Rektori Pályamunka Gyógyszerészi Kémia Intézet 2023/2024

Gyógyszerhatóanyagok humán szérum albuminhoz való kötődésének jellemzése nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával és spektroszkópiai módszerekkel Dr. Tóth Gergő (docens)