetemi tanár

TF Sportjáték Tanszék

1999

Dr. Mandl József
egyetemi tanár

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

1999

Dr. Sándor Péter
egyetemi tanár

Klinikai Kísérleti Kutató és II. Élettani Intézet

 

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei

2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


 

2010


2009

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelői

2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009