Igazolás a TDK-munkáról, rektori pályázat eredményéről

A TDK-munka igazoláshoz legalább 6 hónap regisztrált tagság szükséges.

Igénylése: a letölthető adatlapot kérjük kitöltve elküldeni az alábbi címre: office.se.tdk@gmail.com

Az igazolások az elküldést követő harmadik munkanaptól kezdődően vehetők át a TDK-irodában (1082. Budapest, Üllői út 78. – Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika épülete).


Külső intézetben végzett TDK munka bejelentése

Külső intézetben végzett TDK munka során a SE diákköri tagsághoz elengedhetetlen, hogy minden félév során – a befogadó intézet TDK felelősének bejelentése mellett – a hallgató a letölthető űrlapon jelezze a TDT felé az aktív TDK státuszát.

Szükséges továbbá a kari Tanévnaptárban meghatározott időpontig (ez általában a félév megkezdése előtt kb. 3-4 héttel van) kérvényt benyújtania a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán keresztül a Kreditátviteli Bizottságnak címezve a tárgy befogadását illetően.