Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán
Általános Orvostudományi Kar, dékán

Születési hely, idő: 
Pécs, 1964. július 17.

Családi állapot:
nős, 5 gyermek édesapja

Tanulmányok:
1988, Általános Orvosdoktor (No. 69-66/1988), Pécsi Orvostudományi Egyetem
1998, Ph.D., orvostudomány (No. 117-3/1998), Pécsi Orvostudományi Egyetem
2008, MTA Doktora, Magyar Tudományos Akadémia
2004, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar – habilitáció

Szakmai tapasztalat:

1983-88

Tudományos Diákkör. Téma: Mikrotubulusok szerkezete és molekuláris dinamikája; EPR spektroszkópia és elektronmikroszkópia

POTE Központi Kutató Laboratorium Témavezetők: Dr. Belágyi József és Dr. Trombitás Károly

1988-89

MTA TMB Ösztöndíj; Biofizika és Sejtbiológia; Harántcsikolt izom citoszkeletális rendszerének szerkezete és molekuláris dinamikája

POTE Biofizikai Intézet Témavezető: Dr. Tigyi József

1989-93

Posztdoktorális kutató; In vitro  aktomiozin motilitás vizsgálata fluoreszcencia videomikroszkópiával

Center for Bioengineering, University of Washington Seattle, Washington, USA Témavezető: Gerald H. Pollack, Ph.D.

1993-95

Egyetemi tanársegéd; Biológiai motilitás, elektronmikroszkópia, digitális képanalízis

POTE Központi Kutató Laboratorium

1995-97

‘Research Associate’ A titin molekuláris biofizikája. Optikai csipesz fejlesztése egyedi titin molekula megnyújtására

Dept. Veterinary Comparative Anatomy, Pharmacology and Physiology, Washington State University, Pullman, WA USA

1998-2000

Egyetemi adjunktus

POTE Biofizikai Intézet

2000.01-03

‘Visiting professor’ Erővisszacsatolású atomerőmikroszkóp fejlesztése titin molekula megnyújtására

Dept. Veterinary Comparative Anatomy, Pharmacology and Physiology, Washington State University, Pullman, WA USA

2000-2008

Egyetemi docens, csoportvezető, Nanobio-technológiai és Egymolekula Biofizika

PTE ÁOK Biofizikai Intézet

2008-tól

Intézetigazgató

Semmelweis Egyetem ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

2009-től

Egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem

2009-12

Tudományos, Innovációs és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes

Semmelweis Egyetem

2013-15

Oktatásért felelős dékánhelyettes

Semmelweis Egyetem ÁOK

2019-

Dékán

Semmelweis Egyetem ÁOK

Kutatási érdeklődés: 

 1. Egyedi molekula módszerek fejlesztése és alkalmazásai. Egyedi molekula manipuláció lézercsipesszel és atomerőmikroszkóppal. Tér- és időszinkronizált egyedi molekula mechanikai és fluoreszcencia mérések. Teljes belső visszaverődés fluoreszcencia és AFM kombinációja. Erővisszacsatolt lézercsipesz fejesztése és adaptálása biomolekuláris rendszerekre.
 2. Motorfehérje működés, izomösszehúzódás és kontrakciószabályozás mechanizmusai. Aktomiozin kölcsönhatás vizsgálata in vitro motilitási próbával. Miozin molekulák és vastag filamentumok AFM morfológiája és mechanikai stabilitása.
 3. Biopolimérek nanomechanikája. Citoszkeletális és extracelluláris filamentális fehérjék molekuláris biofizikája. A titin óriás izomfehérje molekuláris biofizikája. A titin rugalmasság és stabilitás doménszintű szabályozása. Mechanoérzékelési mechanizmusok a titinben. A dezmin intermedier filamentum nanomechanikája. Kollagén in situ és in vitro rugalmassága. Fibrin polimerizáció és rugalmasság molekuláris mechanizmusai. DNS, RNS és fehérjekomplexeik molekuláris mechanikája. Dezmin intermedier filamentumok nanomechanikája.
 4. Amiloid fibrillumok nanobiológiája. Béta amiloid és szisztémás amiloid fibrillumok szerkezete. Egyedi amiloid fibrillumok mechanikai manipulálása. Transthyretin amyloid fibrillohenezis molekuláris mechanizmusai.
 5. Nanobiotechnológia. Specifikus biomolekuláris fogantyúk szintézise. Orientált, önrendező amiloid nanostrukturák vizsgálata és alkalmazása, nanolektronika.
 6. Képalkotás és nanomanipuláció in vivo rendszerekben. Nanorészecske alapú in vivo képalkotás. Izomszerkezet dinamikus követése in vivo multifoton mikroszkópiával.
 7. Vírusok nagyfelbontású szerkezete, mechanikai tulajdonságai és DNS-kilökési mechanizmusai. Vírus (T7) kapszid szerkezet és nanomechanika mérése AFM-mel, mechanikailag vezérelt DNS-ejekció követése, a farok komplex nagyfelbontású szerkezete és kölcsönhatásai.
 8. Membrán rendszerek szerkezete és nanomechanikája. Liposzómák és kochleátok mechanikai manipulálása AFM-mel. Liposzóma és kochleát partikulumok biodisztribúciója.

