Rektori pályázat Magatartástudományi Intézet 2024/2025

Rektori pályamunka címe  Témavezető neve 
EGÉSZSÉGLÉLEKTAN ÉS MAGATARTÁSORVOSLÁS
 A házastársi konfliktusok hatásai a gyermekek egészségi állapotára. Dr. Balog Piroska egyetemi docens
A kardiovaszkuláris megbetegedések pszichoszociális háttértényezői és a kardiovaszkuláris rehabilitáció Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
A meddőség pszichoszociális háttértényezői        Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
 A krónikus házastársi és/vagy munkastressz és a szív-érrendszeri sérülékenység. Dr. Balog Piroska, egyetemi docens
Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs 
Az alvás- és álomsajátosságok epidemiológiai vizsgálata Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs 
Az alvás-ébrenlét állapotok elektrofiziológiája Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs 
Az elhízás magatartástudományi vonatkozásai Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus
Az elhízás prevenciója Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus
Az elhízás kezelése Dr. Czeglédi Edit, egyetemi adjunktus
Medikusok és egészségügyi dolgozók halállal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
Zeneterápia az orvosi rehabilitációban Dr. Kollár János, egyetemi docens
Krónikus gyulladásos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Daganatos betegségek pszichoimmunológiája  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A krónikus fájdalom epidemiológiája és multidiszciplináris kezelése Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
A gyermekkori funkcionális hasi fájdalomzavar és más funkcionális gyomor-bélrendszeri betegségek vizsgálata Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
Fájdalommenedzsment rendszerek kialakítása Dr. Major János, egyetemi tanársegéd
Szexuális zavarok pszichoterápiája Dr. Pilling János, egyetemi docens
Nemi különbségek pszichológiája Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Nemi különbségek a pszichiátriai betegségekben Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Az alvási elégtelenség háttere és komplex kezelése Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Hangulatzavarok és testi betegségek Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Kronobiológiai tényezők szerepe a gyakori betegségek kialakulásában Dr. Purebl György, egyetemi tanár
A cirkadián ritmus zavarainak szerepe az egészségügyi kockázatban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Depresszió, alvás és cirkadián ritmus összefüggései Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Személyiségjellemzők vizsgálata evészavarokban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Egyes személyiségjellemzők vizsgálata serdülő anorexiás és bulimiás betegek alcsoportjaiban Dr. Purebl György, egyetemi tanár
Krónikus betegségek és család Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
Evészavarok  Dr. Szumska Irena, egyetemi adjunktus
Az IQ összefüggése a későbbi mentális egészséggel Dr. Ujma Péter, egyetemi docens
A szubjektív és objektív alvásminőség összefüggése Dr. Ujma Péter, egyetemi docens
ORVOSI SZOCIOLÓGIA
Digitális egészség kérdései Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
Orvostanhallgatók és rezidensek testi-lelki egészsége Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
Stressztényezők és megküzdés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
Személyiségtényezők szerepe az orvossá válás folyamatában Dr. Győrffy Zsuzsa, egyetemi docens
A kábítószer-függőség szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az öngyilkosság szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Az alkoholizmus szociológiai kérdései  Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Egyenlőtlen esélyek: Társadalmi rétegződés és megbetegedés Döbrössy Bence, egyetemi tanársegéd
Egyenlőtlenségek az egészségügyi ellátórendszerben Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
Digitális egészségügy hatása az egészségügyi ellátórendszerre Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
Mesterséges intelligencia hatása az orvoslásra Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus
Nemi szerepek és orvosi hivatás Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
Szülés születés antropológiája (kulturális különbségek) Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
A koronavírus járvány társadalmi hatásai Dr. Susánszky Anna, egyetemi adjunktus
BIOETIKA  
Vallási előírások bioetikai vonatkozásai Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
A hivatalos pénzforgalmat és adózást kikerülő megoldások az egészségügyben (az orvosi és fogorvosi gyakorlatban) Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Emberkísérletek a Harmadik Birodalomban: tények és mai tanulságok Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Betegtájékoztatás a gyógyszertárban Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Online orvoslás és gyógyszerrendelés etikai kérdései Dr. Csapody Tamás, egyetemi docens
