Rektori pályázat Élettani Intézet 2024/2025

Pályatétel címe Konzulens (fokozattal)
Az angiotenzin II hatásainak vizsgálata simaizom sejtek működésében Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
DUSP enzimek szerepének vizsgálata az angiotenzin II hatásaiban Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD, Dr. Gém Janka Borbála, egyetemi tanársegéd
Az AT1-receptor működésének új aspektusai Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD, Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az angiotenzin II aktiválta koleszterin-25-hidroxiláz génexpressziójának vizsgálata vaszkuláris simaizomsejtekben Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD, Kovács Kinga Bernadett, egyetemi tanársegéd
Kannabinoidok és oxidatív-nitratív stressz kapcsolata. Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Cannabinoids and oxidative-nitrative stress. Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer élettani és patológiás állapotaiban Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
A TRESK háttér K+ csatorna szabályozása Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, az MTA doktora
A Rac/Rho GAP-ok specifikus hatásainak vizsgálata gyulladással járó betegségekben. Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi docens, PhD
Az ARHGAP25 fehérje szabályozásának vizsgálata Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi docens, PhD
Élettani rendszerek komplexitása. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Az agyi nyugalmi aktivitás tér- és időbeli dinamikája. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Metabolikus változások és a cirkadián óra kölcsönhatásai Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Káldi Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora 
Fluoreszcens bioszenzorok működése és alkalmazása Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, PhD
Új fluoreszcens bioszenzor fejlesztése a Leukotrién B4 sebgyógyulásbeli szerepének megismeréséért Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, PhD
Plazmamembrán kalcium pumpa fehérjék szerepének vizsgálata a szövetsérülés során Dr. Enyedi Balázs, egyetemi docens, PhD
Fogászati szempontból lényeges oxitatív-nitratív stressz detektálása policisztás petefészek szindrómában rágcsáló modellben. Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció szerepe gyulladásos betegségekben Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
Az oxidatív és nitrozatív folyamatok és a poli (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció diabétesz mellituszban és inzulinrezisztens állapotokban, különös tekintettel a késői szövődmények kialakulására. Új diagnosztikus és terápiás eljárások vizsgálata Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
V2 vazopresszin receptor mutációk által okozott betegségek vizsgálata Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A nefrogén kóros antidiurézis szindróma genetikai háttere Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
G-fehérjéhez kapcsolt receptorok dimerizációjának biológiai jelentősége Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A nyirokerek és a nyirokérnövekedési jelpályák szerepe a gyulladásos folyamatok szabályozásában Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérnövekedést szabályozó molekuláris mechanizmusok jellemzése in vivo állatmodellek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokérműködés zavarával összefüggő kórfolyamatok Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A szervspecifikus nyirokérnövekedési program vizsgálata in vivo állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A központi idegrendszerhez kapcsolódó nyirokér struktúrák szerepének vizsgálata Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A magzati tüdőt az újszülöttkori légzésre felkészítő mechanizmusok vizsgálata kísérletes állatmodellekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer szerepének vizsgálata gyulladásos bőrbetegségekben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nukleozid-módosított mRNS-LNP komplexek nyirokér-függő hatásmechanizmusainak vizsgálata in vivo Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD, Dr. Kovács Gábor, egyetemi tanársegéd
A nyirokerek szerepének vizsgálata fiziológiás és patofiziológiás körülmények között a szívben Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD, Dr. Ocskay Zsombor, egyetemi tanársegéd
A cirkadián ritmus szabályozása Dr. Káldi Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora
A cirkadián óra működésének molekuláris mechanizmusa és annak orvosi vonatkozásai Dr. Káldi Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
Fehérvérsejtek működésének napi ritmusa Dr. Káldi Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
Az időzített táplálékfelvétel hatásának vizsgálata autoimmun gyulladásos modellekben Dr. Káldi Krisztina, egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
Small molecule sensitivity map of melanoma based on proteogenomic profiling Dr. Kemény Lajos, tudományos főmunkatárs
Genetic dependency map of melanoma based on Proteogenomic profiling Dr. Kemény Lajos, tudományos főmunkatárs
An Observational Study on the Molecular Profiling of Primary Melanomas Reveals Pathways associated with Progression Dr. Kemény Lajos, tudományos főmunkatárs
A kénhidrogén élettani és kórélettani szerepe a kardiovaszkuláris rendszerben Dr. Kiss Levente, egyetemi docens, PhD
Az élettan oktatásának aktuális kérdései Dr. Kiss Levente, egyetemi docens, PhD
Új diagnosztikus lehetőségek a mikróbák elleni küzdelemben Dr. Lőrincz Márton Ákos, egyetemi adjunktus, PhD
Jelátviteli folyamatok szerepe az egészséges és kóros csontlebontásban Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az oszteoklasztok fejlődésének és működésének molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az autoimmun gyulladásos betegségek in vivo vizsgálati modelljei Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
A kristály-indukált gyulladás celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
A foszfolipáz Cγ2 szerepének vizsgálata a kristály-indukált gyulladásos folyamatokban Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Jelátviteli folyamatok autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun betegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Tirozin-foszforilációs jelpályák szerepe autoimmun gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun hólyagos bőrbetegségek celluláris és molekuláris mechanizmusai Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Az Src-kinázok szerepe a gyulladásos folyamatok létrejöttében Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Autoimmun hólyagos bőrbetegségek vizsgálata sejtvonal-specifikus megközelítéssel Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
A foszfolipáz Cγ2 fehérje szerepének vizsgálata az oszteoklasztok biokémiai érésében egy új fluoreszcens mikroszkópiás módszer segítségével Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Kondicionálisan immortalizált neutrofil progenitorsejtek célzott genetikai módosítása és jellemzése Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok koszorúerekben Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok kísérletes hipertóniában Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
A vénás rendszer alkalmazkodása gravitációs terheléshez Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
A neutrofil granulociták szerepe szisztémás lupus erythematosus-ban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
Tirozin-kináz-gátlók autoimmun ízületi gyulladásban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A szinoviális fibroblasztok szerepe autoimmun ízületi gyulladásban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A C-típusú lektin receptorok és az autoimmun gyulladás Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A rheumatoid arthritis patogenezisének vizsgálata kísérletes állatmodellek segítségével Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
Extracelluláris mátrix fehérjék szerepe a sejtek közötti jelátvitel szabályozásában Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi docens, PhD
DUOX enzimek Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi docens, PhD
A peroxidazin enzim működésének vizsgálata Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi docens, PhD
Hem-tartalmú peroxidáz enzimek működése és funkciói Dr. Sirokmány Gábor, egyetemi docens, PhD
Endokannabinoid rendszer terápiás vonatkozásai Dr. Szekeres Mária, tudományos munkatárs, PhD
Neutrofil granulocitákból keletkező mikrovezikulumok antibakteriális hatásának jellemzése Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD
Neutrofil granulociták szepszisben jellemző elváltozásainak vizsgálata Dr. Timár Csaba István, egyetemi adjunktus, PhD
Foszfoinozitidek metabolizmusának vizsgálata akutan indukálható enzimdegradációval Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus PhD
Arrestin partnerfehérjék szabályozása G-fehérje kapcsolt receptorokon keresztül Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD
Az arresztinek szerepe a nem receptor fehérjék szabályozásában Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD, Soltész-Katona Eszter, tudományos segédmunkatárs
The role of phosphoinositides in the membrane localization of K-Ras proteins Dr. Várnai Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora