A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A program keretében olyan szakmai, emberi kapcsolatra nyílik lehetőség, amely a hallgatókat felkészíti a kutatói pályára, illetve a PhD-képzésre. Jelenleg a Semmelweis Egyetem mintegy ezer hallgatója vesz részt tudományos diákköri munkában, ők csaknem nyolcvan elméleti intézet és klinika több száz témájából választhatják ki azt a területet, amellyel szívesen foglalkoznának.

Szeretnénk, ha minél több hallgató megismerné, nemcsak a tankönyvek léteznek, hanem saját magukat is kipróbálhatják ebben a játékban, amit úgy hívnak orvostudomány”

dr. Szijártó Attila, a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke.

A TDK munka, bármilyen hivatást is választ később a hallgató, nagyon hasznos, hiszen kritikai érzéket ad az információk feldolgozásához és megtanít rendszerszinten gondolkodni. A programban való részvétel lehetőséget ad magyar és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre is. Az országos megmérettetésen, az OTDK-n mind az eredmények, mind a résztvevők száma tekintetében kiemelkedik a Semmelweis Egyetem.

A tudományos diákköri munka egyik fontos és hasznos hozadéka, hogy egy-egy kutatási folyamaton keresztül meg lehet tapasztalni, hogyan válik egy ötlet a tankönyvi ismeretanyag részévé, a mindennapos betegellátás hasznos alapjává. Egy jó témavezető segítségével kitárul előttünk a tudományos élet. Az egyetem alatti TDK munka megalapozhatja a későbbi akadémiai vagy tudományos karriert, a PhD- illetve a tudományos fokozatok megszerzése is lényegesen egyszerűbb annak, aki TDK munkát végez. A klinikumban dolgozni készülők számára is érdemes lehet az egyetemi évek alatt bepillantást nyerni a tudományos munkába, hogy jobban elmélyedhessenek egy számukra érdekes témában, és későbbi munkájuk során könnyebben értsék a legújabb tudományos eredmények születésének hátterét. A TDK-program során megfelelő kitartással és szorgalommal számos olyan készség elsajátítható, ami a későbbiekben is hasznos lehet: a munka során a hallgatók mélyebb betekintést nyernek a klinikumba, valamint a kutatásba, ami sokkal magabiztosabbá teszi őket a későbbiekben.

A 2019/2020. tanévtől már felvehető a Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz című szabadon választható tantárgy. A nemzetközi hallgatók fokozott érdeklődése nyomán a 2020/2021. tanévtől pedig angol nyelven is meghirdetésre került a tantárgy. A kurzus célja, hogy megismertesse a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető tárgyakat a hallgatókkal, és betekintést ad a TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá az előadói képességek kifejlesztésére is törekvéseket tesz. A tárgy feladata, hogy a TDK munka megkezdése előtt, vagy egy már megkezdett TDK munka során ezen ismeretekkel felvértezze a hallgatót.

Hogyan lesz valaki tagja a Tudományos Diákkörnek? Tovább →

A TDK-programról szóló cikksorozat


A kénhidrogén vazorelaxáns hatását vizsgálja a nemi különbségek szempontjából 2-es típusú diabéteszben Dr. Beliczai-Marosi Gabriella, az Általános Orvostudományi Kar frissen államvizsgázott hallgatója. Gabriella tagja volt a Kerpel Tehetséggondozó Programnak, több sikeres TDK és OTDK szereplésen van túl, előadott már nemzetközi konferencián és két nemzetközi impaktfaktoros cikk társszerzője.


A krónikus szívelégtelenség eszközös kezelését, a kardiális reszinkronizációs terápiát (CRT) kutatja Schwertner Walter Richard, az Általános Orvostudományi Kar végzős hallgatója, aki több sikeres tudományos diákköri (TDK és OTDK) szereplésen van túl. Emellett egy nagyobb volumenű meta-analízis és review formájában már jelent meg társszerzős publikációja, pillanatnyilag egy elsőszerzős cikken dolgozik. Témavezetője és mentora, dr. Kosztin Annamária, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa.


A szociális interakciók során bekövetkező neuronális aktivációt térképezi fel állatkísérletek során Keller Dávid, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Neuromorfológiai Laboratórium végzős medikusa. Témavezetője Dr. Dobolyi Árpád, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora.


A fokozott nyomásterhelés kiváltotta patológiás szívizom-hipertrófia és krónikus szívelégtelenség új kezelési lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik Dr. Ruppert Mihály, az Általános Orvostudományi Kar egykori tudományos diákköri (TDK) hallgatója, akit nemrégiben Pro Scientia Aranyéremmel díjaztak. Témavezetője Dr. Radovits Tamás, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi docense.


Tovább a TDK-programról szóló cikksorozatra →