Áru-e az emberi test és annak részei – etikai és jogi problémák Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
Commericalisation of the human body – ethical and legal issue Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
Kommerzialiserung des menschlichen Körpers und seiner Teile – ethische und rechtliche Aspekte Dr. Dósa Ágnes, egyetemi docens
Az életvégi döntések etikai kérdései Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A haldokló betegek hospice szellemű ellátása Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A humor szerepe a súlyos betegek ellátásában Dr. Kegye Adrienne, egyetemi adjunktus
A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelki állapota Dr. Kegye Adrienne, egyetemi adjunktus
A pszichiátria és a pszichoterápia etikai kérdései  Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Az emberen végzett kutatás etikai kérdései   Dr. Kovács József, egyetemi tanár
Epidemiológiai vizsgálatok jogszociológiai jelentősége   Dr. Lõrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi jogok és a bioetika   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Az emberi szaporodás etikai-jogi kérdései   Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
Pszichés felkészítés nőgyógyászati műtétekre  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A várandóssággal kapcsolatos kognitív reprezentációk; etikai, jogi vonatkozások  Dr. Lőrincz Jenő, mesteroktató
A nem teljesen cselekvőképes betegek és a tájékozott beleegyezés – ki dönthet miről, és hogyan? Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
Az emberi léttel kapcsolatos XXI. Századi orvosetikai és jogi kihívások: CRISPR, „supergyerekek”, bionikus protézisek, biohackerek, transzhumanisták Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
A modern orvosi technológiák új jogi-etikai kihívásai – mesterséges intelligencia és robotika a gyógyításban Dr. Péter Orsolya, egyetemi adjunktus
A genomika etikai kérdései Dr. Szebik Imre, egyetemi docens
Az eutanázia etikai és emberi jogi kérdései Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi docens
Az abortusz etikai és emberi jogi kérdései Dr. Tóth Gábor Attila, egyetemi docens
ORVOSI ANTROPOLÓGIA
  Gyógyító víz, fürdőkultúra, a hidroterápia antropológiája   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A mozgás orvosi antropológiája kineziológia, harcművészetek  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
A kínai hagyományos orvoslás elemzése orvosi antropológiai szempontból  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Terepmunka egy budapesti akupunktura klinikán  Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Alternatív medicina – az orvosi antropológia szemszögébõl   Dr. Lázár Imre, egyetemi adjunktus
Jelentős életeseményekhez kötődő rítusok változása  Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
A halál iránti attitűd összehasonlító vizsgálata nem- és kor szerint  Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
Halál, kultúra orvos antropológia  Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
Az állatasszisztált intervenciók orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
Multidiszciplináris teamek orvosi antropológiai vizsgálata  Dr. Zana Ágnes, egyetemi docens
ORVOSI KOMMUNIKÁCIÓ
Kommunikáció a haldokló betegekkel és a gyászolókkal Dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens
A terápiás együttműködés javításának orvosi kommunikációs lehetőségei  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Szexuális problémák orvosi kommunikációs vonatkozásai  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Kapcsolat feszült, indulatos páciensekkel  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Az egészségműveltség (health literacy) jelentősége a betegtájékoztatásban  Dr. Pilling János, egyetemi docens 
Betegtájékoztatás, elégedettség, együttműködés  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens 
Magatartásorvoslási programok alkalmazása a mindennapi betegellátásban  Dr. Stauder Adrienne, egyetemi docens
A testi tünet zavar (szomatizáció) felismerését segítő kérdőívek alkalmazása a klinikai gyakorlatban  Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Idős betegek komplex támogatása: a terápiás  együttműködés segítése, az életminőség javítása  Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Pszichoszociális készségek fejlesztése problémás  serdülők körében  Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Munkahelyi stressz és erőszakos viselkedésformák egészségügyi dolgozók körében   Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Érzelem szabályozás serdülőkorban Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
A szívelégtelenség pszichoszociális vonatkozásai Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Emotion regulation in adolescents Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens
Psychosocial aspects of heart failure Dr. Stauder Adrienne egyetemi docens