Rektori pályázat Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2023/2024

Rektori pályamunka címe Témavezető

Az erősen szupprimáló CD304+/Helios+/OX40+/ ITGb7+ Treg sejtek meghatározó szerepének vizsgálata a GI-aGvHD kialakulásában

Dr. Pós Zoltán, egyetemi docens

Az inváziós fenotípus vizsgálata hasnyálmirigy duktális adenokarcinómában organoid modellel

Dr. Zeöld Anikó, Dr. Wiener Zoltán

A kemorezisztencia vizsgálata vastag- és végbélrákban organoid modellel

Dr. Wiener Zoltán

Tumorellenes szerek kardiotoxicitásának karakterizálása HL-1 sejtvonalon

dr. Szász Adrienn Zsófia (PharmD), Dr. Lajkó Eszter (PhD), Prof. Kőhidai László (PhD)

Pancreas duktális adenokarcinóma tumorsejtek inváziós potenciáljának vizsgálata organoid modelleken

Dr. Zeöld Anikó, Dr. Wiener Zoltán