Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem honlap szabályzata részletesen rögzíti az egyetem hivatalos honlapjainak működési alapelveit:

  • Egyértelművé teszi a honlaprendszer kezelése és tartalmi frissítése tekintetében a felelősségi köröket, valamint a jogosultsági szinteket.
  • Rögzíti, mely területeken szükséges egységes struktúra és tartalomszolgáltatás, ennek érdekében egységes tartalmi vázakat is biztosít az egyes egységek számára.
  • A szabályzat tartalmazza az igénylés módját, a fenntartás szabályait, a jelszó- és adatvédelem szabályait.
  • Szabályozza a kivételeket és a mentesség kérelmezés módját.

 

A honlap tulajdonosának felelőssége:

Az egyetem alhonlapjainak tulajdonosa az az önálló szervezeti egység, amelyhez az adott alhonlap tartozik (az egység honlapja, valamint a hozzátartozó munkacsoportok, osztályok, alegységek, konferenciák, folyóiratok, pályázatok, alapítványok, stb. honlapjai is). A honlap tulajdonosa felelős a honlapon megjelenített tartalmakért, kivéve a más szervezeti egységektől közzétételre érkező információkat, amelyekért a tartalomszolgáltató egység vezetője a felelős.

 

A honlapok frissítésének és ellenőrzésének kötelezettsége:

Annak érdekében, hogy a Semmelweis Egyetemről és szervezeti egységeiről naprakész információk legyenek elérhetőek a világhálón, minden egységnek gondoskodnia kell arról, hogy honlapján a tartalmi változásokat mielőbb (a jogszabályoknak, belső szabályoknak megfelelően) javítsa. A napi működéssel összefüggő adatokat (cím, elnevezés, elérhetőség, rendelési idők, oktatással kapcsolatos információk, stb.) a változást követően haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül az egységnek módosítania szükséges. Az egyéb változásokat is a lehetőségeknek megfelelően haladéktalanul az alhonlapra is fel kell vezetni. A hozzá tartozó honlapok tartalmát legalább évente egyszer minden szervezeti egységnek teljes terjedelmében felül kell vizsgálnia (adatok helyessége, szövegek aktualitása, linkek működnek-e, stb.).

A honlapok arculata:

A szervezeti egységek honlapjainak arculatát az Egyetem Arculati Kézikönyve (pdf) határozza meg. (A honlap arculatról részletes leírás olvasható erre a linkre kattintva…) Egyes alhonlapok pl. konferenciák, programok, stb. különösen indokolt esetben kaphatnak felmentést az egységes arculat alól (bizonyos megkötések mellett), amelyről a döntést a Kommunikációs Igazgatóság javaslata alapján a kancellár hozza meg. A felmentési kérelem az 5. sz. mellékletben található igénylőlapon nyújtható be a Kommunikációs Igazgatósághoz. Nem kérhető felmentés a karok, klinikák, intézetek, tanszékek és központi szervezeti egységek honlapjaira. 

Tartalmi vázak:

A Honlapszabályzat a különböző szervezeti egységek honlapjai számára minimum tartalmi vázakat fogalmaz meg az alábbiak szerint:

 

6.6. Központi irányítást, gazdálkodást végző, szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek honlapjaival kapcsolatos iránymutatások

  1. A központi irányítást, gazdálkodást, szolgáltatást nyújtó szervezeti egységek alhonlapjainak legfontosabb szerepe a belső kommunikációban, illetve az Egyetem átlátható működésével kapcsolatos információ megosztásában van. Elsődleges célcsoportjuk az Egyetem munkatársai, egyes esetekben külsős látogatók (hallgatók, pályázók, partnerek, lehetséges partnerek, ellenőrző szervek). Ezen honlapok feladata egyrészt a saját tevékenység közérthető bemutatása, valamint a részletes, az ügymenetre vonatkozó információk, elérhetőségek feltüntetése.
  2. Minden, a szervezeti egység munkáját érintő szabályzatot a szervezeti egység saját alhonlapján is meg kell jelentetni, de a mindenkor hatályos verzió biztosítása érdekében ez csak az egyetemi szabályzattárban található aktuális szabályozóra való Honlap szabályzat hivatkozással lehet megoldani. A vonatkozó űrlapokat, minta dokumentumokat önállóan is elérhetővé kell tenni letöltésre (szükség esetén csak belső hálózatból elérhető módon) a 4. pontban, a honlap működésének alapelvei szakaszban leírtaknak megfelelően.
  3. Amennyiben a szervezeti egység a munkatársak felé szolgáltatást nyújt, arról, valamint az igénybevétel módjáról részletes ismertetőt, hírt, információt kell szolgáltatnia és azt napra készen kell tartania.
  4. Ha a szervezeti egység irányító, végrehajtó, ellenőrző funkciót lát el, úgy minden olyan információt el kell helyezni az alhonlapján, amellyel a munkatársak és az érintett egységek a munkájukat minél hatékonyabban tudják ellátni (folyamatábrák, közérthető ügymenet ismertetések, letölthető dokumentumok, stb. a 4. pontban, a honlap működésének alapelvei szakaszban leírtaknak megfelelően. 

Mentesség kérése: