A Semmelweis Egyetem a kiváló képességű hallgatói számára önálló kutatómunkájuk előmozdítására minden tanévben rektori pályatételeket ír ki, amelyekre az egyetem graduális és posztgraduális oktatásában részt vevő, az Egyetemmel – a rektori pályamunka benyújtásakor – hallgatói jogviszonnyal rendelkező, továbbá az egyetemen Tudományos Diákkör tagsággal és annak érvényes regisztrációjával rendelkező hallgatója pályázhat.

Az I., II. és III. díjas rektori pályamunkák pénzjutalomban részesülnek. A pénzjutalom mértékét a rektor határozza meg, és teszi közzé a pályatételek meghirdetésekor. A pályamunkák díjait minden évben a TDK konferencián a rektor adja át. A díjazás és a dicséret tényét a karok dékáni hivatala/tanulmányi osztálya a nyertes hallgatók indexében és a diploma mellékletében rögzítik. 

A hallgatók október 15-ig adhatják le pályamunkájukat a témát kiíró intézetnél.

Az intézeteknek a pályamunka két példányát (egy papír-alapú és egy pendrive-ra kiírt), valamint a javaslatot tartalmazó bírálati lapot november 15-ig kell megküldeniük a Rektori Pályamunka Értékelő Bizottságnak (elnöke: Prof. Tímár József egyetemi tanár; helyileg: 1082 Budapest, Üllői út 78. Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, igazgatóság)

Kapcsolat:

Márton Emőke  +36 20 825 0680; 
marton.emoke@semmelweis.hu

A rektori pályamunkák díjait a Bizottság javaslatát figyelembe véve a rektor minden év december 15-ig hagyja jóvá.

Meghirdetett témák 

aktuális témáK →

Szabályzat

Az elbírálás további feltételei megtalálhatóak az alábbi szabályzatban: 
Rektori pályamunka szabályzat (pdf) 

A szabályzat mellékletei:

Szakdolgozatként való elfogadtatás

A díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzat szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

Letölthető kérvény:

Korábbi évek eredményei

A korábbi évek eredményei →