Díjak, ösztöndíjak: 

 1. 1981 National Honor Society of the USA Award in Chemistry
 2. 1984 POTE Anatómiai Szövettan Verseny, I. helyezés
 3. 1984-1988 Magyar Népköztársasági Ösztöndíj
 4. 1985 Országos TDK Konferencia, Budapest, I. díj
 5. 1987 Országos TDK Konferencia, Pécs, I. díj
 6. 1988 Rektori Pályamunka, Kiemelt I. díj
 7. 1988 Orvosi diploma: Summa cum laude
 8. 1988 A Magyar Biológiai Társaság “Verzár Frigyes” Pályadíja
 9. 1988-1989 Magyar Tudományos Akadémia TMB Ösztöndíj
 10. 1991-1993 American Heart Association, Washington Affiliate, Posztdoktorális Kutatói Ösztöndíj
 11. 1994 American Biophysical Society Kongresszusi Ösztöndíj
 12. 1998 Kovács Tibor díj, Magyar Élettani Társaság
 13. 1998 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért
 14. Bolyai János posztdoktori ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
 15. 1999 American Biophysical Society Kongresszusi Ösztöndíj
 16. 2001-2005 HHMI International Research Scholarship
 17. 2001 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
 18. 2003-2005 Széchenyi Ösztöndíj
 19. 2005 MTA PAB Legjobb Előadó díj, Pannon Tudományos Napok
 20. 2006 PTE Publikációs Díj
 21. 2009 Sanofi-Aventis/Chinoin Kutatói Díj
 22. 2013 Huzella Tivadar Díj, Semmelweis Egyetem
 23. 2016 Kerpel-Fronius Ödön-díj, Semmelweis Egyetem
 24. 2017 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 25. 2018 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 26. 2018 Kiváló PhD témavezető, Semmelweis Egyetem
 27. 2019 Publikációs díj, Semmelweis Egyetem
 28. 2019 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Társasági tagság:

 1. Magyar Mikroszkópos Társaság (1989 óta)
 2. European Society for Microscopy (1989 óta)
 3. American Biophysical Society (1991 óta)
 4. American Association for the Advancement of Science (1995-től)
 5. Magyar Biofizikai Társaság (1998-tól)
 6. Magyar Biokémiai Egyesület (2001-től)
 7. New York Academy of Sciences (2004-től)
 8. European Society for Muscle Research (1994-től)
 9. American Society for Biochemistry and Molecular Biology (2005-től)
 10. Academia Europaea (2019-től)

Korábban elnyert pályázatok:

 1. FEFA Project No. 3313, Alproject No. 687-6.2, 1994.
 2. Egészségügyi Tudományos Tanács T-06 622/93. “A szívizom ischaemia pathomechanizmusának vizsgálata molekuláris modellrendszerben”.  1993-1996, témavezető.
 3. Világbanki kölcsönből támogatott ifjusági OTKA műszerpályázat W015117, 1995, témavezető.
 4. Ifjusági OTKA F 017164. “A harántcsikolt izom miofilamentumainak strukturális és funkcionális rekonstrukciója”.  1995-98, témavezető.
 5. Felsőoktatási Programfinanszirozási Pályázat. PFP-1013/98. Tehetséggondozás támogatása a felsőoktatásban: “Molekuláris biofizika interaktiv oktatása”. 1998, projektvezető.
 6. NATO grant for organizing NATO Advanced Research Workshop: Biological, Biophysical and Theoretical Aspects of Polymer Structure and Transport, Bikal, Hungary, June 15-20, 1999. (Co-Director).
 7. OMFB Mecenatúra Pályázat. OMFB-01871/98. Utazási támogatás az Amerikai Biofizikai Társaság 1999. évi kongresszusára
 8. OMFB Mecenatúra Pályázat. OMFB-02248/98. Konferenciaszervezési támogatás. “Polymer structure and transport…/Bikal 1999 jún 20-25/”.
 9. Egészségügyi Tudományos Tanács T-06 021/97. “Kálcium-érzékenyítő gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata in vitro dinamikus molekuláris modellrendszerben, kardiomiopátiás betegekből nyert biopsziás mintákon” 1997-1999. Témavezető.
 10. OTKA F 025353. “A titin óriásfehérje molekuláris biofizikája”. 1998-2001. Témavezető.
 11. OTKA T25206. “Molekuláris chaperonok (dajkafehérjék) és a citoszkeleton kölcsönhatásai” 1988-2001. (témavezető Dr. Csermely Péter).
 12. KMÜFA Műszer-2 MU-00550/2000. “Molekuláris erőmérő lézercsipesz berendezés korszerűsítése.” Témavezető.
 13. OTKA T032700. „Kontraktilis fehérjemolekulák dinamikai és konformációs sajátosságai” 2000-2003. (témavezető Dr. Somogyi Béla)
 14. Európai Közösség V. Keretprogram. Muscle and Motility Research Training Network Grant. RTN1-1999-00419. A PTE kutatócsoportjának projektvezetője.
 15. Howard Hughes Medical Institutes International Research Scholar Grant 55000314. “Molecular Biophysics of the Muscle Cytoskeleton” 2001-2005. Témavezető.
 16. OM KKK 0004/2000, PTE – Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ. Lézerek analitikai alkalmazása osztály. Nanobiotechnológiai részleg vezetője.
 17. OTKA T037935. “Citoszkeletális izomfehérjék molekuláris mechanikája nanobiotechnológiai módszerekkel”. 2002-2005. Témavezető.
 18. OM Biotechnológia BIO-110/2002. “Specifikus nanocsipeszek fejlesztése egyedi biomolekulák manipulációjára” 2003-2005. Projektvezető.
 19. ETT 440/2003. „A kollagén nanomechanikája” 2003-2005. Témavezető.
 20. Apponyi Mecenatura. Nanobiológia Konferencia Rendezése. 2006. 500 eFt. Témavezető.
 21. OTKA T049591 „Amiloid ß-fibrillumok nanomechanikája“ 2005-2008. 19.500 eFt. Témavezető.
 22. OTKA TS049812 “A fehérje-fehérje kölcsönhatások szerkezeti alapjai és biológiai szerepük: multidiszciplináris megközelítés” 2005-2007. 90000 eFt. Témavezető: Dr. Gráf László.
 23. Portugál-Magyar TéT. Port-19/2005. TTR-Amyloid Fibrils. 2006-2007. 1630 eFt. Témavezető.
 24. Öveges HEF_06_1-NANOBTEC. Nanobiotechnológia kutatása és oktatása. 2006-2007. 1800 eFt. Témavezető.
 25. Öveges HEF_06_2-TITINMEC. A titin óriásfehérje mechanoszenzor mechanizmusai. 2006-2007. 9900 eFt. Témavezető.
 26. Öveges HEF_06_3-FILBIONA. Filamentális biomolekuláris rendszerek nanomechanikai vizsgálata. 2006-2007. 5400 eFt. Témavezető.
 27. ETT-506/2006. Citoszkeletális filamentumok szerepe a harántcsíkolt izom patológiás mechanikai átrendeződésében. 2006-2008. 2700 eFt. Témavezető.
 28. OTKA Publikációs pályázat P050134. Spatially and temporally synchronized atomic force and toral internal reflection fluroescence microscopy for imaging and manipulating cells and biomolecules. 2006-2007. 500 eFt. Témavezető.
 29. OTKA Nemzetközi Kiegészítő Pályázat IN 70320. Transthyretin amiloid fibrillumok nanobiofizikai vizsgálata. 2006-2007. 2668 eFt. Témavezető.
 30. OTKA K62317 „ A Von Willebrand Faktor multimer- és konformáció függő aktivitása és a vascularis haematologia” 2006-2010. 17041 eFt. Társ kutató (Témavezető Dr. Hársfalvi Jolán).
 31. Olasz-Magyar TéT IT-46/2007. Nanoizom. 2008-2010. 2.340 eFt. Témavezető.
 32. Román-Magyar TéT RO-13/2007. Receptor mechanika. 2008-2009. 2.360 eFt. Témavezető.
 33. Polányi NANOAMI KFKT-1-2006-0021. Amiloid béta-fibrillumok nanobiológiája. 2007-2011. 155000 eFt. Témavezető.
 34. OTKA K 73256. Citoszkeletális fehérjék szerkezete, dinamikája, mechanikája és kölcsönhatásai: egyedi molekuláktól szupramolekuláris rendszerekig. 2008-2011. 23397 eFt. Témavezető.
 35. ETT 229/2009. Ex vivo amiloid fibrillumok szerkezete és nanomechanikája. 2009-2011. 3000 eFt. Témavezető.
 36. TÁMOP 4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0001. Diagnosztikai modul/Komplex multi-modális képalkotó eljárások fejlesztése téma vezetője; Technológiai modul vezetője. ~000 Eft.
 37. OTKA 77730. Rendezett és rendezetlen fehérjeszerkezetek összehasonlítása spektroszópiai módszerekkel. 2009-2013. 900 eFft. Társ kutató (Témavezető Smeller László).
 38. OTKA K84133. Önszerveződő amiloid hálózat nanoelektronikai alkalmazásokra, 2011-2014, 32890 EFt, Témavezető.
 39. KTIA-AIK_2012 Neuron alapú infokommunikációs technológia (nEuro-ICT): az első idegsejt alapú mikroprocesszor kifejlesztése. Konzorciumvezető Dr. Málnási-Csizmadia András (ELTE). A Semmelweis Egyetemi projekt vezetője. 70.000 eFt.
 40. Medinprot Szinergia 2014. Sejtadhézió molekuláris mechanizmusainak feltárása TIRF mikroszkópiával. 1.300 eFt.
 41. INMiND Imaging of Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases FP7 Proposal 278850. 2012-2017. Collaborative Project – Large-scale integrating project, 27 európai kutatócsoport és KKV konzorciuma. A Semmelweis Egyetemi projekt vezetője. 180.000 EUR (~000 eFt).
 42. SE-MTA Molekuláris Biofizika Kutatócsoport. Kutatócsoportvezető. 2012-2017. 35.000 eFt.
 43. OTKA K109480 Hierarchical mechanobiology of the striated-muscle cytoskeleton, 2013-2017, 27.996 eFt. Témavezető
 44. VKSZ_14-1-2015-0052. Optofarmakológia: új irány a gyógyszerkutatásban, a Semmelweis Egyetem témavezetője. 2015.08.01-2018.07.31. 149 MFt
 45. VKSZ_14-1-2015-0151. Új nanoScan® Plus termékcsalád kifejlesztése – PET kombinálása nagy térerejű (7T) MRI-vel való egyidejű adatgyűjtésre. a Semmelweis Egyetem témavezetője. 2015.09.01-2019.08.31. 50 MFt.

