Betűméret: A A A

Vezető tisztségviselők

REKTOR

Dr. Szél Ágoston
egyetemi tanár

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 101.

Telefon: 317-2400, 317-9055
E-mail: titkarsag.rektor@semmelweis-univ.hu

Dr. Szél Ágoston szakmai önéletrajza

KANCELLÁR

Dr. Szász Károly

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 104.

Telefon: 459-1552, 459-1500/55452
E-mail: kancellari.hivatal@semmelweis-univ.hu

Dr. Szász Károly szakmai önéletrajza

ÁLTALÁNOS REKTORHELYETTES

Dr. Bánhidy Ferenc
egyetemi tanár

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 114-116.

Telefon: 266-0791, 459-1500/55341
E-mail: rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu

Dr. Bánhidy Ferenc szakmai önéletrajza

Dr. Bánhidy Ferenc
OKTATÁSI REKTORHELYETTES

Dr. Hermann Péter
egyetemi tanár

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 114-116.

Telefon: 266-0791, 459-1500/55341
E-mail: rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu

Dr. Hermann Péter szakmai önéletrajza

Dr. Hermann Péter
TUDOMÁNYOS REKTORHELYETTES

Dr. Bagdy György
egyetemi tanár

1085 Budapest, Üllői út 26. I. em. 114-116.

Telefon: 266-0791, 459-1500/55351
E-mail: rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu

Dr. Bagdy  György szakmai önéletrajza 

33387_bagdy_gyorgy
KLINIKAI REKTORHELYETTES

Dr. Merkely Béla 
egyetemi tanár

Telefon: 459-1500/56840, 56844
E-mail: klinikai.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hutitkarsag@kardio.sote.hu

Dr. Merkely Béla szakmai önéletrajza 

2_portre_merkel_RS32491_AG_20150626_0331-scr_1
DÉKÁN – Általános Orvostudományi Kar

Dr. Hunyady László
egyetemi tanár

1085, Budapest, Üllői út 26. II. em. 201.

Telefon: 317-90-57, 459-1500/55238
E-mail: titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Hunyady László szakmai önéletrajza

DÉKÁN – Egészségügyi Közszolgálati Kar

Dr. Gaál Péter 
egyetemi docens

1085 Budapest, Üllői út 26.

Telefon: 459-1500 Mellék: 55635
E-mail: dekani@ekk.sote.hu

Dr. Gaál Péter szakmai önéletrajza

Gaál Péter
DÉKÁN – Egészségtudományi Kar

Dr. Nagy Zoltán Zsolt
egyetemi tanár

1088 Budapest, Vas u. 17.

Telefon: 486-4800
E-mail: dekani.hivatal@se-etk.hu

Dr. Nagy Zoltán Zsolt szakmai önéletrajza

DÉKÁN – Fogorvostudományi Kar

Dr. Gerber Gábor
egyetemi docens

1085 Budapest, Üllői út 26. fszt.15.

Telefon: 266-0453, 459-1500/55269

Dr. Gerber Gábor szakmai önéletrajza

Gerber_Gabor_dekani_foto
DÉKÁN – Gyógyszerésztudományi Kar

Dr. Zelkó Romána
egyetemi tanár

1085 Budapest Üllői út 26. fszt. 16.

Telefon: 266-0449
E-mail: dhivatal@pharma.semmelweis-univ.hu

Dr. Zelkó Romána szakmai önéletrajza

mb. DÉKÁN – Pető András Kar 

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea
főiskolai tanár

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.

Telefon:  224 – 1519

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea szakmai önéletrajza

 
ELNÖK – Doktori Tanács

Dr. Tímár József
egyetemi tanár

1085 Budapest Üllői u. 26. fszt. 9.

Telefon: 266-7483, 266-2343
E-mail: tolgyesi_lovasz.krisztina@phd.semmelweis-univ.hu

Dr. Tímár József szakmai önéletrajza

Dr. Tímár József