Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika 2023/2024

Rektori pályázat címe Témavezető

Bimodalis prehabilitáció hatásának vizsgálata vastagbél resectio kisállat modelljében

Dr. Fülöp András, PhD egyetemi adjunktus, Dr. Lévay Klára PhD hallgató
A Semmelweis Egyetemen végzett hasnyálmirigy-transzplantációk eredményeinek összehasonlítása a protokollváltást megelőző és az azt követő időszakban
Dr. Piros László, egyetemi docens
Opportunista fertőzések gyulladásos bélbetegségben
Dr. Miheller Pál, egyetemi docens
A COVID-19 fertőzés kórházi mortalitásával összefüggő rizikótényezők krónikus májbetegekben
Dr. Werling Klára, egyetemi docens
A poszt­-COVID szindrómával diagnosztizált betegek leggyakoribb gastrointestinalis eltérései
Dr. Werling Klára, egyetemi docens
Postoperative systemische inflammatorische Antwort in da Vinci und laparaskopischen Kolektomien
Dr. Benkő Tamás, egyetemi docens
Lebertransplantation bei primär sklerosierender Cholangitis und Colitis Ulcerosa 
Dr. Benkő Tamás, egyetemi docens
Kolorektális karcinómás betegek szelektálása a trimodális prehabilitációra.
Dr. Bánky Balázs egyetemi docens, Dr. Fülöp András  PhD egyetemi adjunktus
 Kockázatbecslő pontrendszerek felső tápcsatornai nem varix eredetű vérzésekben
Dr. Patai Árpád
Kockázatbecslő pontrendszerek felső tápcsatornai varix vérzésekben
Dr. Patai Árpád
A bél mikrobiom összetételének és hatásának vizsgálata bimodális prehabilitációt követően, colon anastomosis modellben.

Dr. Fülöp András, egyetemi adjunktus, Dr. Lévay Klára, PhD hallgató

Bimodalis prehabilitáció hatása a vastagbél nyálkahártya energiaháztartására kisállat modellben

Dr. Fülöp András PhD egyetemi adjunktus, Dr. Lévay Klára PhD hallgató

Fizikai prehabilitatio hatása májregeneratiora partialis hepatectomiat követően kisállat modellben

Dr. Lévay Klára PhD hallgató, Prof. Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár

Transzplantációs onkológia: a donor és a recipiens malignus elváltozásai és ezek hatása a beteg túlélésre májátültetést követően

Dr. Benkő Tamás, egyetemi docens

Májátültetést követő epeuti szövődmények: donor és recipiens faktorok vizsgálata

Dr. Benkő Tamás, egyetemi docens