Rektori pályázat Egészségtudományi Kar 2023/2024

Rektori pályázat Témavezető
Mindennapos egészségügyi ellátás jogi és/vagy egészségszociológiai aspektusból  Dr. Feith Helga Judit (PhD, habil)
Egy paramedikális hivatás szakmapolitikai helyzetének történeti összehasonlító elemzése és értékelése Dr. Feith Helga Judit (PhD, habil)
   Dr. Némethné dr. Gradvohl Edina (PhD)
Iskolai egészségfejlesztési programok hatékonyságvizsgálata Dr. Lukács J. Ágnes (PhD)
Az egészségügyi ellátás kultúra-specifikus aspektusai, tekintettel az egyes kisebbségi csoportok igényeire. Dobos Attila
Fogyatékossággal élő emberek helyzete és hozzáférési lehetőségei az egészségügyi ellátásban Nagy Éva
Az egészségturizmus fejlesztési lehetőségei egy választott régióban. Dr. Sztrilich András
  Dr. Maráczi Ferenc
Szakdolgozó bevonásának hatása a praxisközösség által nyújtott szolgáltatások hatékonyságára Dr. Sztrilich András
  Dr. Maráczi Ferenc
Személyesen közreműködő szakdolgozó által választható vállalkozási formák jövedelemtermelő képességeinek összehasonlító vizsgálata Dr. Sztrilich András
  Dr. Maráczi Ferenc
Az egészségügy marketingje Dr. Maráczi Ferenc
Szociális készenlét az egészségturizmusra Dr. Maráczi Ferenc
Jogi problémák a turizmus területén Dr. Maráczi Ferenc
Az egészségturizmusban alkalmazható marketingeszközök értékelése Dr. Maráczi Ferenc
Az egészségügyi szakdolgozói humán erőforrás-fejlesztés technikái, módszerei, csdatornái Dr. Vingender István (PhD, habil)
Kultúrspecifikus értelmezések és kommunikációs stratégiák az egészségügyben Dr. Horkai Anita (PhD)
A de Quervain-féle tendinopátia kezelése excentrikus tréninggel Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (PhD)
  Dr. Földvári-Nagy László (PhD)
Endokrin és anyagcsere betegségek kutatása Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (PhD)
  Dr. Földvári-Nagy László (PhD)
Gasztrointesztinális vizsgálata Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (PhD)
  Dr. Földvári-Nagy László (PhD)
Probiotikum szedés hatása a butirát termelésre Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (PhD)
  Dr. Földvári-Nagy László (PhD)
A probiotikum szedés hatása a bél permeábilitását jelző zonulin szintre Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin (PhD)
  Dr. Földvári-Nagy László (PhD)
A vénás varikozitás egy lehetséges modellje patkányban  Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella (PhD)
Idős személyek funkcionális képességeinek megőrzése Dr. Kovács Éva (PhD)
Az érelmeszesedés patomechanizmusa Dr. Szekeres Mária
A terhességi hipertóniák osztályozásának klinikai jelentősége Prof. Dr. Rigó János (egytemi tanár, MTA doktora)
Dializált betegek diétához való viszonyulása, és ennek hatása a tápláltsági állapotra Veresné Dr. Bálint Márta (PhD)
Fajtamézek eredetmeghatározási lehetőségei pollenspektrumuk és összetételük alapján Dr. Benedek Csilla PhD
  Bodor Zsanett

Ritka gabonák felhasználhatósága élelmiszeripari termékekben (tészták, kenyerek, sütemények)

Dr. Benedek Csilla PhD
  Bodor Zsanett
  Kókai Zoltán (MATE)
Elektronikus egészségügyi szolgáltatások szerepe a biztonságos beteg- és gyógyszerellátásban Dr. Bertalan Lóránt
Betegbiztonsági és gyógyszerbiztonsági kérdések érvényesülése és fejlesztése az egészségügyi ellátás gyakorlatában  Dr. Kovács Aranka Katalin 
  Kovácsné Dr. Balogh Judit
A primér prevenció jelentősége az onkológiában Dr. Harisi Revekka (PhD)
A secunder prevenció jelentősége az onkológiában. Dr. Harisi Revekka (PhD)
A tercier prevenció jelentősége az onkológiában Dr. Harisi Revekka (PhD)
A daganatos betegek táplálásterápiája Dr. Harisi Revekka (PhD)
Az úszóváll prevenciós lehetőségei Dr. Mayer Ágnes (PhD)
CB-1 receptor hiány hatása a nőstény aortafal relaxációs mechanizmusainak morfológiai és funkcionális változásaira Dr. Bányai Bálint (PhD hallgató)
  Dr. Szekeres Mária 
Szabadon elérhető mesterséges intelligencia eszközök használata az oktatásban és az egészségügyben Dr. Lantos Zoltán (PhD)
Egészségcoaching és a virtuális egészségasszisztens Dr. Lantos Zoltán (PhD)
BeReal – egészségmegőrzés a digitális bennszülöttek körében Dr. Lantos Zoltán (PhD)
Társalkotási folyamatok az egyénközpontú egészségügyben Dr. Lantos Zoltán (PhD)
SM-ban szenvedő gyermekek mozgásfunkcióinak fejlesztése Dr. Kertész Bernadett (PhD)
  Stickl Sára