Témavezetőként elnyert pályázati támogatások:  ~1.2 Mrd Ft

Folyamatban lévő pályázatok:

 1. VEKOP-2.3.3-15-2016-00005. Nanorészecskék endothel-hatásainak és in vivo biodisztribúciójának vizsgálata multimodális képalkotó rendszerekkel. Résztvevő (projektvezetők: Dr. Szigeti Krisztián, Dr. Benyó Zoltán). 2016-2019. 395 MFt.
 2. VEKOP-2.3.3-15-2016-00004. Nanoskálájú biológiai szerkezet, kölcsönhatás és mozgásmódusok vizsgálata. Résztvevő (projektvezető Dr. Szabó Attila). 2016-2019. 198 MFt.
 3. NVKP_16-1-2016-0017. Nemzeti szívprogram: Kutatás és innováció az iszkémiás szívbetegség és szívelégtelenség diagnosztikájában és terápiájában. Alprojektvezető (projektvezető Dr. Merkely Béla). 2016-2019. 3.299 MFt.
 4. NVKP_16-1-2016-0042. Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése. Résztvevő (projektvezető Dr. Benyó Zoltán). 2016-2019. 1.472 MFt.
 5. VEKOP-2.3.3-15-2017-00024. Innovatív nagyállat-modellek a klinikai terápiás kutatás szolgálatában. Projektvezető. 2017-2020. 404 MFt.
 6. NKFIH K124966. Vírus DNS kilökődés mechanikája. Témavezető. 2017-2021. 44 MFt.
 7. Nemzeti Bionika Program 13.sz. “Amiloid alapú bionikus nanochip”. Témavezető. 2018-2020. 72 MFt.

Publikációs aktivitás:

Tudományos közlemények:
Kumulatív impakt faktor:
144
409

Idézettség:
Összes idézés (MTMT):
Összes idézés (Google Scholar):
Független idézés (MTMT):
H-index (MTMT):
H-index (Google Scholar):

3174
4296
2482
27
32

Tudománymetriai adatok:
Tovább Dr. Kellermayer Miklós műveinek listájához az MTMT adatbázisban…

Szakmai bizottsági tagság:

 1. MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Fizikai és Csillagászati Tudományok Szakbizottsága, tag (2002-2008)
 2. MTA PAB Sejtbiológiai Szakbizottság, elnök (2005-2008)
 3. PTE ÁOK Kutatási és Fejlesztési Bizottság, tag (2003-2005)
 4. Egészségügyi Tudományos Tanács ETT-NIH Együttműködési Konzorcium Operatív Bizottság, tag (2004-2008)
 5. PTE ÁOK Kari Informatikai Bizottság, elnök (2006-2008)
 6. PTE ÁOK Könyvtárbizottság, tag (2006-2008)
 7. D. védés szakmai bizottsági tag, PTE ÁOK Dr. Sipos Katalin, 2002
 8. D. védés szakmai bizottsági tag, PTE ÁOK Dr. Schwarcz Attila, 2004
 9. D. védés szakmai bizottsági tag, PTE ÁOK Dr. Czömpöly Tamás, 2006
 10. OTKA Infraindividuális Biológia I. zsűri, tag (2005-2008)
 11. Magyar Biofizikai Társaság, Molekuláris Biofizika Szekció, titkár (2007-től)
 12. PTE Egyetemi Tudományos Tanács, tag, 2007-2008
 13. PTE Egyetemi Informatikai Bizottság, tag, 2007-2008
 14. D. védés szakmai bizottsági tag, PTE ÁOK Dr. Kvell Krisztián, 2007
 15. Habilitációs szakmai bizottsági tag, PTE TTK Dr. Kunsági-Máté Sándor, 2008
 16. D. szigorlatoztató és szakmai bizottsági tag, Pannon Egyetem, Sebestyén Anett, 2008
 17. D. szigorlatoztató és szakmai bizottsági tag, DE OEC Friedlander Elza, 2008
 18. European Commission, NMP Expert Advisory Group, tag, 2008-2012.
 19. Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program, Semmelweis Egyetem, 2008-tól.
 20. Semmelweis Doktori Iskola, Elméleti Orvostudományok, Celluláris és molekuláris biofizika doktori program. Programvezető, 2008-tól.
 21. PhD védés szakmai bizottság elnök, Semmelweis Egyetem. Balázs Annamária, 2009.
 22. MTA Doktori védés bizottsági tag, Nyitray László, 2010.
 23. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BSc program diplomavédés elnök, 2012-től.
 24. Csanády László Habilitációs Kollokvium elnök, 2013.
 25. OTKA BIOIN zsűritag, 2014-től, elnök 2016-2017.

Választott testületi tag, tisztségviselő:

 1. MTA Biológiai Osztály, Biofizikai Bizottság, titkár, 2008-2014
 2. MTA Biológiai Osztály, Biofizikai Bizottság, elnök 2014-től
 3. Semmelweis Egyetem szenátusa, tag, 2013-2016.
 4. Semmelweis Egyetem szenátusa, tag, 2019-től.
 5. Eötvös Loránd Kutatóhálózat, irányító testület, tag, 2019-től.

Szerkesztőbizottsági tagság nemzetközi folyóiratban:

 1. Journal of Biochemical and Biophysical Methods (2004-2007)
 2. Central European Journal of Biology (2006-tól)
 3. Open Biomedical Engineering Journal (2007-től)
 4. Journal of Biophysics (2007-től)
 5. PLoS One (2011-2017)
 6. EPJ Techniques and Instrumentation (2013-tól)
 7. Journal of Biotechnology (2018-tól)

Iskolateremtő tevékenység:

Doktori Program, Iskola vezetése:

 • Celluláris és Molekuláris Biofizika Doktori Program. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola. 2008-tól.
 • Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola vezetője, 2019-től.

Kutatócsoport vezetése:

 • Nanobiotechnológiai részleg. PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Dél-Dunántúli Kutatásfejlesztési Kooperációs Központ. 2001-2008.
 • Nanobiotechnológia és In Vivo Képalkotó Központ és munkacsoport. Semmelweis Egyetem. 2009-től.
 • Jelenlegi személyi állomány: 3 senior munkatárs, 4 posztdoktorális kutató, 8 Ph.D. hallgató, 2 asszisztens, 18 TDK hallgató.
 • Jelenlegi saját fejlesztésű, beszerzésű vagy üzemeltetésű nagyértékű műszerpark: in vitro motilitási próba, molekuláris erőmérő lézercsipesz, molekuláris erőmérő AFM, pásztázó AFM, teljes belső visszaverődés fluoreszcencia mikroszkópia (TIRFM), sejt- és molekuláris biológiai laboratórium, nanoSPECT/CT képalkotó berendezés, konfokális mikroszkóp, multi-foton mikroszkóp.

PhD témavezetés:

Megvédett értekezések:

 1. Grama László: A titin óriás izomfehérje globális szerkezetének és rugalmasságának vizsgálata. 2004. 03. 02.
 2. Nagy Attila: A titin PEVK domén aktinkötő és mechanikai tulajdonságai. 2 05. 30.
 3. Pasquale Bianco: Mechanics of titin-actin interaction explored with force-measuring optical tweezers. Külső témavezető. Firenze, 2007. 03. 23.
 4. Karsai Árpád: Amiloid fibrillumok morfológiája és mechanikája. 2008. november 17.
 5. Murvai Ünige: Amiloid fibrillumok nanomechanikai vizsgálata. 2012
 6. Kiss Balázs: Dezmin intermedier filamentumok nanomechanikája. 2012.
 7. Polyák András: Nanorszecskék alkalmazása a nukleáris medicinában, 2013.
 8. Mártonfalvi Zsolt: A titin óriásfehérje nanomechanikája, 2014.
 9. Huber Tamás: A szarkomerikus filamentum-rendszerek összeszerveződéséért felelős mechanizmusok vizsgálata, 2015.
 10. Vörös Zsuzsanna: Atomic force microscopy and nanomechanics of bacteriophage T7, 2018.
 11. Bozó Tamás: Kohleát nanorészecskék biofizikai jellemzése, 2018.
 12. Feller Tímea: Fibrinháló morfológiája és nanomechanikája atomi erőmikroszkópiával, 2019.

Jelenlegi Ph.D. hallgatók:

 1. Herczeg Katalin: Liposzómák mint farmakológiai nanovehikulumok.
 2. Altorjay Áron: Az aktomiozin rendszer önszervező és nanomechanikai tulajdonságai
 3. Kiss Bálint: T7 bakteriofág DNS kilökődés mechanikája
 4. Kretzer Balázs: Nukleoprotein rendszerek nanomechanikája

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…