Dr. Benyó Zoltán, Doktori Tanács, elnök

Születési hely, idő:
Budapest, 1967. június 15.

Beosztás:

1992-1995       TMB ösztöndíjas
1995-2000       egyetemi tanársegéd
2000-2006       egyetemi adjunktus
2006-2010       egyetemi docens
2008-2010       igazgatóhelyettes
2010-               egyetemi tanár, igazgató 

Egyéb megbízatások:

2006-   Magyar Élettani Társaság vezetőségi tagja
2007-2010  Magyar Élettani Társaság ifjúsági titkára és elnökségi tagja
2007-2010  Magyarországi Humboldt Egyesület titkára
2007-  Semmelweis Egyetem Rektori Pályamunka Értékelő Bizottság tagja
2008-2010  Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottság tagja
2008-2020 Semmelweis Egyetem Állatkísérleti Bizottság tagja
2009 NKTH-OTKA Élettudományi Vegyes Bizottság tagja
2009-2012 OTKA Kísérletes Orvostudományok Zsűri tagja
2010-2013 Semmelweis Egyetem képviselője a MEDINE2 (Medical Education in Europe 2) Erasmus Academic Network-ben
2011-2016 Semmelweis Egyetem ÁOK Szociális és Esélyegyenlőségi, Bizottság elnöke
2011-2015 MTA Elméleti Orvostudományi Bizottság titkára
2013-2015 Semmelweis Egyetem Fogyatékos Hallgatók Ügyeivel Foglalkozó, Bizottság elnöke
2013-2016 Semmelweis Egyetem ÁOK, Oktatási és Kreditbizottság tagja
2013-2019 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Oktatási és Kreditbizottság elnöke
2014- Magyar Élettani Alapítvány kuratóriumának elnöke
2014- Semmelweis Egyetem Elméleti és Transzlációs Doktori Tagozat „A vérkeringési rendszer normális és kóros működésének mechanizmusai” című programjának vezetője
2018-   Semmelweis Egyetem Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
2019- MTA közgyűlési képviselője
2019- Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottság tagja
2019- Semmelweis Egyetem Doktori Tanács elnöke 
2022- HUN-REN-SE Cerebrovaszkuláris és Neurokognitív Betegségek Kutatócsoport vezetője
2022- Országos Doktori Tanács elnöke
2023- Magyar Élettani Társaság elnöke

Tanulmányok:         

  • 1985. középiskolai érettségi bizonyítvány (kitűnő), Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium
  • 1992. általános orvosi diploma (summa cum laude) Semmelweis Orvostudományi Egyetem  Szakdolgozat címe: „Endogén opiátok szerepe az artériás vérnyomás és az agyi véráramlás szabályozásában” 

Tudományos minősítés:      

  • 1998. orvostudomány kandidátusa (PhD) Kandidátusi értekezés címe: „Role of opioid peptides, nitric oxide and their interactions in the cardiovascular system”
  • 2006. MTA doktora, az MTA doktori értekezés címe: ” Lokális szabályozási mechanizmusok szerepe és kölcsönhatásai a vérkeringési rendszer élettani és kórélettani folyamataiban „
  • 2008. Dr. med. habil. (Semmelweis Egyetem)

Nyelvismeret:            Angol és német

Hosszabb külföldi tanulmányutak:

1990-91 Cerebrovascular Research Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA   (Prof. M. Reivich és Prof. Kovách A.)
1992 Department of Animal Physiology, University of Groningen, Hollandia (Prof. B. Bohus és Prof. P.G.M. Luiten)
1995-98 Department of Physiology, Ludwig Maximilians University, München, Németország (Prof. M. Wahl)
2002-2006 Institute of Pharmacology, Ruprecht-Karls-University, Heidelberg, Németország     (Prof. S. Offermanns)

Elismerések és ösztöndíjak:

1989. Rektori pályamunka I. díj
1989, 1990. I. és II. díj a Semmelweis OTE TDK Konferenciáján, Dicsérő oklevél az Országos TDK Konferencián I. díj az Egészséges Erekért Alapítvány Pályázatán
1995-1997. Alexander von Humboldt Ösztöndíj (2 év)
1997-1998. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (7 hónap)
1998-2001. Bolyai Kutatási Ösztöndíj (3 év)
1999. II. díj a Sigma fiatal kutatói pályázatán
2000. Richter Gedeon Kutatási Jutalomdíj
2001-2002. Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
2003-2004. Marie Curie Individual Fellowship (2 év)
2006. Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő egyetemi kitüntetés
2011. Jubileumi OTDK Emlékérem
2021. Huzella Tivadar Emlékérem és Jutalomdíj

Főbb kutatási területek:

A vérkeringési rendszer élettana és kórélettana.
Az agyi vérkeringés szabályozása.
Az endothelium és a simaizom jelátviteli folyamatai.
A húgyhólyag működésének élettana és kórélettana
Lipid mediátorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben.
Tumor-angiogenezis szabályozása.

