Rektori pályamunka címe  Témavezető
Applications of Magnesium-based biomaterials in reconstructive periodontal surgery Prof. Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató; Dr. Palkovics Dániel PhD egyetemi adjunktus
 Mesterséges intelligencia és 3D technológia alkalmazása a dento-alveoláris rekonstruktív sebészetben Dr. Palkovics Dániel PhD egyetemi adjunktus
Autológ csontpótlók alkalmazása a parodontális rekonstruktív sebészetben Dr. Sólyom Eleonóra egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató