Pető András Kar TDK témák 

TDK-munka címe Témavezető 
Sportsérülések előfordulása a parasportolók körében Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna dr. Habil főiskolai tanár
Szülői programok jelenléte Pest megyei óvodákban  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
Sajátos nevelési igényű gyermekek, azon belül is cerebralis paresis diagnózisú gyermekek gondolkodási műveleteinek fejlesztése meséken keresztül az iskolába lépés előtt egy évvel  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
A kézírás és a gépírás alkalmazásának vizsgálati lehetőségei a konduktív   Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
Egy augmentatív és alternatív kommunikációs intervenció replikációs vizsgálatának lefolytatása és az eredmények elemzése  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
Élet a Pető után, avagy a fiatal felnőttkor kríziseinek megjelenése és megoldása mozgássérülteknél Dr. Sipeki Irén főiskolai docens
Az expresszív írás alkalmazási lehetőségei a pedagógiai rehabilitációban Dr. Pintér Henriett főiskolai docens  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
Szépirodalmi alkotások hatása az idősek memóriájára  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
A konduktív nevelésben résztvevő cerebral paretikus gyermekek körében végzett mechanikus és elektromágneses kezelési módszer alkalmazásának tapasztalatai Dr. Túri Ibolya főiskolai docens
Paralingvisztikai tényezők vizsgálata a pedagógiai rehabilitáció területén  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens
Konduktív nevelés mellett preferált fejlesztési eljárások életkor – specifikus vizsgálata a Pető András Kar gyakorlóterületein és az utazó konduktori szolgálat feladatai, kapcsolódásai integrált környezetben nevelkedők körében Dr. Túri Ibolya főiskolai docens
Irodalomterápia alkalmazása idősek körében: az irodalom megjelenése az idősotthonok programjaiban  Dr. Pintér Henriett főiskolai docens