Témavezetőként elnyert kutatási támogatások:

1994. OTKA W 015186 Világbanki hitelből támogatott fiatal kutatói pályázat (15.400.- USD)
1994-97. OTKA F 013241 „Nitrogén monoxid szabadgyök szintetázok szerepe a cerebro-vaszkuláris simaizomtónus szabályozásában” (1.800 eFt)
1999. Műszeradomány az Alexander von Humboldt Alapítványtól (58.000.- DEM)
1999. Egyetemi kutatási támogatás (500 eFt)
1999. OTKA P31612 Publikációs támogatás (55 eFt)
1999-2000. ETT 141/1999 „Lokális szabályozó tényezők szerepe és kölcsönhatásai az agyi érrendszerben” (1.280 eFt)
1999-2001. OTKA F 029801 „Az agyi értónus és véráramlás parakrin szabályozása” (4.500 eFt)
2000. Egyetemi kutatási támogatás (1.400 eFt)
2000-2001. MÖB-DAAD 60/2000 „Az agyi értónus és véráramlás parakrin szabályozása” Magyar-német kutatócsereprogram (600 eFt + 20.800.- DEM)
2000-2002. FKFP 0518/2000 „Endoteliális és neurális tényezők szerepe és kölcsönhatásai az agyi vérkeringés szabályozásában” (3.000 eFt)
2001-2003. ETT 141/1999 „Agyi vazoregulációs mechanizmusok kölcsönhatásainak vizsgálata” (3.000 eFt)
2002-2005. OTKA T 037386 „A hem-oxigenáz és a nitrogén monoxid szintáz reakcióutak szerepe és kölcsönhatásai az agyi vérkeringés szabályozásában” (9.600 eFt)
2006-2010. OTKA K 62375 „A PUMA-G receptor élettani és kórélettani szerepe az agyi vérkeringésben. ” ( 17.630 eFt)
2006-2010. European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) and SERVIER „G protein mediated signalling pathways and vascular NADPH oxidases in the development of diabetes-induced cerebrovascular dysfunction. ” (100.000,- €)
2007. Egyetemi kutatási támogatás (1.800 eFt)
2008-2009. NKTH-OTKA H07-BEL 74286 „G fehérjék szerepe a húgyhólyag simaizom-működésének szabályozásában.” (12.401 eFt)
2009-2011. ETT 429/2009 ” A kóros agyi vazomóció és vazospazmus kialakulásának molekuláris alapjai.” (4.500 eFt)
2009-2012. NKTH 2009ALAP1-01298/2009 „G fehérjék szerepe az agyi érműködés szabályozásában (EMBO SDIG)” (45.000 eFt)
2012-2015. OTKA K 101775 „A tromboxán receptorok jelátviteli folyamatai érsimaizomban” (28.862 eFt)
2015-2018. OTKA K 112964 „Szfingolipid mediátorok érhatásai” (29.808 eFt)
2016-2019. VEKOP-2.3.3-15-2016-00005 „Nanorészecskék endothelhatásainak és in vivo disztribúciójának vizsgálata multimodális képalkotó rendszerekkel” (295.000 eFt)
2017-2019. NVKP_16-1-2016-0042 Elektromágneses daganat-terápiás készülék hatékonyságának növelése, piaci bevezetése és az onkológiai terápiás gyakorlatba történő integrálásának előkészítése” (projekt összköltsége: 1.655.528 eFt, Semmelweis Egyetemre jutó támogatási összeg: 898.556 eFt)
2017-2021. OTKA K 125174 „A lizofoszfatidsav receptorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben” (48.000 eFt)
2021-2025 OTKA K 139230 „Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében” (48.000 eFt)

Szerkesztőbizottsági tagság:

Physiology International (Acta Physiologica Hungarica)
Orvosi Hetilap
Orvosképzés

Bírálói tevékenység tudományos folyóiratoknál:

Physiology International (Acta Physiologica Hungarica)
Brain Research Bulletin
British Journal of Pharmacology
Current Medicinal Chemistry
Neuroscience Letters
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Journal of Neuroscience Research
Pathophysiology

Bírálói tevékenység tudományos szervezeteknél:

Diabetes UK
ETT
Magyar Ösztöndíj Bizottság
National Heart Foundation of New Zealand
NKFIH

Tovább Dr. Benyó Zoltán műveinek listájához az MTMT adatbázisban…

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…